Styrelsen

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas styrelsen

Styrelsen ansvarar för att Eepees verksamhet är framgångsrik. Som styrelseordförande verkar Eepees verkställande direktör, och majoriteten av styrelsen representerar ägarkunderna.

Styrelsens viktigaste uppgifter är:

  • besluta om Eepees centrala strategier och målsättningar
  • årligen besluta Eepees ekonomiska helhetsmålsättningar och de helhetsplaner som krävs
  • ta beslut om investeringar samt
  • leda och övervaka affärsverksamheten.

Alla ledamöter i Eepees förvaltningsorgan skall efterleva lagar och stadgar då de utövar den beslutanderätt som de har anförtrotts.

I Eepees styrelse ingår följande personer:

Kimmo Simberg, pj. kauppaneuvos, toimitusjohtaja, restonomi, MBA
Mikko Isoniemi, hallituksen puheenjohtaja, yrittäjä, KTM, HHJ PJ
Titta Luoma-Kohtala, aluejohtaja, hallintotieteiden tohtori
Pirjo Pystykoski-Sopanen, toimitusjohtaja, yrittäjä
Hannu Riihioja, asianajaja, varatuomari

I styrelsens sammanträden har också deltagit förvaltningsrådets ordförande Elina Varamäki och viceordförande Taavi Kivipelto samt medlemmarna av direktionen Juhamatti Aronen, Tuomo Långnabba, Alexander Mäki-Rahko, Jari Palo och Tuula Rajala.