Styrelsen

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas styrelsen

Styrelsen ansvarar för att Eepees verksamhet är framgångsrik. Som styrelseordförande verkar Eepees verkställande direktör, och majoriteten av styrelsen representerar ägarkunderna.

Styrelsens viktigaste uppgifter är:

  • besluta om Eepees centrala strategier och målsättningar
  • årligen besluta Eepees ekonomiska helhetsmålsättningar och de helhetsplaner som krävs
  • ta beslut om investeringar samt
  • leda och övervaka affärsverksamheten.

Alla ledamöter i Eepees förvaltningsorgan skall efterleva lagar och stadgar då de utövar den beslutanderätt som de har anförtrotts.

I Eepees styrelse ingår följande personer:

Henrik Karvonen, pj., toimitusjohtaja, oik. yo, MBA, HHJ
Mikko Isoniemi, kehitysjohtaja, vpj., Ilkka-Yhtymä Oyj, KTM, HHJ PJ
Pirjo Pystykoski-Sopanen, toimitusjohtaja, yrittäjä, KTM
Anu Keski-Filppula, yrittäjä, toimitusjohtaja, KTM, HHJ
Tommi Ranta, yrittäjä, liiketoimintajohtaja, KTT

I styrelsens sammanträden har också deltagit förvaltningsrådets ordförande Elina Varamäki och viceordförande Taavi Kivipelto samt medlemmarna av direktionen Juhamatti Aronen, Tuomo Långnabba, Alexander Mäki-Rahko, Jari Palo och Tuula Rajala.