Eepeen hallitus


Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan hallitus

Hallitus vastaa Eepeen liiketoiminnan menestyksellisyydestä. Hallituksen puheenjohtajana toimii Eepeen toimitusjohtaja ja sen jäsenten enemmistö koostuu asiakasomistajien edustajista.

Hallituksen tärkeimmät tehtävät ovat:

  • päättää Eepeen keskeiset strategiat ja tavoitteet
  • päättää vuosittain Eepeen taloudelliset kokonaistavoitteet ja tarvittavat kokonaissuunnitelmat
  • päättää investoinnit
  • johtaa ja valvoa liiketoimintaa.

Kaikkien Eepeen toimielinten jäsenten tulee noudattaa lain ja sääntöjen määräyksiä käyttäessään heille uskottua päätösvaltaa.

Eepeen hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt:

Henrik Karvonen, pj., toimitusjohtaja, oik. yo, MBA, HHJ
Mikko Isoniemi, kehitysjohtaja, Ilkka-Yhtymä Oyj, KTM, HHJ PJ
Tommi Ranta, yrittäjä, liiketoimintajohtaja, KTT
Elina Harju, yrittäjä, toimitusjohtaja, KTM
Sanna Järviaho, talousjohtaja, KTM