Eepeen hallitus

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan hallitus

Hallitus vastaa Eepeen liiketoiminnan menestyksellisyydestä. Hallituksen puheenjohtajana toimii Eepeen toimitusjohtaja ja sen jäsenten enemmistö koostuu asiakasomistajien edustajista.

Hallituksen tärkeimmät tehtävät ovat:

  • päättää Eepeen keskeiset strategiat ja tavoitteet
  • päättää vuosittain Eepeen taloudelliset kokonaistavoitteet ja tarvittavat kokonaissuunnitelmat
  • päättää investoinnit
  • johtaa ja valvoa liiketoimintaa.

Kaikkien Eepeen toimielinten jäsenten tulee noudattaa lain ja sääntöjen määräyksiä käyttäessään heille uskottua päätösvaltaa.

Eepeen hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt:

Henrik Karvonen, pj., toimitusjohtaja, oik. yo, MBA, HHJ
Mikko Isoniemi, vpj., kehitysjohtaja, Ilkka Oyj, KTM, HHJ PJ
Pirjo Pystykoski-Sopanen, toimitusjohtaja, yrittäjä, KTM
Elina Harju, yrittäjä, toimitusjohtaja, KTM
Tommi Ranta, liiketoimintajohtaja, KTT

Hallituksen kokouksiin osallistuivat myös hallintoneuvoston puheenjohtaja Elina Varamäki ja varapuheenjohtaja Taavi Kivipelto sekä Eepeen johtoryhmän jäsenet Juhamatti Aronen, Tuomo Långnabba, Alexander Mäki-Rahko, Jari Palo ja Tuula Rajala.