Organisationsschema

Ledningsgruppen i Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa 1.10.2019

Henrik Karvonen, verkställande direktör

Alexander Mäki-Rahko, utvecklingsdirektör

Tuula Rajala, kundrelation direktör

Jari Palo, kommersiell direktör, ansvarsområde markethandeln

Juhamatti Aronen, affärsområdeschef, ansvarsområde turist- och bespisningsverksamheten, trafikbutiksverksamheten samt bilhandeln

Tuomo Långnabba, ekonomichef, ansvarsområde ekonomiförvaltning och Eepee-Kiinteistöt Oy