Hållbarhet


Vår verksamhet är hållbar

En motiverad personal är en god grogrund för ansvarsfullhet

Eepees ansvarsfullhet har sina rötter i personalens och kundernas välstånd. Då personalen är motiverad att agera ansvarsfullt till vardags, genomsyrar det hela organisationen på 1 200 personer. Ansvarsfullheten har hos oss blivit en inarbetad, etiskt högtstående verksamhetskultur, som styr våra val med miljön i åtanke.

Arbete för landskapets bästa

Vi är den största arbetsgivaren inom servicebranschen i landskapet. I god laganda och genom att utbilda personalen kan vi påverka kundupplevelsen i positiv riktning. Vi är i tiden, och har sådan verksamhet att kunderna kan välja så ansvarsfullt producerade produkter som möjligt.

Vi prioriterar närproducerade produkter och ser till att också våra samarbetspartner har förbundit sig till principerna för ansvarsfull verksamhet. Samarbetet med företagare i det egna landskapet ger logistiska inbesparingar och ökar det regionala välståndet – liksom också vårt täta verksamhetsnät, som också täcker mindre orter.

Gärningar för klimatets bästa

I Eepee och hela S-gruppen har man redan länge beaktat verksamhetens miljökonsekvenser. S-gruppens klimatkampanj “Iso juttu” (Stor sak) är ett nytt konkret initiativ med syfte att i samarbete med S-gruppens partnerföretag minska utsläppen av växthusgaser med en miljon ton fram till år 2030.

Som ett led i för sitt nät av verksamhetsställen har Eepee under de senaste åren investerat starkt på energisparande och regleringsteknik vid de affärsfastigheter som är i dess egen ägo. Vi har t.ex. låtit installera solpaneler i alla nya affärsfastigheter. Dessutom moderniserar vi kylinventarier och belysning och utnyttjar effektiva automatik för ventilation och andra fastighetsfunktioner.

Resultatet återförs till ägarkunderna

Genom att investera i ren energi kan vi minska utsläppen av koldioxid. Matsvinnet har minskats t.ex. genom kvällsrea på livsmedel och distribution av mat. Vi hanterar och sorterar avfall med utvecklad teknik.

Vår ansvarsfulla verksamhet gynnar både människorna, miljön och affärsverksamheten. Det goda som tjänats in med kostnadseffektivitet kommer åter det stora hela till godo då resultatet i bästa kooperativa anda används till att belöna kunderna och investera i det egna landskapet.