Sponsring av motion och kultur


Ansök om sponsringsstöd

Med formuläret nedan kan du ansöka om småskaligt sponsringsstöd för verksamhet från handelslaget Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa. Sponsring av förenings-/lagverksamhet för barn och unga gör vi via Supporter-programmet. Vi stöder i huvudsak fritidsaktiviteter för barn och unga på föreningsnivå samt regionala evenemang, där vi kan bevilja till exempel biljetter till förmånspris för våra ägarkunder. Vi behandlar ansökningar ungefär varannan månad, och vi informerar varje sökande om beslutet personligen per e-post.

Dataskyddsbeskrivning för Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas sponsringsansökningsregister

Sponsringsstödansökan

Fälten märkta med en asterisk (*) är obligatoriska.

Vi stöder endast föreningar och klubbar som ligger inom Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas område.