Supporter


Supporter-stöd

6.11.2023: Eepee stöder återigen idrott för barn och unga med 100 000 euro >>

Handelslaget Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, stöder från och med 2023 motion bland barn och unga i sitt område enligt Supporter-stödmodellen. Föreningar som anordnar motions- och idrottsverksamhet för barn och unga inom vårt verksamhetsområde kan ansöka om att få Supporter-stödet vid en koncentrerad ansökning som ordnas varje år. På denna sida finns mer information om Supporter-stödet och om hur din förening kan ansluta sig till Supportrarna.

Syftet med Supporter-stödmodellen är att stödja motion bland barn och unga i verksamhetsområdet. Genom Supporter-verksamheten kommer handelslaget och föreningen överens om samarbete genom ett separat avtal. För att kunna få stödet ska föreningen finnas inom Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas område och i dess verksamhet ska cirka 50 unga under 16 år delta regelbundet. Den Bonus som föreningens samtliga Supportrar samlar under ett kalenderår adderas ihop, och utifrån siffran bestäms hur stort Supporter-stöd föreningen får. Handelslaget bestämmer årligen hur stort stödbelopp som används till Supporter-stödet. Eepee firar 120-årsjubileum nästa år och för att fira detta är beloppet som delas ut via Supporter-verksamheten 100 000 euro.

Föreningarna har förbundit sig att använda stödet till sin juniorverksamhet. Stödpengarna används till exempel till utbildning av tränare, hyror för träningshallar och anskaffning av utrustning.

Det fina med Supporter-modellen är att våra ägarkunder får vara med och bestämma vem som ska få stöd. I det här svåra ekonomiska läget är det också roligt att kunna underlätta föreningars och familjers vardag genom att dela ut resurser till motionsaktiviteter för barn och unga.

Föreningar som ansöker till Supporter-modellen ska uppfylla minst följande kriterier:

  • Föreningens hemort ska ligga inom Eepees verksamhetsområde.
  • Föreningens verksamhet ska stödja motions- och idrottsverksamhet för unga under 16 år.
  • Det erhållna Supporter-stödet ska komma minst 50 barn/unga till godo. I ansökan ska föreningen ge en redogörelse för juniorverksamhetens omfattning, till exempel antalet juniorer och hur mångformig verksamheten är.
  • Föreningens verksamhet ska vara fortlöpande och stabil.
  • Eepee får synlighet i barn- och ungdomsidrotten till exempel på matchdräkter, rinkreklam och internet. I ansökan ska föreningen ge förslag på synligheten.

Mer information om föreningsansökan:
Tuula Rajala, kundrelationsdirektör, tfn 010 764 9222, tuula.rajala@sok.fi