Förvaltningsrådet


Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas förvaltningsrådet

Eepees förvaltningsråd har 21 ledamöter, av vilka fullmäktige väljer 19. De resterande två ledamöterna är representanter för de anställda i Eepee. Till förvaltningsrådet väljs medlemmar av Eepee med tillräcklig kännedom om förvaltning och affärsekonomi. Vid valet skall man också se till att Eepees verksamhetsområde och medlemskår är möjligast jämlikt representerade i förvaltningsrådet.

Förvaltningsrådets uppgifter indelas i tre huvudområden:

  • övervakning av affärsverksamheten
  • beslut om betydlig inskränkning eller utvidgning av handelslagets verksamhet och fastställande av dess strategi samt
  • val av styrelse och verkställande direktör.

I förvaltningsrådet har år 2024 som ordinarie ledamöter ingått följande personer:

Elina Varamäki, pj. vararehtori, dosentti Seinäjoki
Taavi Kivipelto, vpj. maanmittausinsinööri,  Alajärvi
Raija Autio, maanviljelijä, Kauhava
Jussi Haapoja, maatalousyrittäjä, Kurikka
Kari Homi, maanviljelijä, Seinäjoki
Katriina Hyvölä, matkailualan yrittäjä, Ähtäri
Eija Joensuu, esikoulunopettaja, Kauhajoki
Riitta Koivukoski, metsätalousinsinööri, Vimpeli
Titta Luoma, aluejohtaja HTT, Seinäjoki
Mervi Mäenpää, maatalousyrittäjä, Seinäjoki
Tarja Mäkiniemi, ylitarkastaja, Ilmajoki
Kati Ojaniemi, koulutuspäällikkö, Seinäjoki
Lasse Rajala, maatalousyrittäjä, agrologi (AMK), Lapua
Ahti Ranto, maatalousyrittäjä, Ilmajoki
Jukka Reinikka, maatalousyrittäjä, Alavus
Outi Simola, erityisopettaja, Kurikka
Mats Söderback, talousjohtaja, Närpiö
Mikko Tanhuamäki, toimitusjohtaja, DI, Seinäjoki
Jukka Vainionpää, yrittäjä, Isojoki

Personalrepresentanter:
Timo Kottari, myyjä, Seinäjoki
Timo Piirto, esimiesten edustaja liikennemyymäläpäällikkö, ABC Kauhajoki