Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa

Uppgifter om oss

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, är ett av över 91 000 ägarkunder ägt diversifierat företag i detaljhandelsbranschen.

Våra affärsområden är:

  • markethandel
  • trafikbutiksverksamhet och bränslehandel
  • resebransch- och bespisningsverksamhet samt
  • bil- och biltillbehörshandel

Vi producerar med bibehållen konkurrenskraft och lönsamhet ett mångsidigt utbud av tjänster och förmåner åt sina ägarkunder. Ägarkundsrelationen med Eepee är ett hållbart värdeval.

Värderingar:

  • Vi finns för kunden.
  • Vi tar ansvar för människör och miljön.
  • Vi förnyar ständigt vår verksamhet.
  • Vår verksamhet är resultatrik.
  • Den regionala anknytningen är viktig för oss.