Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa


Uppgifter om oss

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, är ett av 93 000 ägarkunder ägt diversifierat företag i detaljhandelsbranschen.

Våra affärsområden är:

  • markethandel
  • trafikbutiksverksamhet och bränslehandel
  • resebransch- och bespisningsverksamhet samt
  • bil- och biltillbehörshandel

Vi producerar med bibehållen konkurrenskraft och lönsamhet ett mångsidigt utbud av tjänster och förmåner åt sina ägarkunder. Ägarkundsrelationen med Eepee är ett hållbart värdeval.

Mission, värderingar och vision

Mission

Vi bygger tillsammans en bättre plats att leva på

Värderingar:

  1. Vi finns för kunden.
  2. Vi tar ansvar för människör och miljön.
  3. Vi förnyar ständigt vår verksamhet.
  4. Vår verksamhet är resultatrik.
  5. Den regionala anknytningen är viktig för oss.

Vision

Överlägsen lätthet från din egen butik.