Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa


Uppgifter om oss

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, är ett av 93 000 ägarkunder ägt diversifierat företag i detaljhandelsbranschen.

Våra affärsområden är:

  • markethandel
  • trafikbutiksverksamhet och bränslehandel
  • resebransch- och bespisningsverksamhet samt
  • bil- och biltillbehörshandel

Vi producerar med bibehållen konkurrenskraft och lönsamhet ett mångsidigt utbud av tjänster och förmåner åt sina ägarkunder. Ägarkundsrelationen med Eepee är ett hållbart värdeval.

Mission, värderingar och vision

Mission

Tillsammans skapar vi en bättre plats att bo på.

Värderingar:

  1. Vi finns till för våra kunder.
  2. Vi bär vårt ansvar för människorna och miljön.
  3. Vi förnyar ständigt vår verksamhet.
  4. Vårt arbete skapar goda resultat.
  5. Det regionala tänkandet är viktigt för oss.

Vision

Fördelar och enkla lösningar i din butik.