Ägarstruktur

Ägarstruktur

Ägarkundens handelslag

S-gruppen bildas av regionala handelslag samt av handelslagsägda SOK med dotterbolag. Ägare till handelslagen är deras kunder som har anslutit sig som medlemmar och gjort en placering i handelslagets kapital genom att betala insatsen. S-gruppen skulle inte existera utan sina ägarkunder – hela affärsverksamheten syftar till att producera tjänster och förmåner åt ägarkunderna.

Ägarkunden kommer främst

Ägarens röst är den viktigaste rösten i alla företag. Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa och de övriga handelslagen i S-gruppen ägs av sina ägarkunder, som också är deras viktigaste kunder.

Det högsta beslutande organet i handelslaget är andelsstämman eller fullmäktige som väljs med val i vilket varje myndig ägarkund i Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa som är bosatt inom dess verksamhetsområde kan ställa upp som kandidat. Varje ägarkund som har fyllt 15 år senast året före valåret har rösträtt i fullmäktigevalet.