Historia

Utmärkt betjäning i Södra Österbotten

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa grundades 7 april 1984 och inledde verksamheten 1.1.1985. Livet och samhället har ändrats mycket sedan dess, men nu, ett kvarts sekel senare, är grunden för verksamheten fortfarande den samma: ägarkundsrelationen och främjande av kundernas intressen.

Eepee bildades 7.4.1984 av Seinäjoen Osuuskauppa, Alavuden Kyntäjä och handelslagen Jalasjärven, Närvijoen, Peräseinäjoen, Suupohjan och Ylihärmän Osuuskauppa.

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas verksamhetsområde utvidgades ytterligare år 1990 genom fusion med Kauhavan Osuuskauppa och år 1992 genom fusioner med Alahärmän Osuuskauppa, Ilmajoen Osuuskauppa och Lapuan Osuuskauppa. År 1995 förvärvade Eepee dessutom Handelslaget Westbotnia Osuuskauppas affärsverksamhet.

Handelslagsverksamhetens historia inom Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas verksamhetsområde omspänner över ett sekel. Det första handelslaget i Finland, Nopankylän Osuuskauppa i Ilmola, grundades i mars 1898.