Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas dataskyddsinformation

I S-gruppen behandlar och grupperar vi personuppgifterna enligt deras användningsändamål. Personuppgiftsansvarig är det företag i S-gruppen, som svarar för att insamlandet och användningen av ifrågavarande personuppgift är lagenlig och säker och ser till att den registrerade åtnjuter sina rättigheter.

Allmän information om dataskyddet i S-gruppen hittar du på vår dataskyddssajt tietosuoja.s-ryhma.fi/sv/informationsskydd.

På den här sidan kan du läsa information om sådan behandling av personuppgifter som endast berör vårt handelslag och där vi är personuppgiftsansvarig.

 

Eepee Oljetjänst dataskyddsinformation >>

Dataskyddsinformation och dataskyddsbeskrivning för matkontokundrelationen >>

Dataskyddsinformation och dataskyddsbeskrivning för Etela-Pohjanmaan Osuuskauppas tavlings och lottningsregister >>

Dataskyddsinformation för Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas kontaktuppgiftsregister för beställningar och bokningar >>

Eepees fullmaktigevalsregister >>

 

Vi behandlar personuppgifter även i samband med teknisk övervakning, liksom kameraövervakning. Information om denna behandling hittar du på S-gruppens dataskyddssidor i avsnittet som beskriver teknisk övervakning.
I frågor som gäller Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas (Eepees) kundregister kan du vända dig till eepee.tietosuoja@sok.fi.
Inom Eepees verksamhetsområde kan du också lämna anhållan om registerutdrag vid Eepees kundtjänstställe, Prisma Hyllykallio i Seinäjoki.

 

Mer information om behandlingen av personuppgifter får du på eepee.tietosuoja@sok.fi och på vår dataskyddssajt tietosuoja.s-ryhma.fi/sv/informationsskydd.