Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas dataskyddsinformation

S-ryhmässä käsittelemme ja ryhmittelemme henkilötiedot niiden käyttötarkoituksen mukaan. Rekisterinpitäjänä toimii se S-ryhmän yritys, joka vastaa kyseisen henkilötiedon keruun ja käytön lainmukaisuudesta ja turvallisuudesta sekä huolehtii rekisteröidyn oikeuksien toteutumisesta.

Yleisen S-ryhmän tietosuojainformaation löydät tietosuojasivustoltamme https://tietosuoja.s-ryhma.fi/sv/informationsskydd/.
Tältä sivulta löydät tietoa sellaisesta henkilötietojen käsittelystä, joka koskee vain osuuskauppaamme ja jossa toimimme rekisterinpitäjinä.

 

Eepee Oljetjänst dataskyddsinformation >>

Dataskyddsinformation och dataskyddsbeskrivning för matkontokundrelationen >>

Dataskyddsinformation och dataskyddsbeskrivning för Etela-Pohjanmaan Osuuskauppas tavlings och lottningsregister >>

Dataskyddsinformation för Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas kontaktuppgiftsregister för beställningar och bokningar >>

 

I frågor som gäller Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas (Eepees) kundregister kan du vända dig till eepee.tietosuoja@sok.fi.
Inom Eepees verksamhetsområde kan du också lämna anhållan om registerutdrag vid Eepees kundtjänstställe, Prisma Hyllykallio i Seinäjoki.

 

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat eepee.tietosuoja@sok.fi-osoitteesta ja tietosuojasivustoltamme https://tietosuoja.s-ryhma.fi/sv/informationsskydd/.