Eepees fullmäktige


Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas fullmäktige

Fullmäktige är organet som utövar den högsta beslutanderätten som tillkommer ägarna i regionhandelslaget i de ärenden som bestämts i lagar och stadgar. Fullmäktige är inte ett obligatoriskt förvaltningsorgan i andelslag, men det ersätter andelsstämman i större handelslag.

Fullmäktige väljs bland handelslagets medlemmar vid val som förrättas vart fjärde år. Medlemmarna ställer upp kandidater för valet enligt en procedur som fastslås i valordningen för fullmäktige. Utöver sin egentliga funktion som verksamhetsorgan i handelslaget, har fullmäktige en viktig ställning som bred kontaktyta mellan ägarkunderna och handelslagets ledning.

Enligt stadgarna sammanträder fullmäktige två gånger om året. Vid vårstämman är de viktigaste uppgifterna att behandla bokslutet och vinstfördelningen, att bevilja förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet samt att välja utnämningskommittén som förbereder de personval som genomförs vid höststämman.

Fullmäktiges viktigaste uppgifter vid höstmötet val av medlemmar till förvaltningsrådet att ersätta dem som är i tur att avgå samt val av revisorer. Vid behov kan fullmäktige sammankomma till extraordinarie sammanträden.

Viktigast bland de enskilda ärenden som underställs fullmäktiges beslutanderätt är ändrande av handelslagets stadgar samt ärenden som anknyter till upplösande eller fusion av handelslaget.

Fullmäktiges viktigaste uppgifter är behandling av bokslutet samt val av förvaltningsråd och revisorer. Bevakningen av ägarkundernas intressen är en annan viktig uppgift. Fullmäktigeledamöterna har också rätt att ställa frågor och föreslå ärenden som önskas hantera vid fullmäktiges sammanträden. Initiativ till ärenden för upptagande till behandling på sammanträdet skall skickas per epost till tuomo.langnabba@sok.fi minst trettiodagar före sammanträdet.

Fullmäktige väljs genom val bland medlemmarna. Till fullmäktige väljs för en fyraårsperiod 50 ledamöter och ett tillräckligt antal suppleanter.

EEPEE FULLMÄKTIGE 2021 - 2024

MEDLEMSOMRÅDE 1
Kauhava, Lappajärvi, Lappo, Vörå (Pettersbacka), Alajärvi, Alavo, Kuortane, Soini, Vindala, Etseri

Ammesmäki Anita, försäljningskoordinator, pensionär, Vindala
Annala Annukka, FM, asiantuntija, Kauhava
Autio Janne, lantbruksföretagare, Kauhava
Halla-aho Ano, lantbrukare, maskinförsäljare, Soini
Kankaanpää Johanna, emäntä, Etseri
Lahtinen Virpi, marketchef, Alajärvi
Lakaniemi Paavo, pensiönär, Lappo
Laukkonen Jari, lantbruksföretagare, Kauhava
Levijoki Antti-Kalle, diplomingenjör, Alajärvi
Mattila Risto, företagare, Kauhava
Nelimarkka Johanna, lantbrukare, Alajärvi
Ojanperä Harri, företagare, Kauhava
Pasto Katja, försäljare, Alavo
Peltonen Matias, ansvarig reningsverksskötare, Kauhava
Savola Mikko, riksdagsledamot, Etseri
Seppä-Lassila Marjatta, sjukskötare, inremedicinsk, kirurgisk och psykiatrisk vård, Kauhava

MEDLEMSOMRÅDE 2
Seinäjoki, Ilmola

Aittoniemi Pirjo, specialläkare, allmän medicin, församlingsråd, Seinäjoki
Hoikka Arja, butikschef, Seinäjoki
Hyyppä Jenni, försäljningschef, tradenom (högre yh-examen), Seinäjoki
Ilomäki Hannu, arbetschef, Seinäjoki
Kangasluoma Pekka, diplomingenjör, Seinäjoki
Kantokoski Jani, vanhempi konstaapeli, turvallisuuspäällikkö, Seinäjoki
Kupari Kaisu, pensionär, Seinäjoki
Lahti Nora, försäljningschef, Seinäjoki
Lampinen Anni, fordonsmekaniker, väktare, Seinäjoki
Lounatvuori Minna, KTM, Seinäjoki
Mäki-Paavola Anna, företagare, Seinäjoki
Ojala Tero, lantbruksföretagare, Ilmola
Perkiö Seppo, taxiåkare, företagare, Seinäjoki
Perttu Esa, ekonomichef ia, Seinäjoki
Raumanni Juho, lantbrukare, pensionär, Ilmola
Reinilä Johanna, minnessköterska, Ilmola
Ruotsala Aki, servicechef, ekonom, Seinäjoki
Tuuri Timo, ekonom, fysioterapiföretagare, Ilmola
Vihriälä Jukka, riksdagsråd, Seinäjoki
Ylä-Autio Ilmari, vicehäradshövding, idrottsråd, Seinäjoki

MEDLEMSOMRÅDE 3
Storå, Bötom, Kauhajoki, Kurikka, Östermark, Närpes, Kristinestad, Kaskö

Björknäs Roger, jordbrukare, Kristinestad
Erlands Kaj, lantbruksföretagare, Östermark
Esch Michaela, privatföretagare, Närpes
Grandell Johnny, försäljningschef, Närpes
Hautala Marjatta, EM, lärare, Kauhajoki
Hautaniemi Veli, lantbrukare, Bötom
Heinänen Anja, pensionär, Kristinestad
Keskinen Sami, brandman, byggmästare, Kurikka
Korkeamäki Jaana, branschsekreterare, Östermark
Mäkelä Tanja, sjukskötare (YHS), Kurikka
Pihlajaniemi Hanna-Leena, verksamhetsledare, Kristinestad
Rantanen Aira, pensionär, Kurikka
Salonen Harri, medicine doktor, hjärt-kärlkirurg, Kurikka
Vastamäki Hannu, försäljare, Kurikka