Sommarpraktikprogram 2024


Eepees sommarpraktikprogram Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna sommaren 2024

Arbetsansökan slutar 7.4.2024.

 

Vill du skaffa dig arbetserfarenhet av mångsidiga arbetsuppgifter i servicebranschen? Sök till Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa Eepees sommarpraktikprogram Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna!

Syftet med sommarpraktikprogrammet Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna är att göra det enklare för skolelever att lära känna olika företag och arbetsuppgifter samt arbetslivets spelregler. Sommarpraktikprogrammet är ofta de ungas första sommarjobb, där de samlar kunskap och erfarenhet inför kommande sommarjobb.

Vi på Eepee erbjuder sommarpraktikperioder på två veckor på Eeepees olika verksamhetsställen för 14–17-åriga gymnasie- och grundskoleelever som inte tidigare har jobbat eller gjort praktik på Eepee, med undantag av eventuella tidigare PRAO-perioder. Skolelever kan endast göra en praktikperiod för varje yrke. De som var praktikanter förra sommaren kan endast ansöka på nytt i år om det gäller ett annat yrke i en annan bransch. Till exempel kan unga som förra sommaren jobbade i en restaurang eller ABC-trafikstation (turism- och restaurangbranschen) den här sommaren söka till ett verksamhetsställe inom handelsbranschen. Observera att unga som studerar till ett yrke inte kan söka till sommarpraktiken.

Det två veckor/10 dagar långa sammanhängande arbetsförhållandet inom sommarpraktikprogrammet görs under tiden 1.6–31.8.2024. Arbetspassen är högst 6 timmar långa och görs dagtid måndag–fredag mellan klockan 8.00 och 16.00.

Praktikanten får en lön som i år är 395 euro.

Du kan bli vald till sommarpraktikprogrammet om du uppfyller följande krav:

du borde fylla 14 år i år 
• du går i grundskolan, tionde klassen, gymnasiet eller avlägger en VALMA- eller TELMA-utbildning (OBS! Du kan inte ansöka till praktikprogrammet om du studerar till ett yrke eller om du har avlagt en yrkesexamen)
• du har inte tidigare deltagit i Eepees sommarpraktikprogram - men om du förra sommaren jobbade till exempei i en restaurang eller ABC-trafikstation (turism- och restaurangbranschen) den här sommaren kan du söka till ett verksamhetsställe inom handelsbranschen (Prisma, S-market, Sale).
• du har inte tidigare arbetat på Eepee.