Eepee stöder återigen idrott för barn och unga med 100 000 euro


6.11.2023

Handelslaget Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa fortsätter att stödja idrottsföreningar inom sitt område genom S-gruppens Supporter-program. Idrottsföreningar kan ansöka om att bli Supporter-föreningar 2024 senast 10.12.2023.

– Eepee införde Supporter-programmet för första gången inför detta år, 2023. Många föreningar och ägarkunder visade intresse för programmet. Totalt 66 föreningar inom vårt område sökte och antogs till programmet, och över 2 000 Eepee-ägarkunder har registrerat sig som deras supportrar. Genom programmet delar vi ut 100 000 euro i stöd till barn och unga i vårt område. Genom detta stöd vill vi göra det möjligt för så många barn och unga som möjligt att syssla med idrott. Supporter-programmet har visat sig vara ett bra sätt att ge denna form av stöd, och nu kommer vi att fortsätta med programmet årligen, säger Henrik Karvonen, verkställande direktör.

– Det fina med Supporter-modellen är att våra ägarkunder får vara med och bestämma vem som ska få stöd. I det här svåra ekonomiska läget är det också roligt att kunna underlätta föreningars och familjers vardag genom att dela ut resurser till motionsaktiviteter för barn och unga, säger Tuula Rajala, kundrelationsdirektör.

Ägarkunderna kan ansluta sig för att stödja Supporter-föreningarna under år 2023 fram till 31.12.2023. Du ansluter dig som supporter med S-användarkontot genom att välja den egna Supporter-föreningen. Stöden för 2023 betalas ut till Supporter-föreningarna i februari 2024. Det kostar inget för ägarkunderna att bli Supportrar och den egna Bonusen minskar inte. Stödet till en förenings juniorverksamhet fastställs genom att addera ihop den Bonus som föreningens samtliga Supportrar samlar under ett kalenderår.

De föreningar som antagits som Supporter-föreningar inom Eepees område för 2024 kommer att visas på S-användarkontot från 8.1.2024. Det går också att ansluta sig till Supportrarna med S-mobil, under Jag -> Mina uppgifter.

Genom Supporter-modellen stöds motions- och idrottsverksamhet för barn och unga inom Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas verksamhetsområde. Även för nästa år har 100 000 euro reserverats i stöd. Alla idrottsföreningar som uppfyller minimikraven nedan kan ansöka om Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas Supporter-stöd. En elektronisk ansökningsblankett för att bli Supporter-förening finns på eepee.fi/sv/supporter-stod. Ansökan ska skickas senast 10.12.2023.

Föreningar som ansöker till Supporter-modellen ska uppfylla minst följande kriterier:

  • Föreningens hemort ska ligga inom Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas verksamhetsområde.
  • Föreningens verksamhet ska stödja motions- och idrottsverksamhet för unga under 16 år.
  • Det erhållna Supporter-stödet ska komma minst 50 barn/unga till godo. I ansökan ska föreningen ge en redogörelse för juniorverksamhetens omfattning, till exempel antalet juniorer och hur mångformig verksamheten är.
  • Föreningens verksamhet ska vara fortlöpande och stabil.
  • Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa får synlighet i barn- och ungdomsidrotten till exempel på matchdräkter, rinkreklam och internet. I ansökan ska föreningen ge förslag på synligheten.

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa beslutar inom utsatt tid vilka av de föreningar som lämnat in ansökan som antas till Supporter-stödmodellen. Vid valet beaktar vi de faktorer som föreningarna uppger och även den regionala fördelningen. Vi meddelar alla sökande om beslutet per e-post inom utsatt tid. När vi har valt vilka föreningar som antas till Supporter-modellen skickar vi material till föreningarnas kontaktpersoner. Med materialet kan föreningen informera sina medlemmar om Supporter-modellen.

 

Mer information om föreningsansökan lämnas av:
Tuula Rajala, kundrelationsdirektör, tfn 010 764 9222, tuula.rajala@sok.fi
Henrik Karvonen, verkställande direktör, tfn 040 057 2172, henrik.karvonen@sok.fi