Ansökan om Supporter-stöd


Ansökan till Eepees Supporter-verksamhet 2024

Ansökan ska vara framme senast 10.12.2023.

Föreningar som ansöker till Supporter-modellen ska uppfylla minst följande kriterier:

• Föreningens hemort ska ligga inom Eepees verksamhetsområde.
• Föreningens verksamhet ska stödja motions- och idrottsverksamhet för unga under 16 år.
• Det erhållna Supporter-stödet ska komma minst 50 barn/unga till godo. I ansökan ska föreningen ge en redogörelse för juniorverksamhetens omfattning, till exempel antalet juniorer och hur mångformig verksamheten är.
• Föreningens verksamhet ska vara fortlöpande och stabil.
• Eepee får synlighet i barn- och ungdomsidrotten till exempel på matchdräkter, rinkreklam och internet. I ansökan ska föreningen ge förslag på synligheten.

 

Tillbaka till Supporter-sidan >>

Supporter-stöd

Fälten märkta med en asterisk (*) är obligatoriska.

Föreningens hemort ska ligga inom Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas verksamhetsområde.
Det erhållna Supporter-stödet ska komma minst 50 barn/unga till godo.
I ansökan ska föreningen ge en redogörelse för juniorverksamhetens omfattning, till exempel antalet juniorer och hur mångformig verksamheten är.
Kontaktuppgifterna sparas för att kunna ta kontakt.