Framtiden skapas redan nu


28.11.2022

Snart 120-åriga Eepee uppskattar sin långa historia, men hänger också med i nutidens förändringar. Under fem års tid kommer Eepee att investera över 100 miljoner i områdets verksamhetsställen.

Att vara både en föregångare och samtidigt tygla framtidens hotbilder. Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, som fyller 120 år nästa år, har en betydelsefull och allt större roll i människors dagliga liv.
– På sätt och vis har vårt arbetsfält sett likadant ut i 120 år. På våra olika verksamhetsställen ser vi till att människor kan tillfredsställa sitt behov av daglig näring, säger Eepees verkställande direktör Henrik Karvonen, när han ser på vilken roll Eepee har nu jämfört med för 120 år sedan.
Eepee måste dock hänga med i utvecklingen och till viss del även vara en föregångare i branschen.
– Ett ganska bra exempel på hur vi är föregångare är att vi erbjuder alla våra anställda möjlighet att utifrån sin livssituation och sin kalender ta på sig extratimmar på andra verksamhetsställen i vårt område.

Eftersom det åtminstone till och från råder brist på handelspersonal på olika verksamhetsställen försöker Eepee framöver hitta en lösning på det genom att göra det möjligt att arbeta inom andra verksamhetsområden, på andra verksamhetsställen och på andra orter.
– Det här är inte det direkt det traditionella tillvägagångssättet inom handelsbranschen. Vår styrka är att vi är ett företag som har flera verksamhetsområden, så vi har många olika arbetsmöjligheter.
Olika serviceområden har börjat med allt längre öppettider, och på små enheter kan sjukdom eller frånvaro göra det svårt att upprätthålla servicenivån. Genom vårt system med extrajobb får kunderna den service de vill ha, personalen får hjälp från den vikarie som kommer in och jobbar, och den som har tagit extratimmarna utökar sin kompetens och får dessutom en extra inkomst.

Stabilitet och tro på framtiden

Under den kommande femårsperioden tänker Eepee investera över 100 miljoner euro för att utveckla sin verksamhet i området.
– Läget i omvärlden är osäkert, och vår uppgift är att skapa tro, förtroende och stabilitet för alla i vårt område.

Karvonen är särskilt glad över Eepees tidigare beslut att satsa på egen energiproduktion.
– År 2025 kommer vi att producera mer el än vad vi behöver, trots att vi är en av områdets största elkonsumenter.
Inom Eepee har man satsat på vindkraft i S-voima.
– Vi är i praktiken självförsörjande på el framöver. Det ger oss en lägre elkostnad, vilket också ses i priserna på våra produkter.

Förändringarna tar aldrig slut

Den verksamhet som har utvecklats under vår långa historia har skapat en gedigen grund för det högkvalitativa arbete vi gör i dag.
– Vi förändrar oss och gör saker på nya sätt hela tiden. Vi har dock alltid i åtanke, att om det visar sig att förändringen eller det nya sättet att göra något på inte fungerar, så kan vi gå tillbaka till hur vi gjorde innan.

Karvonen säger att en viktig sak inför de kommande åren är att helt enkelt våga testa saker, men samtidigt ska man inte bara tjurskalligt hålla fast vid något om det inte verkar vettigt.
– Förnyelse har ett egenvärde i sig, och alla är delaktiga i det, men man ska hela tiden analysera för- och nackdelar.
Karvonen berömmer Eepee för den utmärkta effektivitetsnivån. Å andra sidan är det nästan ett måste i alla branscher för att överleva i den tuffa konkurrensen.
– Att hålla kvar vid det gamla är på ett sätt slött och säkert, men det gör inte att man utvecklas vidare. Vi måste hela tiden utvecklas. Det finns inga andra möjligheter.

 

Eepees förmåga att hålla kvar personal är i toppklass i Finland

Inom detaljhandeln i Södra Österbotten finns det fem lediga tjänster att söka för varje enskild arbetstagare.
– I det här läget är det allt viktigare för arbetsgivare att ha förmågan att hålla kvar sin arbetskraft. Här ser det toppen ut för oss. Vi är ett av Finlands bästa företag när det gäller att hålla kvar vår arbetskraft, säger verkställande direktör Henrik Karvonen stolt.
Karvonen säger att för att fortsatt kunna göra det måste man skapa en företags- och arbetsgivarkultur där värderingarna kommer i första hand.
– Det handlar definitivt om ett konkret arbete. Det handlar om att leda på ett uppskattande och modigt sätt varje dag. Det handlar om att hålla det man lovar.
Om man ser det ur ett större perspektiv vill Eepee konkret ta hand om människor.
– Vi satsar mycket på att hålla kvar människor inom företaget. Det lyckas man inte med genom floskler, utan genom praktiska handlingar.

Eepees värderingar innebär också att en ägarkund är lika viktig på en liten som stor ort.
– Eftersom vi har en bred grund att stå på kan vi också agera så. Vi räknar inte vår verksamhet utifrån en specifik enhet, utan utifrån helheten. Vi tycker att det ska finnas markets- och bränslehandel inom hela vårt verksamhetsområde. Det får inte spela någon roll hur liten orten är eller hur köpkraften där ser ut.

 

Text: Harri Puhakainen
Bild: Matti Hautalahti