En stark aktör hjälper andra att lyckas


23.3.2022

Jere Lehtilä har märkt att alla hans upplevelser har hjälpt honom i yrkeslivet. Resursplanerarens hjärta klappar för utvecklingsarbetet, vilket gör att de eepeeanställda kan uppnå bästa möjliga resultat.

 

Prisma Hyllykallio ligger på gångavstånd från Jere Lehtiläs bostad, så inköpen sköts behändigt även i samband med en promenad med en halvårig baby i barnvagnen. Lokalerna i Prisma är bekanta för Jere, eftersom han först jobbade på stormarknadens servicetorg och senare utvidgade sina arbetsuppgifter till resursplanering och sociala medier. Ibland vikarierar han också i prissättningen och urvalshanteringen.
– Jag trivs så bra här att min pappa redan har gett upp hoppet om att jag flyttar närmare min tidigare hemort Forssa.

Ändå är det ganska kort väg från sydvästra Tavastland till Seinäjoki, när vi tänker att Jere en tid bodde på ön Lanzarote ute i Atlanten. Utöver flera viktiga färdigheter, fick Jere en respekt för den finländska arbetskulturen och det sätt på vilket man tar hand om de anställda här.
– På vissa ställen jobbade vi så hårt att vi sällan hann ta pauser. Under en hotellfrukost med 800 gäster fick vi steka ägg i snabb takt, men det var lärorikt. Inte en enda sekund har jag ångrat att jag åkte utomlands, men det blev sist och slutligen en kort vistelse.

Den fem månader långa arbetspraktiken på Lanzarote var en del av Jeres studier vid yrkeshögskolan. Han gick ut SeAMK i slutet av 2019 och i januari 2020 började han jobba på Eepee. Arbetsuppgifterna har utvidgats och förändrats hela tiden, vilket har gjort att arbetet är intressant.
– Man har litat på mig och gett mig ansvar och hela tiden nya utmaningar. Jag hade inte kunnat önska mig något bättre, konstaterar Jere.

Luft under vingarna

Resursplaneraren har som uppgift att säkerställa att det finns tillräckligt många anställda i varje skift så att arbetsbördan inte blir för stor för någon. Jere ansvarar för elva enheter, varav fyra avdelningar på Prisma, samt två Sale-butiker och fem S-market-butiker. Skiftena planeras i tre veckors perioder tillsammans med enheterscheferna så personalanpassat och jämlikt som möjligt.
– Jag försöker stödja så mycket som möjligt och där jag bara kan här i bakgrunden. Det är mitt jobb att hjälpa andra att uppnå bra resultat.

Utöver sina egentliga arbetsuppgifter har Jere vikarierat urvalssekreteraren och ansvarat för marknadsföringen i sociala medier. De mångsidiga arbetsuppgifterna kräver ibland en noggrann kalenderhantering, men de är mycket givande.
– Jag studerade ursprungligen till medieassistent i en yrkesläroanstalt och hann redan tro att jag aldrig skulle behöva de färdigheterna. Under åren har jag dock märkt att jag har haft nytta av allt som jag har lärt mig. Nu behöver jag till exempel kunskaperna inom mediebranschen i hanteringen av sociala medier. Enligt Jere finns det många fina utvecklingsmöjligheter i sociala medier. Han berömmer den avslappnade atmosfären där alla djärvt kan föra fram sina egna idéer.
– Alla idéer behöver inte genast vara färdiga och ofta utvecklas en idé till en pärla av en annan person.

I en kedja av generationer

Temat för avhandlingen har också sitt ursprung i samutveckling och marknadsföring i sociala medier. Jere som tror på kontinuerligt lärande och på att utveckla sig själv, kommer att avlägga en högre yrkeshögskoleexamen inom affärsutveckling vid Hämeen ammattikorkeakoulu.
– För närvarande testar vi olika marknadsföringsalternativ på Facebook. Vi får bra analyser om vad som fungerar och vad som inte fungerar, men också kunskap om hur olika aktörer och publik effektivt kan involveras i sociala medier.

Trots att Jere gillar sina arbetsuppgifter, har familjen varit det allra viktigaste för honom sedan augusti ifjol. Då blev han och makan Sanna föräldrar till lilla Leo-Eemil. Det egna barnets födelse har också betonat hur viktig släkten är, och den tysta kunskapen som går i arv i generationer.
– Jag har skrivit en bok om vår släkt och släktforskning har visat sig vara verkligen intressant. Det har varit fint att se hur vår släkt har hållit närmare kontakt än tidigare.
I utredningen om släktens olika faser har Jere fått en stark känsla av att han även vill bevara minnet av de människor som har varit här före oss.
– Jag hoppas att jag någongång får glädjen att berätta deras historia för min son.

 

Text: Nadia Paavola, BSTR
Bilder: Samu Lehtinen, Eepee