Eepee-utbudet växer enligt kundernas önskemål


29.3.2022

Tjänsten Sinuntoive har visat sig vara en utomordentlig kanal för Eepee-kunderna att utöka S-marketarnas produkturval i önskad riktning. Vad är ditt önskemål?

 

Gruppcheferna Ann-Christina Hevonkoski och Jussi Järvinen är nöjda med hur väl tjänsten Sinuntoive har tagits emot.
– För närvarande tar S-marketarna inom Eepee emot cirka 1 200 önskemål i månaden, det vill säga cirka 40 om dagen, berättar Hevonkoski.

När det gäller antalet önskemål ser vi inga regionala skillnader. I större marketar är utbudet redan per definition brett, därför riktas önskemålen främst mot mindre butiker – I mindre enheter finns det mindre rum, dvs. ”väggarna kommer emot”. Därför spelar utbudets träffsäkerhet och kundernas önskemål en mycket viktig roll i dessa enheter. Vårt mål är också att produkterna ska nå så många varukorgar som möjligt och på så vis få en permanent plats i hyllan, säger Hevonkoski.

Merparten av önskemålen förverkligas

Merparten av de önskemål som Eepee får leder till en plats i sortimenten. Önskemålen fördelas jämnt mellan olika produktgrupper, och både närproducerade och riksomfattande produkter önskas.

Varför leder då inte vissa önskemål till en plats i butikshyllan?
– Tillverkningen av produkten har upphört eller så har den redan en klar parallellprodukt i sortimentet. Orsaken kan också vara att det inte ryms fler produkter i hyllan. Eller att vi inte ser en tillräcklig efterfrågan på den.
– I regel inkluderar vi på prov Sinuntoive-produkter i sortimentet för en period på några månader. Om produkten säljer bra och är klart populär i flera enheter, får produkten plats i varje market när vi nästa gång går igenom sortimenten i större skala, konstaterar Hevonkoski.

Gul priskrage utmärker önskeprodukterna

Järvinen berättar att man lätt känner igen uppfyllda kundönskemål på en gul Sinuntoive-priskrage, som kantar prislappen på ett uppfyllt önskemål.
– Priskragarna konkretiserar uppfyllda önskemål och lyfter fram produkterna så att nyheterna hittas lätt i hyllan. Tjänsten Sinuntoive har marknadsförts nationellt och även vår personal har gett råd i användningen av tjänsten.

Önskemålet kan framföras också utan tekniska apparater direkt till någon anställd i marketen, som sedan registrerar det i Sinuntoive-tjänsten. Vid kassorna finns också en Sinuntoive-lapp på papper som du kan fylla i och lämna till expediten. Om kunden lämnar sin kontaktinformation får hen uppdateringar om hur behandlingen av önskemålet framskrider och om det förverkligas.

 

Lämna ett Sinuntoive-önskemal i din S-market på SINUNTOIVE.FI