Du får välja förening – Eepee stöder barn och ungas idrott


28.11.2022

Som ägarkund kan du påverka vilka idrottsföreningar för barn och unga som får pengar av Eepee. Potten delas ut via Supportrarna och fastställs enligt vilka idrottsföreningar ägarkunderna har röstat på.

Kundrelationsdirektör Tuula Rajala berättar att S-gruppens program Supportrarna har fått ett fint mottagande inom Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas område. Många idrottsföreningar ansökte under hösten om att bli en Supporter-förening.
– Föreningarna som sökte till programmet skulle uppfylla vissa kriterier. Stödet som erhålls ska till exempel gå till minst 50 barn och unga. På så sätt vill vi säkerställa att så många idrottare som möjligt har glädje av stödsumman som delas ut. I valet beaktar vi även den regionala täckningen, det är viktigt för oss på Eepee, betonar Rajala.

Till Eepees 120-årsjubileums ära nästa år är potten som kommer att delas ut via Supportrarna 100 000 euro. Genom att finansiellt stöda idrottsföreningar hoppas Eepee sänka tröskeln till bra fritidsaktiviteter för barn och unga.
– Det är viktigt att barn får uppleva känslan av att lyckas och tillhöra en gemenskap, och idrottsföreningarna spelar här en viktig roll. I det här svåra ekonomiska läget är det också roligt att kunna underlätta vardagen för föreningar och familjer genom att dela ut resurser till motionsaktiviteter för barn och unga, konstaterar Rajala.

Ge din röst i S-användarkontot

De idrottsföreningar som har valts till Supportrarna-programmet inom Eepees område publiceras 2.1.2023 i S-användarkontot. Därefter har ägarkunderna en påverkningsmöjlighet värd tusentals euro.
– Det fina med Supportrarna-modellen är att våra ägarkunder får vara med och bestämma vem som ska få stöd. Du anmäler dig som Supporter i S-användarkontot genom att välja den Supportrarna-förening som ligger dig närmast bland alternativen, berättar Rajala.
S-användarkontot är ett nytt sätt att identifiera sig för S-gruppens digitala tjänster. Inloggningen görs med e-postadress eller telefonnummer. Därefter får du en kod via e-post eller textmeddelande som du använder för att logga in.

Eepees stöd till en förenings juniorverksamhet fastställs genom att addera ihop den Bonus som föreningens samtliga Supportrar samlar under ett kalenderår. Det kostar inget för kunderna att bli Supportrar och den egna Bonusen minskar inte.
Eepees stöd möjliggör även en ny typ av synlighet. Aktiva samarbetsföreningar kan nu med sin verksamhet visa vilket inflytelserikt arbete de gör.
– Vi följer intresserat med vad Supportrarna-föreningarna tar sig för nästa år. Vem vet vilka nya samarbetsformer som kommer att utvecklas, säger Rajala.

 

Supporter-stödet är en del av Eepees hållbarhetsverksamhet

Från och med 2023 stöder Eepee motion bland barn och unga inom sitt område enligt Supporter-stödmodellen. Föreningar som ordnar motions- och idrottsverksamhet för barn och unga inom Eepees verksamhetsområde kan ansöka om att få stöd vid en koncentrerad ansökning som ordnas varje år. Eepee fastställer årligen en stödsumma som ska användas till Supporter-stödet. 120-årsjubileumsåret 2023 uppgår den till 100 000 euro.

I S-gruppens Supporter-verksamhet kommer handelslaget och föreningen överens om samarbete genom ett separat avtal. Föreningarna har förbundit sig att använda stödet till sin juniorverksamhet. Stödpengarna används till exempel till utbildning av tränare, hyror för träningshallar och anskaffning av utrustning.

Ägarkunderna får vara med och bestämma vem som ska få stödet. Den Bonus som föreningens samtliga Supportrar, dvs. ägarkunderna, samlar under ett kalenderår adderas ihop, och utifrån siffran bestäms hur stort Supporter-stöd föreningen får.

 

Text: Outi Myllymäki
Bild: Samu Lehtinen