För väljare

För väljare

Kandidatlistorna i Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas val publiceras 17.2, och rösta kan man 22.2–10.3.2021.

Röstberättigade i valet är alla som senast 31.12.2020 har antagits som medlemmar i handelslaget och fyllt 15 år.

Röstsedeln och anvisningarna för röstningen postas till varje röstberättigad medlem senast 22.2.2021.

 

Medlemmarna har verkligt inflytande

Handelslagen i S-gruppen är företag som ägs av sina medlemmar och i vars beslutsprocesser medlemmarna kan delta på många olika sätt. Medlemmarna i handelslaget representeras av fullmäktige, som väljs bland handelslagets medlemmar, dvs. ägarkunderna, vid val som förrättas vart fjärde år.

Fullmäktige beslutar bland annat om handelslagets stadgar, fastställer bokslutet för föregående år, beslutar om hur överskottet disponeras samt väljer medlemmarna i förvaltningsrådet och revisorerna. Dessutom kan fullmäktigeledamöterna lämna initiativ som anknyter till handelslagets affärsområden till styrelsen.

Rösta och vinn!

Bland alla som röstat på nätet eller per post lottar vi ut en Hyundai i20 personbil och bland alla som röstat på nätet fyra restaurangpresentkort à 50 €. Deltagande i utlottningen sker automatiskt. Det finns ingen separat lottsedel. Det räcker med att rösta.

Regler för utlottningen och dataskyddsbeskrivning

Lottningen i anknytning till fullmäktigevalet i Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa 2021

1. Lottningsarrangör
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Hyllykalliontie 2, 60510 Hyllykallio

2. Tävlingstid
22.2–10.3.2021

3. Deltagande i lottningen
I lottningen av bilen deltar de röstberättigade medlemmarna i Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa som antingen per post eller elektroniskt har avgett sin röst i Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas fullmäktigeval 22.2–10.3.2021. För att kunna vinna lottningen av bilen måste man vid tidpunkten för dragningen vara medlem i Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa och vara bosatt i Finland. Presentkorten till restaurangerna lottas ut bland dem som röstat på nätet.

Meddelanden om deltagande som lämnats utanför den anvisade tävlingstiden eller i övrigt i strid med anvisningarna som getts beaktas inte. Tävlingsarrangören ansvarar inte för eventuella fel i telekommunikationen eller motsvarande problem som medför att ett meddelande om deltagande inte deltar i en dragning.

4. Genomförande av lottningen och offentliggörande av vinnaren
Lottningen genomförs 18.3.2021 av Edita Prima Oy, som förrättar fullmäktigevalet i Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa. Vinnaren meddelas personligen om vinsten enligt kontaktuppgifterna som finns i uppgifterna om ägarkunder.

5. Lottningsvinst
Bland alla som röstat på nätet eller per post lottar vi ut en Hyundai i20 personbil (värde 17 000 €) och bland alla som röstat på nätet lottas fyra restaurangpresentkort à 50 € till S-gruppens restauranger, ett till var och en av fyra vinnare. Bilen överlåts i Seinäjoki på Ess Autotalo på ett datum som avtalas separat. Presentkorten postas till vinnarna. Priserna kan inte lösas i kontanter eller bytas till någon annan produkt.

6. Lottningsarrangörens ansvar
Lottningsarrangören betalar lotteriskatterna som påförs dragningarna.

7. Ändra stadgarna
Lottningsarrangören har rätt att när som helst ändra dessa regler för lottningen.

8. Dragningens offentlighet
Vinnarens namn och foto offentliggörs på Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas webbplats, i Twitter, på väggen i Facebook och samt i ett meddelande till media.

9. Principerna för databehandling
Uppgifterna om vinnarna i lottningen hämtas ur valtjänstproducentens (Edita Prima Oy) röstningsdatabas och används endast för att kontakta vinnare i den här lottningen. Tjänsteproducenten förvarar dessa kontaktuppgifter t.o.m. 30.6.2021, varefter de raderas.