Handelslagsval

Fullmäktigeval i Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa 2021

Valresultat >>

 

Vad gör fullmäktige?

Fullmäktige är ägarkundernas språkrör till styrelsen och ser till att ägarnas röst blir hörd då man utvecklar handelslagets tjänster och förmåner.

Fullmäktige är det högsta beslutande organet i handelslaget, och det väljs genom val som förrättas vart fjärde år. I fullmäktiges uppgifter ingår bl.a. att välja förvaltningsrådet, som åter fastställer riktlinjerna för handelslagets verksamhet och väljer styrelsen.

 

Valet

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas verksamhetsområde är för valet indelat i medlemsområden. Det betyder i praktiken, att du kan ställa upp som kandidat och rösta bara inom medlemsområdet där du bor. Om du bor utanför handelslagets verksamhetsområde, kan du rösta på en kandidat från vilket medlemsområde som helst.  Valet är proportionellt, och i valet får varje kandidat ett jämförelsetal, som påverkas av både rösterna som kandidaten själv har fått och dessutom de röster som alla kandidater på samma kandidatlista har fått totalt.

 

Så här framskrider valet

Kandidatnomineringen i Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas val börjar 7.1.2021 och fortsätter till 22.1.2021. Medlemmar som har upptagits som medlem i Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa senast 31.12.2021, har betalat in hela insatsen, är myndiga och bor inom medlemsområdet har rätt att ställa upp som kandidat i valet.Kandidatlistorna i Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas val publiceras 17.2, och rösta kan man 22.2–10.3.2021. Totalt väljs 50 ledamöter till handelslagets fullmäktige. Röstberättigade i valet är alla som senast 31.12.2020 har antagits som medlemmar i handelslaget och fyllt 15 år.

 

Medlemsområdena och antalet ledamöter som väljs in

I valet väljs enligt Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas stadgar 50 fullmäktigeledamöter. Medlemsområdena i Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas fullmäktigeval 2021 och fördelningen av platser i fullmäktige är följande:

Medlemsområde 1,
Kauhava, Lappo, Vörå (Pettersbacka), Alajärvi, Alavo, Kuortane, Soini, Vindala och Etseri, 16 platser i fullmäktige.

Medlemsområde 2,
Ilmola och Seinäjoki, 20 platser i fullmäktige.

Medlemsområde 3,
Storå, Bötom, Kauhajoki, Kurikka, Östermark, Närpes, Kristinestad och Kaskö, 14 platser i fullmäktige.

 

Nu är det dags att främja lokala önskemal

Matbutik på nätet som underlättar i vardagen, långa öppettider och tjänsten Mina inköp – handelslaget är redan nu på många sätt en del av sina medlemmars vardag.

Vad annat väntar ni medlemmar i handelslaget av er egen butik?
Vilken roll kunde handelslaget ha i utvecklingen inom sitt verksamhetsområde?
Det är de här frågorna som ska besvaras i Etelä- Pohjanmaan Osuuskauppas fullmäktigeval som inleds i januari.

Kandidaterna får i samband med nomineringen frågor om lokala önskemål, som kan anknyta till butiker, trafikbutiker, restauranger eller tjänster. Kandidaternas lokala önskemål kan man se bl.a. på nätet medan valet pågår, och de ger väljarna viktig information om i vilken riktning kandidaterna skulle utveckla handelslaget.

Medlemmarna i fullmäktige behöver inte vara proffs i handelsbranschen eller politiker. Det viktigaste är att man har en passion för att utveckla sin boendemiljö och synpunkter på hur handelslaget genom sin verksamhet kunde höra Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas verksamhetsområde och hela Finland till en bättre plats att leva i.

 

Vem kan ställa upp som kandidat?

Du kan ställa upp som kandidat i valet, om du då valet börjar har fyllt 18 år och din insats är till fullo betald senast 31.12.2020.  Dessutom måste du vara bosatt inom Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas verksamhetsområde. Då du beslutar dig för att ställa upp som kandidat, behöver du som ombud minst tre röstberättigade supportrar, som i praktiken inleder kandidatnomineringen. Röstberättigade i valet är alla ägarkunder i Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa som har fyllt 15 år och blivit upptagen som medlem i handelslaget före valårets början.  Närmare anvisningar finner du i Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas stadgar.