Ess Autotalos serviceutbud snart ett av de mest omfattande i Seinäjoki


25.11.2021

En andra serviceverkstad i stället för Hankkija, en mottagningsdisk med full service och rejält med nytt utrymme för service på elbilar. Då Ess Autotalos investering på två miljoner euro står klar i mars 2022, är det ett av de till tjänsteutbudet mest heltäckande eftermarknadsföringsställena i Seinäjoki.

Juhamatti Aronen, affärsområdeschef för Eepees handel med bilar och biltillbehör berättar att man i det första skedet av förnyelsen genomförde de mest omgripande fastighetstekniska arbetena och byggandet av en ny serviceverkstad i Hankkijas f.d. maskinhall.
– Bl.a. elsystemen förnyades helt, så vi kan erbjuda det växande beståndet av elbilar adekvata tjänster. Dessutom förnya belysningen i fastigheten, som också förses med jordvärme; med dessa åtgärder motsvarar fastighetens energieffektivitet också de kommande kraven.

– Då det första skedet har blivit klart i november, påbörjas omedelbart det andra skedet, under vilket den gamla servicehallens fastighetsteknik totalt förnyas. Allting har schemalagts så, att eftermarknadstjänsterna till kunderna inte får några avbrott; först tas de nya lokalerna i bruk, och först då inleds arbetet i den gamla hallen, betonar Aronen.

Affärsområdeschefen anser att en så här stor satsning var helt nödvändig inom bilbranschen, som just nu utvecklar i accelererande tempo. Det vankas också arbetsplatser för nya bilmekaniker.
– Nu då vi får fastighetstekniken i skick kan bilhandeln utvecklas också i framtiden. Utvecklingen stannar inte här, eftersom bilhandeln nu är i ett omvälvande brytningsskede, tillägger han.

 

Fler kvadratmeter och laddstationer för elbilar

Förnyelsearbetet kommer i grevens tid, eftersom elektrifieringen av bilarna framskrider snabbt. man behöver mer utrymme, eftersom exempelvis en elbil som har fått fel på batteriet måste isoleras omsorgsfullt från resten av lokalen för att olyckor ska kunna undvikas. Den ökade efterfrågan på service på campingbilar kräver också mer utrymme.

Eftermarknadschef Ari Harju berättar, att serviceverksamheten förfogar över 800 kvadratmeter efter utvidgningen. Betjäningsdisken och besiktningen flyttar in bredvid den nya serviceverkstaden.
– Bilförsäljning, service och besiktning är numera sällan under ett och samma tak. Det här är en klar konkurrensfördel, eftersom ett fel som uppdagas under besiktningen snabbt kan åtgärdas i serviceverkstaden.
Mången saknar också snabbservicetjänsterna – dem kan vi i fortsättningen erbjuda allt fler.

Harju påminner om att man från olika håll i landskapet ofta kommer till Prisma Hyllykallio, som är granne till Ess Autotalo, för att shoppa. Det är praktiskt att kunna få smärre servicearbeten gjorda medan man sköter inköpen.

I mars nästa år ansluter sig Ess Autotalo till den ansedda kedjan Bosch Car Service.
– Det är en fin sak för oss, också med tanke på synligheten. Det är en kvalitetsgaranti för kunden att vi ingår i kedjan.

 

Den allt digitalare bilbranschen behöver nytt folk

Den största utmaningen i framtiden är enligt Harju att trygga tillgången på yrkeskunnig personal.
– Vi samarbetar med Seinäjoen ammattioppilaitos och Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Samarbetet med läroanstalter är ett bra sätt att få praktikanter, och en del av dem har fått fast anställning hos oss. I utbildningscentret Sedu pågår just nu ett särskilt projekt om digitalisering i bilbranschen, och det är mycket viktigt för oss, säger han.

Eetu Luokkakallio, som har arbetat som bilmekaniker vid Ess Autotalo sedan 2016, berättar att behovet av utbildning ständigt ökar. Utan utbildning hänger man inte med i utvecklingen. Just nu deltar Luokkakallio i utbildning som ordnas av Hyundai.
Den ökade försäljningen av elbilar ändrar hans arbetsuppgifter mot elektrifiering, men tillsvidare är bilarna som repareras ofta traditionella.
– Bilens fördelarrem är viktigast, den måste man komma ihåg att byta. Går den av, blir reparationen ganska omfattande. Det är också viktigt att byta olja och filter tillräckligt ofta.

 

Text: Outi Myllymäki, BSTR
Foto: Samu Lehtinen