Eepee betalar 3,5 M€ i utdelning av överskott


26.4.2024

I juni betalar Eepee 3,5 M€ i utdelning av överskott till sina ägarkunder

Fullmäktige i handelslaget Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa beslutade vid sitt vårmöte att betala utdelning av överskott till Eepees ägarkunder utifrån resultatet för 2023. I år betalas 3,5 miljoner euro i utdelning av överskott till ägarkunderna. Beloppet är den största utdelning av överskott som har betalats hittills.

Fullmäktige i Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa beslutade om betalning av utdelning av överskott vid sitt vårmöte. Utifrån resultatet för 2023 betalas 3,5 miljoner euro i utdelning av överskott, vilket är 0,2 miljoner euro mer än det belopp som betalades för ett år sedan. I utdelning av överskott betalas till ägarkunderna 1 procent av beloppet av de bonusköp som gjorts inom Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa under 2023 och som har registrerats med S-Förmånskort. Utdelningen av överskott betalas till ägarkunderna den 10 juni 2024.

– Utdelningen av överskott är ett sätt att returnera en del av handelslagets överskott till ägarkunderna i relation till deras årliga köp. Detta är säkerligen ett trevligt tillskott i många hushållskassor inför högsommaren. På detta sätt vill vi belöna våra över 78 000 ägarkunder för köpen under året och samtidigt stödja köpkraften i Södra Österbotten, säger Henrik Karvonen, vd för Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa.

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa har nu betalat utdelning av överskott i sju års tid.

Utdelningen av överskott grundar sig på bonusköpen på de verksamhetsställen som ägs av ägarkundens handelslag. Till grunden för utdelningen av överskott räknas inte bonusköpen på andra handelslags verksamhetsställen, SOK:s enheter eller hos S-gruppens samarbetspartner.

Utbetalningen av utdelningen av överskott bestäms årligen i handelslagets fullmäktige. Beslutet fattas baserat på ett förslag från handelslagets styrelse.

Utdelning av överskott betalas till de ägarkunder som har en giltig ägarkundsrelation den sista dagen av räkenskapsperioden i Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa och vars ägarkundsrelation vid betalningstidpunkten fortsätter i något av S-gruppens handelslag. Om en ägarkund ännu inte har betalat sin insats till fullt belopp, går utdelningen av överskott till att betala insatsen, tills den är betald till fullt belopp.

För mer information om betalning av utdelning av överskott, kontakta Eepees ägarkundstjänst mån–tors kl. 10–15, tfn 010 764 9200 (lna/msa).

Mer information:

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Henrik Karvonen, verkställande direktör, tfn 040 057 2172, henrik.karvonen@sok.fi
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Tuomo Långnabba, ekonomidirektör, tfn 050 311 7694, tuomo.langnabba@sok.fi