Eepee Oljetjänst dataskyddsinformation

I brännoljehandelns kundregister behandlas uppgifter om Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas brännoljekunder, och personuppgiftsansvarig för personuppgifterna är Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Kauppatori 1-3 F-rappu, 60100 Seinäjoki.
Med ditt medgivande kan vi skicka dig direktmarknadsföring om brännoljehandelns nya produkter och tjänster.

 

Vilka personuppgifter om dig samlar vi in

I brännoljehandelns kundregister behandlar vi för leverans och betalning/fakturering av brännolja bl.a. Dina kontaktuppgifter (t.ex. Ditt namn och leveransadressen för brännoljan, uppgifter om din order- och betalhistoria, uppgifter om tomtens eventuella särdrag på leveransadressen samt ditt medgivande till eller förbud mot marknadsföring. Se närmare >>

 

För vilka syften använder vi dina personuppgifter

Vi använder uppgifterna i brännoljehandelns kundregister
• för bokföring av säljorder på brännolja via orderportalen, per telefon eller per e-post samt för leverans av brännolja till leveransadressen du har meddelat.
• för att säkerställa din kreditvärdighet och betalning samt för fakturering av ordern på brännolja och eventuellt indrivning av fordringar.

Dina personuppgifter förmedlas till vår leveranspartner inom brännoljehandeln, North European Oil Trade Oy (NEOT), för genomförande av leveransen.

Dina personuppgifter behandlas också med ditt medgivande för eftermarknadsföring och kartläggning av tjänstens funktionalitet t.ex. Med hjälp av en SMS-enkät. Se närmare >>

 

Varifrån får vi dina personuppgifter

Dina personuppgifter i brännoljehandelns kundregister är huvudsakligen meddelade av dig själv då du lämnade ordern på brännolja eller då du har bett om offert på brännolja.

När du väljer betalningssättet faktura kontrollerar vi automatiskt uppgifter om kreditduglighet i samband med din beställning via vår beställningsportal för brännolja. Vi får kreditupplysningar via Bisnodes register över kunduppgifter eller vid behov av Suomen Asiakastieto Oy. I fall av betalningsstörning förbehåller vi oss rätten att kräva betalning på förhand innan brännoljan levereras.

Vi uppdaterar ändrade namn- och kontaktuppgifter på din begäran eller då du kontaktat vår brännoljeförsäljning. Dina uppgifter uppdateras också då du matar dina uppgifter i vår orderportal för brännolja. Se närmare >>

Du har rätt att när som helst motsätta dig behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring genom att anmäla förbudet till den personuppgiftsansvarige, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, PB 70, 60101 Seinäjoki, eepee.tietosuoja@sok.fi.

 

Rättsgrunderna för behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna i brännoljehandelns kundregister och uppgifterna om kreditvärdighet och betalningshistoria behandlas enligt leveransavtalet för brännolja för leverans av brännolja.

I anknytning till offertförfrågan eller ordern på brännolja anhåller vi om ditt tillstånd till direktmarknadsföring för att kunna skicka dig information om erbjudanden på brännolja samt om nya produkter och tjänster. Se närmare >>

 

Vem behandlar dina personuppgifter

Dina uppgifter behandlas endast av sådana anställda vid Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa och NEOT Oy samt vid andra företag i S-gruppen och våra tjänsteleverantörer i vars arbetsuppgifter detta ingår. Vi behandlar alltid dina personuppgifter omsorgsfullt och iakttar god databehandlingssed.

Vi överlåter dina personuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer) för orderbekräftelse och leverans av brännolja till NEOT Oy, som ansvarar för leveransen av brännolja till den avsedda adressen. Ungefär ett dygn före leverans får du av NEOT ett leverans-SMS till telefonnumret som du meddelade i din order.

I fall av betalningsstörning överlåter vi dina personuppgifter och uppgifterna om den förfallna fordringen till en tredje part för indrivning.
Dessutom kan vi överlåta uppgifter internt till ekonomifunktionen för fakturering av den levererade brännoljan.

En del av personuppgifterna behandlas utanför Finland eller EU-regionen, antingen av oss eller av våra partners. Även då ser vi till att uppgifterna hanteras varsamt och med respekt för skyddet av personuppgifter. Se närmare >>

 

Dina rättigheter

Du får information om behandlingen av dina personuppgifter i den här informationen om dataskydd, och ännu mer detaljerat i dataskyddsbeskrivningen för brännoljehandeln. Se närmare >>

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Enklast gör du det genom att rikta en förfrågan om uppgifter på vår elektroniska nätblankett eller genom att fråga efter dina uppgifter av Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa. Du kan korrigera dina felaktiga och bristfälliga kunduppgifter genom att kontakta vår brännoljeförsäljning.

Du har rätt att förbjuda på dina uppgifter i kundregistret baserad direktmarknadsföring och påminnelser per textmeddelande om nya order på brännolja.

Du har rätt att få information om personuppgiftsincidenter. Vi meddelar dig omedelbart, om det hos oss sker en kränkning av informationssäkerheten som allvarligt kunde hota din integritet.

Se närmare om dina rättigheter i dataskyddsbeskrivningen för Brännoljehandelns kundregister. Se närmare >>

 

Verkningarna på dig av behandlingen av personuppgifter och hur dina personuppgifter skyddas.

Vi skyddar dina personuppgifter omsorgsfullt genom hela deras livscykel genom att använda vederbörliga metoder för dataskydd och datasäkerhet. Leverantören av orderportalen för brännolja samt NEOT, som ansvarar för leveranserna av brännolja, behandlar dina uppgifter medan ordern hanteras och levereras i datasäkra serverutrymmen. Åtkomsten av personuppgifter är begränsad och de anställda har sekretessplikt.

I S-gruppen skyddar vi dina personuppgifter bl.a. genom förebyggande riskhantering och säkerhetsplanering, med kommunikationstekniska medel och genom att använda säkra anläggningsutrymmen, passerkontroll och säkerhetssystem. De fysiska dokument som innehåller personuppgifter förvaras efter den inledande behandlingen i låsta och brandsäkra förvaringsutrymmen. Beviljandet av användarrättigheter är kontrollerat. Vi utbildar regelbundet den personal som deltar i behandlingen av personuppgifter, och ser till att också våra samarbetspartners personal förstår personuppgifternas konfidentiella karaktär och betydelsen av säker behandling. Vi är noggranna vid valet av underleverantörerna som vi anlitar. Vi uppdaterar kontinuerligt våra interna procedurer och reglementen.

Om personuppgifter råkar i fel händer trots alla våra skyddsåtgärder, är det på samma sätt som i andra tjänster som använder personuppgifter, möjligt att en identitet stjäls eller att dina personuppgifter missbrukas på annat sätt. Om vi upptäcker en sådan incident, börjar vi omedelbart reda ut den och förhindra skadeverkningar. Vi informerar de vederbörliga myndigheterna och dig om personuppgiftsincidenten enligt gällande lagstiftning.

 

Hur länge lagrar vi dina uppgifter

Vi förvarar dina till brännoljehandeln anknutna uppgifter under hela din kundrelation. Vi raderar regelbundet föråldrad information. Tiden som uppgifter lagras efter avslutad kundrelation beror på personuppgiftens art och användningssyfte. Vi iakttar våra i lag påbjudna skyldigheter att förvara uppgifter.

Order på brännolja som gjorts på en orderblankett förvarar vi den innevarande månaden och de följande två månaderna eller tills vår fordran har betalats. Order och uppgifterna om order som lämnats i vår orderportal raderar vi från portalen så snart ordern har överförts till ekonomifunktionen för fakturering.

I vårt kundsystem för brännoljehandel förvarar vi uppgifter om köp och betalningshistoria det innevarande året och de två följande åren från den senaste ordern, varefter uppgifterna raderas.

NEOT, och transportföretaget som NEOT har valt, förvarar som behandlare av personuppgifter uppgifter om order på brännolja, mätarbiljetten och leveranssedeln som en del av sitt bokföringsmaterial den tid som bokföringslagen förutsätter.

Vi strävar efter att hålla personuppgifterna som vi förfogar över korrekta och a jour genom att radera onödiga uppgifter och uppdatera föråldrade uppgifter. Vi uppmanar dig ändå att tidvis kontrollera att dina uppgifter är aktuella och att uppdatera ändrade och bristfälliga uppgifter.

 

Information om cookies

se https://www.eepeeoljypalvelu.fi/se/anvandarvillkor/

 

Vart du kan ta kontakt

I frågor som gäller bränslehandelns kundregister betjänar vi på e-postadressen eepee.tietosuoja@sok.fi.
Vi besvarar frågor som anknyter till behandling av personuppgifter och dataskydd också på adressen tietosuojavastaava@sok.fi.
Vid oklara fall kan du också kontakta tillsynsmyndigheten, se närmare på https://tietosuoja.fi/sv/framsida

 

Sivu päivitetty 12/2023