Samarbete stimulerar handeln i Närpes


1.10.2021

S-market Närpes kan se fram emot livligare kommers då Alko flyttar in under samma tak.

Utvidgningen av S-market Närpes började i augusti. Till en början byggs en ny butik på 250 kvadratmeter för Alko i anslutning till S-market. En partner som flyttar in under samma tak bidrar till ökade kundströmmar och stärker på så sätt S-markets marknadsposition i Närpes.

Mikaela Björklund, stadsdirektör i Närpes, gläder sig åt Eepees satsning i staden, som är känd för sina grönsaker. Tillståndsprocessen som krävdes för tilläggsbyggandet fick snabbt grönt ljus av beslutsfattarna – samarbetet mellan företagen satt mycket bra i den växande stadens strategi.

– Vi har främjat synergin mellan olika tjänsteproducenter också i stadens egna funktioner. Ett bra exempel på samarbete är Mitt-i-Stan-centret strax intill S-market Närpes med kulturutbud, hälsovårdstjänster och ett hotell, berättar Björklund.

Stadsdirektören är själv ägarkund i Eepee, och använder sitt gröna kort i S-market på orten.

– S-market Närpes har betjänat mig väl under årens lopp. Jag tycker det är härligt att jag där kan köpa läckerheter som gräddats på ort och ställe. Det jag önskar är överraskningar i produktsortimentet. Jag tycker det är fint att man erbjuder nya och olika produkter i experimentsyfte, sådant kunde det gärna finnas mer av, påpekar hon.

Marketchefen Markus Bergman kan se fram mot en brådskande höst då ändringsarbetena i butiken börjar i oktober.

Förväntansfull inför det nya

Marketchefen Markus Bergman gläder sig också åt det nya som är på kommande. Också om byggarbetarna och maskinerna kan ställa till det i vardagsjäktet, är det nya butikscentret väl värt allt besvär. Lyckligtvis är som vanligt förändringsarbetsgruppen, Eepees erfarna insatsstyrka inkopplad på processen.

På butikssidan börjar ändringsarbetena i oktober, och den 26 november ska allt stå klart. S-markets areal förblir oförändrad, ca 1 500 kvadratmeter, men färgmiljön blir ny och fräsch, och butiksinventarierna blir enligt tidens anda energieffektiva.

Bergman säger att man just nu inte planerar rekrytering av nya anställda.

– Om försäljningen ökar markant, innebär det också fler arbetsplatser, säger han.

Företagaren Michaela Esch, som bor granne till S-market Närpes, följer det pågående förnyelseprojektet med intresse. Som ny medlem i Eepees fullmäktige ser hon på butiken ur två synvinklar – som beslutsfattare och kund. Hon är övertygad om att Alkos flytt till S-markets fastighet är en utmärkt åtgärd.

– Då man har ärende till Alko kan man enkelt titta in och handla på S-market strax intill.

Michaela Esch och Mikaela Björklund gläder sig åt förnyelsen av S-market.

 

TEXT OUTI MYLLYMÄKI

FOTO SAMU LEHTINEN