Eepee stöder återigen idrott för barn och unga med 100 000 euro


16.1.2024

Handelslaget Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa fortsätter att stödja idrottsföreningar inom sitt område genom S-gruppens Supporter-program med hundratusen euro. I år sökte totalt 77 föreningar till programmet inom den utsatta tiden.

I fjol lanserade Eepee Supporter-programmet för första gången, och intresset bland föreningar och ägarkunder var genast stort. Totalt 66 föreningar sökte och antogs till programmet i fjol, och över 2 300 Eepee-ägarkunder registrerade sig som deras supportrar. Stödbeloppen till föreningarna har publicerats på vår webbplats.

Henrik Karvonen, verkställande direktör, berättar att hundratusen euro kommer att delas ut genom programmet till förmån för barn och unga inom vårt område även i år.

– På detta sätt vill vi stödja fritidsintressen för så många barn och unga som möjligt. Supporter-programmet har visat sig vara ett bra sätt att ge denna form av stöd, och nu kommer vi att fortsätta med programmet årligen, säger han.

I år deltar 78 föreningar i Supporter-programmet, dvs. 12 fler än i fjol, vilket visar hur populärt programmet har blivit. Enligt Tuula Rajala, kundrelationsdirektör, är det speciella med Supporter-modellen att ägarkunderna själva får bestämma vart stödet ska gå.

– I det här svåra ekonomiska läget är det också roligt att kunna underlätta föreningars och familjers vardag genom att dela ut resurser till motionsaktiviteter för barn och unga, säger hon.

Bonus ökar stödbeloppen till föreningarna

Ägarkunderna kan stödja Supporter-föreningarna fram till utgången av detta år. Stödet betalas till föreningarna i januari 2025.

Du ansluter dig som Supporter på S-användarkontot eller i S-mobil genom att välja den egna Supporter-föreningen. Det kostar inget för ägarkunderna att bli Supportrar och den egna Bonusen minskar inte. Stödet till en förenings juniorverksamhet fastställs genom att addera ihop den Bonus som föreningens samtliga Supportrar samlar under ett kalenderår.

Genom Supporter-modellen stöds motions- och idrottsverksamhet för barn och unga inom Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas verksamhetsområde. Du kan anmäla dig som Supporter om du är huvudmedlem i ett ägarkundshushåll inom Eepee. Vid beräkning av stödbeloppet till föreningen beaktas dock bonusköpen som alla medlemmar i samma hushåll har gjort.

Så här anmäler du dig som Supporter till en förening:

  1. Logga in i S-mobil.
  2. Välj på fliken Supportrar vilken förening du vill stödja (under Jag – Mina uppgifter).

Mer information:
Tuula Rajala, kundrelationsdirektör, tfn 010 764 9222, tuula.rajala@sok.fi