Att utveckla sig i arbetet är en del av yrkesskickligheten


27.1.2022

Eepee uppmuntrar sina anställda att utvecklas genom att erbjuda många möjligheter att avancera i karriären. Även personalundersökningens resultat berättar att personalen uppskattar dessa åtgärder.

 

Eepees utvecklingschef Alexander Mäki-Rahko är nöjd med resultaten från den nyaste undersökningen om välbefinnande i arbetet. Resultaten är fortfarande utmärkta, och små signaler om förändring berättar att personalen är förbunden till företaget.
– Till exempel det att Eepee uppmuntrar personalen till att byta arbetsplats inom huset och därigenom stärka sin yrkes-
skicklighet visas i resultaten. Budskapet har gått fram bra.

Mäki-Rahko är också nöjd med svaren till frågorna om diskriminering. Enligt undersökningen om välbefinnande i arbetet förekommer det inte diskriminering på basis av kön eller ålder hos Eepee.
Den största förbättringen i undersökningen syntes i handlingen av coronapandemin. Enligt personalens åsikt har Eepee i helhet klarat hanteringen av pandemisituationen bra. Också kundernas coronasäkerhet i de olika enheterna har varit bra. ”Coronapoängen”, som hade gått upp i alla delområdena, visar att man tagit bra kontroll av den utmanande situationen.

 

Yrkesexamen i arbete som teamledare stärker karriärsvägarna

Yrkesexamen i arbete som teamledare är skräddarsydd för S-gruppen och avsett för en person som håller på att bli förman eller som redan arbetar som teamledare. Träningen genomförs med läroavtalsutbildning och arbetsprov och den stärker den egna yrkesidentiteten och ger nya verktyg för att leda.

Marja Liukonen har arbetat som serviceansvarig hos ABC Alavo i sju år och som servicechef i två år. Hon kom med på sin chefs förslag. Efter att ha tänkt på saken en stund tänkte hon att man nog alltid kan utvecklas och skickade in sin ansökan.
– Det här har varit en riktigt bra helhet, och vi har tänkt efter tillsammans hur man kunde utveckla sitt eget arbete. Jag har fått nya verktyg och tro på mitt eget arbete, berömmer Marja.
– Det har överraskat mig hur jag har börjat våga mera med att ta itu med sakerna på arbetet. Nu när jag vet mer om att leda, vågar jag gripa in, om det känns att det behövs, gläder hon sig.

Jaana Ahlström har arbetat som servicechef i ABC Kristinestad i ett år. Tidigare har hon varit marketansvarig och salansvarig. Dessutom har hon ledat Hesburger, så hon har en omfattande erfarenhet med olika arbeten.
Jaana har övergått från radanställd till chefsposition och hon upplever att hon som ledare ofta fungerade som en kompis och behövde mer självsäkerhet i sitt arbete.
– Jag ville bli en ledare som även vågar ge negativ respons. Och att jag kunde sköta även sådana situationer som orsakar missnöje hos den andra personen, funderar hon.i.

Jenna Riihimäki har arbetat som servicechef i ABC Seinäjoki i fem år. Hon hade en stark känsla av att behöva en uppdatering av sina kunskaper och färdigheter. För detta passade utmärkt en examen där man även lär sig om S-gruppens strategi och hur man kan genomföra de centrala målen i det vardagliga arbetet.
Jenna säger sig vara en person med snabbt tempo. Som sitt personliga utvecklingsmål satte hon närvaro. Under träningen har hon fått många idéer om hur hon kan förbättra sitt chefsarbete.
– Jag har lärt mig att andas in, stanna och lyssna.

 

Uppfriskande att byta arbetsplats under veckan

Henna Pyyluoma och Johanna Rautiainen från Kurikka är Eepeeanställda som vill ha omväxling. De arbetar på två arbets-
platser under varje arbetsvecka. Henna arbetar i Kauhajoki ABC tre dagar i veckan och i S-market Jurva två dagar i veckan. Johanna betjänar kunderna tre dagar i hotellreceptioner och två dagar i S-Banken.
– De olika arbetena ger veckan en rytm precis som olika arbetsskiften. Arbetet i ABC är mer hektiskt än i S-market. Det skapar också omväxling. Det är skillnad också på resan till arbetet: resan till Kauhajoki ABC är 45 kilometer i en riktning, medan resan till Jurva S-market bara är sju kilometer, berättar Henna.
Enligt Johanna kan man bevara intresset för båda jobben, om man ibland kan lämna det ena helt bakom sig.
– I vårt arrangemang har jag dessutom färre nattskiften, och det gör det lättare att ordna barnskötseln, konstaterar ensamförsörjarmamman till tre små pojkar.

När man byter arbetsplats mitt i veckan förbättras även arbetsmotivationen. Henna hade länge arbetat i Kauhajoki ABC och längtade efter nya utmaningar i arbetet.
– Det mest utmanande är att komma ihåg att åka till rätt plats på rätt dag och de olika kassaapparaterna. I början av skiftet måste man alltid lite tänka efter hur kassaapparaten fungerar, så man inte gör misstag, ler hon.
Johanna berättar att sådana här arbetstidsarrangemang lämpar sig för sociala typer som kommer överens med olika människor. Sådana som snabbt kan lära sig nytt och förstår stora helheter.
– Jag har arbetat i hotellreceptioner så länge att de flesta sakerna löper av sig själva. Bankvärlden är ny och underlig för mig. Jag uppskattar Eepee mycket för att det har möjliggjort sådana här arrangemang för byte av arbetsplats.

 

Text: Outi Myllymäki, BSTR
Foto: Samu Lehtinen, Eepee och Samuel Hoisko