Utlottningar under jubileumsåret


 

Vinn mat för ett år!

Vinn mat för ett år! Eepee lottar ut mat för ett år till två ägarkunder.
Bli ägarkund eller använd S-Förmånskortet i kassan och du deltar i utlottningen.

REGLER FÖR UTLOTTNINGEN VINN MAT FÖR ETT ÅR

1. Anordnare av utlottningen
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, FO-nummer: 0567671-2, Adress: PB 70, 60101 Seinäjoki

2. Kampanjtid
1.1.2023 kl. 00.01–31.12.2023 kl. 23.59

3. Utlottningar och deltagande i utlottningarna
De som använt S-Förmånskort:
I utlottningen deltar alla de bonusköptransaktioner som gjorts av myndiga ägarkunder och medlemmar av ägarkundshushåll i Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa som bor inom verksamhetsområdet för Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa i Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas Prismor, S-marketar, Sale-butiker, ABC-trafikbutiker, Seinäjoki Emotion, Prismas frisörsalong, Eepee Autotalo, hotell, restauranger och kaféer under år 2023.
De som blivit ägarkunder:Utlottningen görs mellan alla myndiga ägarkunder som anslutit sig till Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa år 2023 och som bor inom verksamhetsområdet för Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa.

4. Genomförande av utlottningar och offentliggörande av vinnare
Vinnarna underrättas personligen om vinsten enligt kontaktuppgifterna i ägarkundsuppgifterna. Om kontakten misslyckas eller om vinnaren inte nås inom två veckor efter utlottningsdagen, lottas en ny vinnare ut. Priset överlämnas till vinnaren personligen på ett sätt som avtalas separat. Utlottningen sker i början av januari 2024. Utlottningarna genomförs av SOK MEDIA och i SOK MEDIA:s lokaler i Helsingfors. SOK MEDIA ansvarar inte för sådana eventuella avbrott i datakommunikationen eller andra motsvarande problem som gör att utlottningen eventuellt måste senareläggas.

5. Priser i utlottningen
Efter kampanjen lottar Eepee mellan nya ägarkunder och alla sina kunder ut två gånger mat för ett år. Detta inkluderar alltså alla som blivit ägarkunderi Eepee under jubileumsåret samt alla ägarkunder i Eepee som har gjort inköp i Eepee under jubileumsåret och använt S-Förmånskort. Ett pris är värt cirka 8 000 € och det betalas som S-gruppens presentkort.

6. Ansvar för anordnaren av utlottningen
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa begränsar sitt ansvar till priset som är föremål för utlottningen. Anordnaren av utlottningen betalar lotteriskatten.

7. Ändring av regler
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa förbehåller sig rätten att utan särskilt meddelande göra ändringar i utlottningen, reglerna, priserna och tidpunkten för utlottningen samt i andra faktorer som påverkar genomförandet av utlottningen.

8. Offentlighet i utlottningen
Genom att delta i utlottningen ger deltagarna om de vinner ett pris anordnaren av utlottningen rätt att publicera hens namn och bild med ett separat samtycke. Vinnarens namn och bildmaterial kan delas med ett separat samtycke i Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas medier och sociala medier.

9. Principer för behandling av uppgifter
Principerna för behandling av uppgifter har nämnts i dataskyddsbeskrivningen för Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas tävlings och lotteriregister eepee.fi/sv/dataskyddsinformation-och-dataskyddsbeskrivning-for-etela-pohjanmaan-osuuskauppas-tavlings-och-lottningsregister/. I utlottningen används S-gruppens ägarkunds- och kundregister. Registerbeskrivning: www.s-kanava.fi/sv/agarkunds-och-kundregister