ESS AUTOTALO – En mer laddad mekaniker till er tjänst


26.3.2022

Arbetet på en bilverkstad förändras i takt med att elbilar blir allt vanligare. Markus Risku klarar både av ett traditionellt oljebyte och av programuppdateringar i helt eldrivna bilar. Den kontinuerliga utbildningen säkerställer att jobbet är spännande.

 

Skyddshandskarna på, visiret framför ansiktet och specialverktygen i handen. Därefter kontrollerar man i varje arbetsskede att bilen som är under arbete säkert är spänningsfri.
– Det är verkligen viktigt att skydda sig när man gör service- och reparationsarbeten på elbilar. Högspänningen kan vara upp till 800 volt såsom i de nya Hyundai-modellerna, berättar mekaniker
Markus Risku.

Markus jobbar som bilmekaniker på Ess Autotalo och har under den senaste tiden speciellt satt sig in i service på elbilar. Han har också erfarenhet av att skruva konventionella bilar med förbrännings-
motor.
– Arbetet med elbilar är renare eftersom det inte finns olja i bilarna, förutom en liten mängd som behövs i växellådan. Servicen består huvudsakligen av kontroller, byte av filter och eventuella prog-
ramuppdateringar.

Trots att det finns en risk för tillbud, har sådana inte inträffat tack vare ett noggrant skydd och ett strikt iakttagande av instruktionerna. Det finns inget utrymme för brådska eller improvisering.
– Tillverkaren har bra anvisningar som följs steg för steg. Dessutom kontrollerar vi ännu att apparaten som mäter spänningen är i skick, berättar Markus.

Bilarna elektrifieras fort

I Finland används elbilar i allt större utsträckning. Under föregående år registrerades rekordmånga nya laddningsbara bilar och enligt Autoalan tiedotuskeskus fanns det i slutet av året redan nästan 100 000 stycken i vårt land. Av dessa var 23 000 helt eldrivna bilar och resten var laddningsbara hybridbilar.

Bakgrunden till populariteten utgörs både av nationella utsläppsgränser och utsläppsgränser som baserar sig på EU-lagstiftning och internationella avtal, som syftar till att bromsa klimatförändringen och skydda miljön. I praktiken är utsläppsgränsvärdena för nya bilar så stränga att bilar med förbränningsmotor har svårt att uppnå dem. Helt eldrivna bilar avger inga direkta utsläpp alls och dessutom producerar tillverkarna dem till marknaderna i rask takt. När skatten för elbilar slopades i början av året ökar intresset för helt eldrivna bilar ytterligare.

Markus är övertygad om att helt eldrivna bilar är framtidens fortskaffningsmedel och att det lönar sig att bekanta sig närmare med deras funktionsprinciper och mekanik.
Samtidigt finns det en allt större efterfrågan på service- och reparationstjänster för elbilar. Det finns alltså gott om jobb för sådana proffs som Markus.
– Det behövs mycket utbildning eftersom elbilarna utvecklas snabbt och det kommer hela tiden ny teknik.

Studierna fortsätter

Markus Risku har vid sidan av arbetet slutfört en yrkesexamen inom fordonsteknik vid utbildningscentralen Sedu. Under studierna utförde han övningsuppgifter i Peugeots övningsportal, vilket gjorde att han fortfarande är intresserad av helt eldrivna bilar tillverkade av Peugeot och Hyundai.
– När jag utexaminerades tog jag reda på var i Seinäjoki agenturen för dessa bilmärken finns. Jag pratade med Ess Autotalos verkstadschef och fick genast jobb. Jag har nu trivts på samma ställe i cirka tre år och tänker inte byta jobb.

Vid sidan av arbetet har Markus fått fortsätta att studera elbilar i importörens utbildningar.
– Utbildningar har hållits ganska konstant varje månad. En del av studierna sköts på distans, men under perioderna för närundervisning har jag också ofta varit i Vanda några dagar åt gången.

Markus är tacksam för att arbetsgivaren stödjer utbildningen.
– Tågbiljetterna och hotellövernattningarna ersätts, och sedan får jag naturligtvis också lön för den där tiden. Jag är övertygad om att det lönar sig att utbilda personal eftersom vi då kan erbjuda nytt kunnande även i servicen av elbilar. Nu får vi också mer utrymmen att tillhandahålla service för elbilar när Ess Autotalo förnyas.

Hur är det med elbilsmannens egen bil? Kör du redan med den allra senaste och mest effektiva Hyundai-bilen?
– Inte ännu, men inom den närmaste framtiden har jag tänkt skaffa mig antingen en helt eldriven bil eller en hybrid, svarar Markus.

 


Förnyelsen framskrider enligt plan

– Ess Autotalos förnyade lokaler blir klara i vår, troligtvis i april.
– De nya servicelokalerna togs i bruk i slutet av 2021. Besiktningen fungerar nu i samma lokaler.
– Betjäningsdisken finns nu bredvid verkstadens lokaler.
– Till sist byggs även den gamla verkstaden om. Arbetena pågår som bäst.
– Förnyelsen har endast haft liten inverkan på det dagliga arbetet. Tidtabellerna gjordes upp i gott samarbete med entreprenören.
– I de förnyade lokalerna har servicen nästan 800 kvadratmeter till sitt förfogande. Tack vare utbyggnaden kan Ess Autotalo betjänar ett större antal kunder än tidigare. Säkerheten i servicen av elbilar kan garanteras även i det växande marknadsläget.

 

Text: Nadia Paavola, BSTR
Bilder: Samu Lehtinen, Eepee