Eepee förnyar S-market Jouppi


31.1.2024

Handelslaget Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, gör en omfattande renovering av S-market Jouppi i Seinäjoki. S-market Jouppi byggdes 2009 och inga egentliga renoveringar av vare sig fastigheten eller utrustningen har gjorts efter detta. Butiken genomgår nu en totalrenovering som omfattar alla kylanläggningar och hela butiksinredningen samt miljölösningarna inom- och utomhus.

Butiken renoveras enligt konceptet och den tidigare huvudfärgen blågul ersätts med dämpad mörkgrå. Den renoverade butiken kommer att ha ett sortiment som bättre tillgodoser kundernas behov samt moderniserad utrustning. Genom butiksrenoveringen säkerställer vi en verksamhet enligt S-markets affärsidé och koncept. S-market Jouppi är den sista S-market-butiken i Seinäjoki som ska genomgå en renovering.

I samband med renoveringen utökas serviceutbudet även med en laddstation för elbilar.
ABC-bränsledistributionen fortsätter.

Renoveringen av fastigheten omfattar i huvudsak tekniken (el, VVSA och tillhörande byggnadstekniska arbeten) och byggnaden ansluts till jordvärme: brunnar kommer att borras och teknik för jordvärme installeras.
Renoveringsarbetena på S-market Jouppi görs under våren och sommaren 2024.

 

Mer information:
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Iina Kalliorinne, branschdirektör, tfn 010 764 6300, epost iina.kalliorinne@sok.fi
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Marika Koski, gruppchef, tfn 010 764 6293, e-post marika.koski@sok.fi