Hallinto- ja ohjausjärjestelmä


Selvitys osuuskaupan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Alueosuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu osuuskuntalakiin ja muuhun toimintaa säätelevään lainsäädäntöön, osuuskaupan sääntöihin ja hallintoelinten hyväksymiin ohjesääntöihin ja työjärjestyksiin sekä yleisiin Corporate Governance -suosituksiin.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä käsitellään vuosittain osuuskaupan hallituksen ja hallintoneuvoston kokouksessa. Selvityksessä kuvataan muun muassa osuuskaupan keskeisten hallintoelimien tehtävät ja vastuualueet, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä taloudellisen raportoinnin toiminta, toimielinten palkitsemispolitiikka sekä palkitsemisraportti päättyneeltä vuodelta.

 

Selvitys osuuskaupan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023
lisätty 03/2024

Selvitys osuuskaupan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022
lisätty 03/2022

Selvitys osuuskaupan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021
lisätty 03/2022

Selvitys osuuskaupan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020
lisätty 07/2021