Bry dig, lyssna och ta hand om de unga med oss


28.11.2021

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa donerade10 000 euro till främjandet av mental hälsa bland ungdomar, och uppmuntrar också andra att bidra.

S-gruppen och LokalTapiola fäster uppmärksamheten på en viktig sak genom att donera en halv miljon euro till välgörenhetsutmaningen Ta hand om de ungas inre. Också deltar i främjandet av mental hälsa bland unga.
– Just nu behöver ungdomar hjälp och positiva signaler kanske mer än någonsin. Vi stora arbetsgivare måste ta ansvar under coronatiden eftersom vi erbjuder de första arbetserfarenheterna till hundratals unga och skolelever varje år. Vi måste ta hand om de unga, bry oss om dem och lyssna på dem, säger Kimmo Simberg, vd Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa.

Tiden med coronaviruset har tagit hårt på i synnerhet unga: närmare två tredjedelar av tillfrågade 18–24-åringar svarade att de hade känt utmattning, depression och t.o.m. ångest i en enkät genomförd av MIELI rf i våras. Till exempel förra året tog unga cirka 170 000 gånger kontakt på Mental-chatten, som erbjuder krishjälp, men endast var femte av kontakterna kunde besvaras.

Kampanjen Ta hand om de ungas inre är Toivon Kärki rf:s och MIELI rf:s gemensamma kampanj för att i samarbete med över 70 finländska artister samla pengar till arbetet för de ungas psykiska hälsa. Kärnan i kampanjen är en ny version av framlidne Pave Maijanens
ikoniska låt Pidä huolta. Donationerna går oavkortade till förmån för främjandet av ungas mentala hälsa.
– Då vi erbjöds möjligheten att delta i kampanjen Ta hand om de ungas inre, grep vi den omedelbart. Tillsammans har vi styrka nog att påverka de ungas välbefinnande, konstaterar Kimmo Simberg.

Alla kan delta

Välgörenhetsutmaningen både syns och hörs på Eepees verksamhetsställen och kanaler under hösten 2021. Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa uppmuntrar sina ägarkunder och samarbetspartner i västra Finland at delta i kampanjen.

Vem som helst kan delta i kampanjen genom att lämna en donation via webbplatsen pidahuolta.fi.
Största delen av donationerna i kampanjen går till MIELI rf:s Mental-chatt (Sekasin-chatti på finska), en chatt som för närvarande bäst kan hjälpa unga i en svår livssituation. Donationerna bidrar också till att stöda arbetet för stärkande av ungas mentala hälsa i skolorna.

Sari Aalto-Matturi, verksamhetsledare för MIELI rf, berättar att vi måste erbjuda unga hjälp med låg tröskel och vidta åtgärder som stöder varje ung persons psykiska hälsa.
– Förutom att unga tar oftare kontakt så har coronapandemin även lett till mer oro bland de unga samt ett ökat behov av stöd. Vi är hänförda och tacksamma över att artisterna i kampanjen Ta hand om de ungas inre på ett nytt sätt förenar företag och privatpersoner att med gemensamma krafter hjälpa unga.

 


Så här kan du hjälpa:

– Du kan donera 10 euro genom att skicka textmeddelandet MIELI till 16499.
– Du kan även hjälpa unga genom att lyssna på låten Pidä huolta i streamingtjänster: streamingersättningar för låten och musikvideon går till donationspotten.
– Bekanta dig med olika sätt att hjälpa på webbplatsen pidahuolta.fi.

Unga har det svårt

– År 2020 tog unga cirka 170 000 gånger kontakt på Mental-chatten som erbjuder krishjälp med låg tröskel. Endast var femte av kontakterna kunde besvaras.
– År 2020 växte antalet kontakter med en fjärdedel.
– Unga som tidigare har mått dåligt, har mått ännu sämre under coronapandemin. Ensamma unga är nu allt ensammare. Skola på distans, att inte kunna träffa kompisar, osäkerheten kring framtiden och oron för den egna hälsan och de närmastes hälsa har varit slitsamt.
– Just nu är det också många unga vuxna som ringer Kristelefonen. Den vanligaste orsaken till att de tar kontakt är att de mår dåligt och känner ångest.

Välgörenhetsutmaningen Ta hand om de ungas inre

– Artister, privatpersoner och företag bidrar till det akuta arbetet för att stöda ungas psykiska hälsa.
– Kärnan i välgörenhetsutmaningen är en ny version av framlidne Pave Maijanens ikoniska låt Pidä huolta, där över 70 finländska artister deltar.
– Låten har producerats av Jukka Immonen, Antti RZY Riihimäki, Jurek och Eppu Kosonen.
– Bakom projektet ligger Toivon Kärki rf och MIELI Psykisk Hälsa Finland rf. S-gruppen och LokalTapiola är välgörenhetsutmaningens samarbetspartner och donerar 500 000 euro som startkapital för kampanjen.