Eepeen toimipaikkojen Facebook- ja Instagram-arvontojen säännöt

 

Järjestäjä
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Kauppatori 1-3 F-rappu, 60100 Seinäjoki
Y-tunnus: 0567671-2

 

Osallistumisaika
Osallistumisaika ilmoitetaan aina julkaisussa. Tämän jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä.

 

Osallistuminen
Arvontaan voivat osallistua kaikki Facebook- tai Instagram-käyttäjätunnuksen omaavat Suomessa asuvat yksityishenkilöt pois lukien sen valmisteluun ja toteuttamiseen osallistuneet Eepeen työntekijät ja heidän perheenjäsenensä.

Arvontaan osallistutaan Facebookissa aina kommentoimalla toimipaikan sivulla julkaistua päivitystä. Instagram-arvontaan osallistutaan tykkäämällä julkaisusta, kommentoimalla julkaisua tai seuraamalla profiilia. Arvontakohtaiset osallistumiskriteerit ilmoitetaan aina julkaisun yhteydessä.

Arvontaan osallistuvat kaikki julkaisua kommentoineet.

 

Palkinnot
Arvonnan palkinnot ilmoitetaan julkaisun yhteydessä. Palkintoa ei voi koskaan muuttaa rahaksi tai muuhun tavaraan tai tapahtumaan. Palkinto arvotaan julkaisussa mainittuna ajankohtana. Palkinnon voittajan tulee noutaa palkinto toimipaikasta tai muusta julkaisussa erikseen mainitusta paikasta.

 

Voittajan valinta ja nimen julkaiseminen
Voittajat arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken.  Arvonnan päivämäärä ilmoitetaan julkaisun yhteydessä. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti yksityisviestillä tai muulla julkaisussa mainitulla viestintäkeinolla. Mikäli arvonnan voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa, järjestäjällä on oikeus valita tilalle toinen voittaja.

Arvontaan osallistujat myöntävät järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta kilpailun järjestäjän valitsemissa medioissa.

 

Henkilötietojen käsittely
Järjestäjä käsittelee kilpailuun osallistuvien henkilötietoja väliaikaisesti ja ainoastaan kilpailun tai arvonnan toteuttamiseksi sekä palkinnon luovuttamiseksi.

Arvontaan osallistuneiden henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin ilman henkilön omaa suostumusta, eikä henkilötietoja luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön.

S-ryhmän ja Facebookin tietosuojainformaatio: s-ryhma.fi/tietosuoja/facebook-sivut

Katso lisätietoa tietosuojasta S-ryhmässä: tietosuoja.s-ryhma.fi

Kilpailun ja arvonnan tietosuojainformaatio: tietosuoja.s-ryhma.fi/asiakkaana/osuuskauppojen-rekisterit/kilpailut-ja-arvonnat

 

Järjestäjän vastuu
Eepee rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena olevaan palkintoon. Arvonnan järjestäjä vastaa palkintoon liittyvän arpajaisveron suorittamisesta.

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Voittajan velvollisuutena on vastata kaikista muista palkinnon vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Osallistumalla arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

Mitkään järjestäjän Facebookissa tai Instagramissa järjestämät arvonnat eivät ole Metan järjestämiä, tukemia tai sponsoroimia eivätkä ne liity mitenkään Metaan. Näin ollen kilpailuun osallistujan tulee vapauttaa Facebook ja Instagram kaikista vastuista kilpailujen osalta.

 

Varoitamme huijaussivuistoista
Huomaathan, että Eepee ei pyydä arvonnan voittajaa rekisteröitymään tai luovuttamaan pankkitietojaan. Epäilyttäviä linkkejä ei tule painaa, ja niistä tulee raportoida suoraan Facebookille tai Instagramille.

 

Muut ehdot
Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän niiden nojalla tekemiä päätöksiä. Mikäli osallistujaa epäillään väärinkäytöksistä tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta, voidaan osallistujan osallistuminen kilpailuun hylätä ilman erillistä ilmoitusta.

Arvonnan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien järjestäjästä riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin tai Instagramin käyttöehtoja.

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Mikäli tällaisia muutoksia joudutaan tekemään, ilmoitetaan niistä näillä kilpailuja koskevilla sivuilla.