VASTUULLISUUS – Eepee investoi vastuulliseen tulevaisuuteen


7.5.2021

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa on viime vuodet edennyt vastuullisten energiatehokkuustoimien eturintamassa. S-ryhmän tavoite hiilinegatiivisuudesta vuoteen 2025 mennessä näkyy vahvasti myös Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan toiminnassa.

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa on osa S-ryhmää ja siten vahvasti mukana koko S-ryhmän yhteisissä vastuullisuustavoitteissa. Toimipaikkojen hiilidioksidipäästöjä alentaviin toimenpiteisiin on investoitu viime vuosina huomattavasti. Eepeen toimipaikoista täysin hiilineutraaleja ovat jo S-marketit Soini ja Alakylä ja määrä tulee lähitulevaisuudessa kasvamaan. Vuoden 2020 aikana Eepeen toimipaikoissa toteutettiin yhteensä 21 energiatehokkuutta parantavaa toimenpidettä.

Investoinnit energiatehokkuuteen ovat olleet kannattavia myös taloudellisesti, sillä sijoitetun pääoman tuotto hankkeissa on ollut parhaimmillaan jopa 30 prosenttia.

— Meneillään olevat myymäläuudistukset ovat olleet erinomainen hetki kiinnittää huomiota myös myymälöiden energiatehokkuuteen. Monessa projektissa lopputulemana on kaupallisesti ja yleisilmeeltään uudistunut kauppa, joka on samalla erittäin energiapihi ja vähäpäästöinen, teknologiapäällikkö Toni Laine SOK Kiinteistöässältä kertoo.

Energiatehokkuutta eri keinoin

Eepeen toimipaikkojen energiatehokkuutta lisätään pääosin neljällä eri tavalla: uusimalla valaistuksia ja myymälöiden kylmäjärjestelmiä, parantamalla lauhdelämmön talteenottoa sekä asentamalla toimipaikkojen katoille aurinkopaneeleita. Laajimmalle näistä on levinnyt energiatehokas myymälävalaistus, kun yksiköiden vanhoja loisteputkivalaistuksia on päivitetty uusiin LED-valaistuksiin.

— Kun loisteputket vaihdetaan LED-valoihin, myös valaistuksen ohjausjärjestelmä muuttuu niin, että valoja on mahdollista säätää ja suunnata yksitellen. LED-valaistus kuluttaa huomattavasti loisteputkia vähemmän sähköä ja parantaa kokonaisuudessaan myymälän valaistusta.

Energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden kannalta kylmäjärjestelmien uusiminen on yksi merkittävimmistä investoinneista, mitä Eepee toimipaikoissaan toteuttaa. Kun kylmäjärjestelmä uusitaan, vanha ympäristöä kuormittava kylmäaine vaihdetaan lähes täysin päästöttömään kylmäaineeseen ja kalusteisiin lisätään ovet, jotka vähentävät energiankulutusta edelleen.

— Kokonaisuudessaan energiankulutus laskee uusien kylmäjärjestelmien ansiosta jopa alle puoleen entisestä. Myös kylmäainevuotojen päästövaikutus, mikä on ollut yksi kylmälaitteiden suurimmista ympäristöhaitoista, poistuu lähes kokonaan, Toni summaa.
Kylmälaitteiden uusimisen yhteydessä myös kaupan kylmäjärjestelmästä tulevan lauhdelämmön talteenotto paranee. Lauhdelämmön talteenotolla voidaan kattaa jopa 90 % marketin lämmitysenergian käytöstä.

Energiaa auringosta

Viime vuoden lopussa S-ryhmän toimipaikkojen katoilla oli 76 000 aurinkopaneelia, mikä tekee S-ryhmästä Suomen suurimman aurinkosähkön tuottajan. Myös Eepeellä aurinkopaneelit koristavat jo useamman myymälän kattoja tuottaen energiaa kauppojen tarpeisiin. Tänä vuonna aurinkopaneeleita asennetaan Ähtäriin, Alavudelle ja Lapualle. Vuoden lopussa aurinkopaneeleita löytyy jo seitsemän Eepeen toimipaikan katolta.

 

Teksti: Iida-Maria Lauri, Eepee
Kuvat: Samu Lehtinen, Eepee