Eepeen toimintakatsaus ajalta 1.1.-30.6.2018


3.8.2018

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa -konserni

TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS

Suomen talous on jatkanut alkuvuoden aikana kasvuaan. Kansainvälinen korkeasuhdanne ylläpitää Suomen vientimarkkinoiden kasvua ja suosii Suomen investointipainotteista vientirakennetta. Myös yksityiset investoinnit ovat vauhdittaneet kasvua alkuvuonna, kun sekä asuntorakentaminen että tuotannolliset investoinnit ovat jatkuneet vilkkaana. Taloudellisen aktiviteetin hyvä vire on ylläpitänyt myös työllisyyden kasvua alkuvuoden 2018 aikana ja työvoiman kysyntä on jatkanut parantumistaan. Tilastokeskuksen mukaan vähittäiskaupan myynti kasvoi tammi-kesäkuussa 3,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

EEPEEN MYYNNIN KEHITYS

Eepeen kokonaismyynti (sis. alv) oli katsauskaudella 228,8 milj. € (= M€), mikä on edellisvuotta 35,8 M€ ja 13,5 prosenttia pienempi. Kun huomioidaan 11.1.2018 tapahtunut Eepee Agri Oy:n myynti Hankkija Oy:lle, Eepeen vertailukelpoinen kokonaismyynti kasvoi 10,3 M€ ja 5,0 prosenttia edellisvuodesta.

Marketkaupan verollinen myynti oli 171,3 M€. Myynti kasvoi 6,4 M€ eli 3,9 % edellisestä vuodesta. Myynti on kehittynyt hyvin kaikissa ketjuissa ja erityisen hyvin myyntiään ovat kehittäneet S-marketit Kivistö, Ylistaro ja Kauhajoki sekä Sale Karijoki. Eepeen päivittäistavarakaupan kasvu oli 3,5 % ja käyttötavarakaupan 4,0 %.

Liikennemyymäläkaupan myynti oli 39,2 M€, missä kasvua viime vuoteen oli 2,1 M€ eli 5,6 %. Myynnin kasvu johtuu pääasiassa Eepee Agri Oy:n myynnin jälkeen liikennemyymäläkaupan toimialalle siirtyneestä polttoöljykaupasta, mutta myös muiden polttonesteiden myynti ja ravintolamyynti ovat kasvaneet. Marketmyynnin lasku jatkui edelleen isojen markettien vapaammista aukioloajoista sekä ABC Seinäjoen remontin sulkuajasta johtuen. Eepeen bensiinin volyymimääräinen myynti (16,9 milj. litraa) kasvoi edellisvuodesta 0,5 % ja dieselin litramyynti (14,4 milj. litraa) kasvoi 5,2 %. Polttonesteiden kokonaisvolyymi kasvoi 1,6 %.

Matkailu- ja ravitsemiskaupan myynti oli katsauskaudella 10,6 M€, mikä on 0,4 M€ eli 3,5 % edellisvuotta parempi. Original Sokos Hotel Vaakunan huoneuudistuksen valmistuminen kokonaisuudessaan toukokuun lopussa sekä hieman parantunut ravintolakaupan kasvu näkyivät positiivisena myynnin kehityksenä niin majoituksessa kuin ravintoloissa.

Autokaupan myynti oli 6,1 M€, mikä on 0,8 M € eli 14,2 % edellistä vuotta enemmän. Uusien autojen kauppa on käynyt paremmin kuin viime vuonna vastaavana aikana, mutta vaihtoautokaupassa kehitys on ollut sen sijaan viime vuotta vaisumpaa. Uusia henkilöautoja rekisteröitiin Suomessa tammi-kesäkuun aikana 69.600 kpl, mikä on 8 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Jälkimarkkinoinnin myynnin kehitys on ollut 4,8 % parempi kuin edellisenä vuonna vastaavana ajanjaksona.

TULOKSEN JA LIIKEVAIHDON KEHITYS

Eepeen liikevaihto oli katsauskaudella 188,0 M€, mikä oli edellisvuotta 29,2 M€ eli 13,4 % vähemmän. Liiketulos parantui 1,1 M € ja oli 5,1 M€. Kun huomioidaan alkuvuonna 2018 tapahtunut Eepee Agri Oy:n myynti, vertailukelpoinen liikevaihto parantui katsauskaudella 8,7 M€ ja liiketulos 1,9 M€.

Liiketoiminnan kiinteät kulut olivat 17,7 % liikevaihdosta (edellisvuonna 16,6 %). Nettorahoitustuotot olivat 0,7 M€ eli 0,4 % liikevaihdosta laskettuna (edellisvuonna 0,1 %).

Eepee-konsernin tammi – kesäkuun toiminnan tulos (tulos ennen veroja ja satunnaisia eriä) oli 5,8 M€ eli 3,1 % liikevaihdosta, ollen edellisvuotta 1,5 M€ suurempi. Nettotulos katsauskaudelle kohdistettujen 1,2 M€ verojen jälkeen oli 4,6 M€.

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 7,9 (edv 7,1), joka on laskettu edellisten 12 kuukauden toteutuneiden lukujen perusteella keskimääräiselle sijoitetulle pääomalle. Konsernin omavaraisuusaste oli kesäkuun taseen mukaan 72,6 % (edv. 64,7).


Eepee-konsernin toimialojen liikevaihdon ja liiketuloksen kehitys 1 – 6 / 2018

 

 Liikevaihto M€

Muutos edv % Liiketulos M€ Muutos edv. M€

Marketkauppa

141,3

4,0

5,3

0,6

Liikennemyymäläkauppa

31,6

5,8

-0,5

-0,2

Matkailu- ja ravitsemiskauppa

9,0

3,3

0,2

0,2

Autokauppa

5,0

14,4

-0,1

0,0

 

Toimialojen operatiiviset tulokset lasketaan Eepee-konsernin operatiivisen laskennan periaatteiden mukaisesti.

Eepee-Kiinteistöt Oy laskuttaa liiketoiminnan käytössä olevien kiinteistöjen pääomavuokrat suunnitelmapoistoihin ja laskennalliseen sisäiseen korkoon perustuen. Hoitovuokrat laskutetaan Eepee- Kiinteistöt Oy:n toteutuneiden kiinteistökulujen mukaisesti.

Toimialoille on velottu lakisääteiset henkilösivukulut 23 prosentin standardikustannuksella.

EEPEEN ASIAKASOMISTAJAT

Eepeen bonusmyynti asiakasomistajille oli katsauskaudella 156,8 M€, mikä oli edellisvuotta 5,9 M€ pienempi (kehitysindeksi 96). Bonusmyynnin laskuun on vaikuttanut etenkin alkoholituotteista maksettavan Bonuksen loppuminen 1.3. alkaen alkoholilain muutoksen myötä. Eepeen asiakasomistajille maksettu Bonus ja maksutapaetu olivat yhteensä 6,6 M€ (kehitysindeksi 95). Bonusmyynnin osuus oli 84,2 % kokonaismyynnistä. Jäsenmäärä oli kesäkuun lopussa 90 570. Lisäys vuoden 2017 vastaavasta ajankohdasta oli 5 907 asiakasomistajaa. Asiakasomistajatalouksien määrä oli 73,4 % Eepeen toimialueen kaikista talouksista.

Osuusmaksujen kertymä oli katsauskauden lopussa 8,8 M€, missä oli lisäystä edellisvuodesta 0,5 M€. Eepee maksoi vuoden 2017 tuloksestaan kesäkuussa asiakasomistajilleen osuuspääomalle korkoa 5 % eli 0,4 miljoonaa euroa. Lisäksi Eepee maksoi ensimmäistä kertaa ylijäämänpalautusta asiakasomistajilleen 0,5 prosenttia heidän viime vuoden bonusostoistaan. Ylijäämänpalautus ja osuusmaksun korko olivat yhteensä lähes 1,9 miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Eepee -konsernissa oli katsauskauden päättyessä työsuhteessa 1368 henkilöä, missä on vähennystä 115 henkilöä verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kun huomioidaan Eepee Agri Oy:n henkilöstön vaikutus, vertailukelpoisesti henkilöstö on kasvanut 9 henkilöllä.

Kokonaismäärästä vakituisessa työsuhteessa oli 62 %, eli 855 henkilöä. Vakinaisista työsuhteista kokoaikaisia oli 31 %.

Eepee työllistää kuluvana kesäkautena noin 570 kesätyöntekijää ja 275 kesäharjoittelijaa, lähinnä opiskelijoita ja koululaisia.

Henkilöstömäärä jakaantui toimialoittain seuraavasti (suluissa muutos 30.6.2017 tilanteeseen):

Marketkauppa 792 (12)
Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 283 (6)
Matkailu- ja ravitsemiskauppa 245 (-11)
Auto- ja autotarvikekauppa 22 (1)
ja muu henkilöstö 26 (1)

INVESTOINNIT

Konsernin toteutuneet käyttöomaisuusinvestoinnit katsauskaudella olivat 10,2 M€, kun ne edellisenä vuonna olivat 6,6 M€. Suurimmat investoinnit ajanjaksolla olivat Original Sokos Hotel Vaakunan peruskorjaus ja Ess Autotalon kiinteistökauppa, jossa Eepee-Kiinteistöt Oy osti Seinäjoen Hyllykalliolla sijaitsevan kiinteistön Jaskari Kiinteistöt Oy:ltä. Lisäksi Eepee-Kiinteistöt Oy osti Seinäjoen kaupungilta tontteja loppuvuonna 2018 valmistuvaa S-market Tanelinrantaa ja keväällä 2019 valmistuvaa S-market Pajuluomaa varten.

KONSERNIRAKENNE

Eepee-konsernin tuloslaskelmaan ja taseeseen on tilinpäätöksessä yhdistelty emo-osuuskunta Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan lisäksi tytäryhtiö Eepee-Kiinteistöt Oy, josta Eepeen omistusosuus on 100 prosenttia. Konserniyhtiön tilikausi on kalenterivuosi samoin kuin emo-osuuskunnallakin.

ARVIO LOPPUVUODEN KEHITYKSESTÄ

Ennusteiden mukaan Suomen talouden noususuhdanne jatkuu vuoden 2018 lopulle, mutta jo ensi vuonna talouskasvun arvioidaan hidastuvan. Noususuhdannetta loppuvuodelle kantavat teollisuusyritysten vahvat tilauskannat ja rakennushankkeet. Yksityisen kulutuksen ennustetaan kasvavan kuluvan vuoden aikana ja sitä tukee ansiotason nousun lisäksi työllisyyden kohentuminen. Ennusteet arvioivat ostovoiman kasvuksi vuonna 2018 2,4 %, kun se edellisenä vuonna oli 2,0 %.

Talouden positiivinen vire tukee myös Eepeen myynnin kasvua ja Eepee tavoitteleekin vertailukelpoisen myynnin kasvua viime vuoteen verrattuna. Kasvun arvioidaan tulevan kaikilta toimialoilta. Kasvuodotuksia tukevat Original Sokos Hotel Vaakunan sekä ABC Seinäjoen peruskorjaushankkeiden valmistuminen alkukesästä. Lisäksi kesän aikana avataan uudistunut Sale Karijoki ja joulukuussa uusi S-market Tanelinranta. Myös Eepeen tuloksen arvioidaan kasvavan edellisvuoteen verrattuna.

 

Seinäjoella, 3. päivänä elokuuta 2018

ETELÄ-POHJANMAAN OSUUSKAUPPA

Hallitus

Liitteet: