Eepeen toimintakatsaus ajalta 1.1.-30.6.2017


3.8.2017

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa -konserni

TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS

Suomen talous jatkoi alkuvuoden aikana kasvuaan. Pitkän odotuksen jälkeen vientinäkymät ovat parantuneet ja tammi-toukokuussa vienti kasvoi 18 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Myös investoinnit ovat olleet selvästi kasvussa viime vuoteen verrattuna.

Tutkimukset kertovat laaja-alaisen ja nopeasti voimistuneen taloudellisen aktiviteetin kääntäneen työllisyyden kasvuun kevään 2017 aikana. Myös kuluttajien luottamus omaa taloutta kohtaan on jatkanut parantumistaan ja luottamus ylittää selvästi pitkän ajan keskiarvon.

Tilastokeskuksen mukaan vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi tammi-toukokuussa 1,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

EEPEEN MYYNNIN KEHITYS

Eepeen kokonaismyynti (sis. alv) oli katsauskaudella 264,5 milj. euroa (= M€), mikä on edellisvuotta 5,2 M € ja 2,0 prosenttia suurempi.

Marketkaupan verollinen myynti oli 164,9 M€. Myynti kasvoi 5,5 M€ eli 3,5 % edellisestä vuodesta. Erityisen hyvin myyntiään ovat kehittäneet S-marketit Kivistö, Kortesjärvi ja Kauppakeskus Lehtinen ja myös koko S-market-ketju, jossa kasvua oli 3,3 %. Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan päivittäistavarakauppa kasvoi tammi-kesäkuussa valtakunnan tasolla 1,2 %. Eepeen päivittäistavarakaupan kasvu oli 1,9 %. Markkinaosuuden arvioidaan hieman vahvistuneen.

Liikennemyymäläkaupan myynti oli 37,2 M€, missä lisäystä viime vuoteen oli 1,2 M€ eli 3,3 %. Myynnin kasvu johtuu pääasiassa polttoaineen korkeammasta markkinahinnasta, mutta myös polttonesteiden volyymi ja pesumyynti ovat kasvaneet. Sisämyynnin lasku jatkui edelleen isojen markettien vapaammista aukioloajoista johtuen. Eepeen bensiinin volyymimääräinen myynti (16,8 milj. litraa) laski edellisvuodesta 1,5 % ja dieselin litramyynti (13,7 milj. litraa) kasvoi 3,5 %. Polttonesteiden kokonaisvolyymi kasvoi 0,7 %.

Matkailu- ja ravitsemiskaupan myynti oli katsauskaudella 10,3 M€, mikä on 0,6 M€ eli 5,7 % edellisvuotta pienempi. Original Sokos Hotel Vaakunan huoneuudistus sekä Seinäjoen viime vuotta heikompi kokous- ja kongressivuosi näkyivät myynnin laskuna niin majoituksessa kuin ravintoloissa.

Maatalous-rautakaupan myynti oli 46,1 M€, mikä on 1,2 M€ eli 2,6 % edellistä vuotta vähemmän. Myynnin lasku johtuu toimialan toimintaympäristön kireästä taloustilanteesta sekä tuotantopanosten alentuneesta hintakehityksestä. Kevään viileät kelit vaikuttivat negatiivisesti puutarha – ja rautakauppaan. Laskeneeseen myyntiin on vaikuttanut myös Agri Ylistaron lopetus maaliskuun alussa. Markkina-aseman arvioidaan säilyneen viimevuoden tasolla.

Autokaupan myynti oli 5,3 M€, mikä on 0,4 M € eli 8,2 % edellistä vuotta enemmän. Uusien autojen kauppa on käynyt paremmin kuin viime vuonna vastaavana aikana, mutta vaihtoautokaupassa kehitys on ollut sen sijaan viime vuotta heikompaa. Uusia henkilöautoja rekisteröitiin Suomessa tammi-kesäkuun aikana 64.441 kpl, mikä on 1,6 % vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Jälkimarkkinoinnin myynnin kehitys on ollut 4,7 % parempi kuin edellisenä vuonna vastaavana ajanjaksona.

TULOKSEN JA LIIKEVAIHDON KEHITYS

Eepeen liikevaihto oli katsauskaudella 217,1 M€, mikä oli edellisvuotta 4,7 M€ eli 2,2 % enemmän. Liiketoiminnan kiinteät kulut (ilman tavaraostoja, korkoja, veroja ja poistoja) olivat 16,6 prosenttia liikevaihdosta (edellisvuonna 17,3 %). Katsauskauden 4,0 milj. euron liiketulos oli 0,1 M€ edellisvuotta pienempi.

Nettorahoitustuotot olivat 0,3 M€ eli 0,1 % liikevaihdosta laskettuna (edellisvuonna nettorahoituskulut 0,1 %).

Eepee-konsernin tammi – kesäkuun toiminnan tulos (tulos ennen veroja ja satunnaisia eriä) oli 4,3 M€ eli 2,0 % liikevaihdosta, ollen edellisvuotta 0,4 M€ suurempi. Nettotulos katsauskaudelle kohdistettujen 1,0 M€ verojen jälkeen oli 3,3 M€.

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 7,1 (edv 6,2), joka on laskettu edellisten 12 kuukauden toteutuneiden lukujen perusteella keskimääräiselle sijoitetulle pääomalle. Konsernin omavaraisuusaste oli kesäkuun taseen mukaan 64,7 % (edv. 60,2).

Toimialojen operatiiviset tulokset on laskettu Eepee-konsernin operatiivisen laskennan periaatteiden mukaisesti.

Eepee-Kiinteistöt Oy laskuttaa liiketoiminnan käytössä olevien kiinteistöjen pääomavuokrat suunnitelmapoistoihin ja laskennalliseen sisäiseen korkoon perustuen. Hoitovuokrat laskutetaan Eepee-Kiinteistöt Oy:n toteutuneiden kiinteistökulujen mukaisesti.

Toimialoille on velottu lakisääteiset henkilösivukulut 24 prosentin standardikustannuksella. Oheisessa taulukossa on esitetty
katsauskauden liikevaihdon ja operatiivisen tuloksen kehitys toimialoittain 30.6.2017 tilanteeseen verrattuna.

Eepee-konsernin toimialojen liikevaihdon ja operatiivisen tuloksen kehitys 1 – 6 / 2017


EEPEEN ASIAKASOMISTAJAT

Jäsenmäärä oli kesäkuun lopussa 84 671. Lisäys vuoden 2016 vastaavasta ajankohdasta oli 4091 asiakasomistajaa. Asiakasomistajatalouksien määrä oli 72,7 % Eepeen toimialueen kaikista talouksista.

Eepeen bonusmyynti asiakasomistajille oli katsauskaudella 162,7 M€. Eepeen asiakasomistajille maksettiin Bonusta ja maksutapaetua yhteensä 7 M€.

Osuusmaksujen kertymä oli katsauskauden lopussa 8,3 M€, missä oli lisäystä edellisvuodesta 0,4 M€. Eepee maksoi vuoden 2016 tuloksestaan kesäkuussa asiakasomistajilleen osuuspääomalle korkoa 20 % eli 1,6 miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Eepee -konsernissa oli katsauskauden päättyessä työsuhteessa 1483 henkilöä, missä on vähennystä 83 henkilöä verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Vähennys johtuu pääasiassa tarvittaessa töihin kutsuttavien – työsuhteisten laskentatapamuutoksesta. Muita keskeisiä muutoksia henkilöstömäärissä aiheutui Agri Ylistaron sulkemisesta (Maatalous- ja rautakauppa) sekä Eepee-Kiinteistöt Oy:n liikkeenluovutuksesta (Muu henkilöstö). Alla henkilöstömäärä toimialoittain, suluissa muutos 30.6.2016 tilanteeseen:

Marketkauppa 780 (-54)
Maatalous- ja rautakauppa 124 (-21)
Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 277 (-5)
Matkailu- ja ravitsemiskauppa 256 (0)
Auto- ja autotarvikekauppa 21 (-1)
ja muu henkilöstö 25 (-2)

Kokonaismäärästä vakituisessa työsuhteessa oli 62 %, eli 919 henkilöä.
Vakinaisista työsuhteista kokoaikaisia oli 35 %.
Eepee työllisti noin 600 kesätyöntekijää ja 248 kesäharjoittelijaa kuluvana kesäkautena, lähinnä opiskelijoita ja koululaisia.

INVESTOINNIT

Konsernin toteutuneet käyttöomaisuusinvestoinnit katsauskaudella olivat 6,6 M€, kun ne edellisenä vuonna olivat 3,42 M€. Suurimmat investointikohteet ajanjaksolla olivat Original Sokos Hotel Vaakunan peruskorjaus, S-market Kauhajoen uudistaminen sekä uusi ABC-CarWash Hyllykallio.

KONSERNIRAKENNE

Eepee-konsernin tuloslaskelmaan ja taseeseen on tilinpäätöksessä yhdistelty emo-osuuskunta Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan lisäksi tytäryhtiöt Eepee-Kiinteistöt Oy ja Eepee Agri Oy, joista Eepeen omistusosuus on 100 prosenttia. Konserniyhtiöiden tilikausi on kalenterivuosi samoin kuin emo-osuuskunnallakin.

ARVIO LOPPUVUODEN KEHITYKSESTÄ

Ennusteiden mukaan Suomen talous jatkaa kasvussa. Viennin kehityksessä on tapahtunut selkeä käänne positiiviseen suuntaan, joka näyttää jatkuvan lähivuodet. Kuluttajien ostovoiman arvioidaan jatkavan maltillista kasvuaan työllisyyden kasvun tukemana. Kotitalouksien säästämisaste näyttää jatkuvan kuitenkin yhä negatiivisena ja tarkoittavan velkaantumisen jatkumista.

Kaupan liitto arvioi vähittäiskaupan kasvavan kuluvan vuoden aikana 1,5 prosenttia, kun edellisenä vuonna kasvu oli 2 prosenttia. Hieman hidastuvaksi ennustettu kasvu johtuu ostovoimakehitystä hidastavasta nimellispalkkoja nopeammasta inflaatiosta.

Eepeen taloudellisen aseman sekä rahoituksen arvioidaan jatkuvan hyvällä pohjalla. Eepeen hallitus on hyväksynyt kuluvalle vuodelle toimintasuunnitelman, jolla tavoitellaan haastavassa toimintaympäristössä hienoista myynnin kasvua viime vuoteen verrattuna. Kasvun ennustetaan tulevan pääasiassa marketkaupan toimialalta.

Eepeen Sale-verkostossa tapahtui muutoksia heinäkuussa, kun Sale Tanelinranta suljettiin kosteusvaurion vuoksi. Kiinteistö tullaan purkamaan ja toimet uuden myymäläkiinteistön rakentamiseksi tontille on käynnistetty. Sulkemisen jälkeen Eepeen Sale-verkostoon kuuluu seitsemän myymälää.

Eepee tiedotti 25.4.2017 luopuvansa maatalouskaupasta ja Eepee Agri Oy:n koko osakekannan myymisestä Hankkija Oy:lle. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on 19.6. hyväksynyt yrityskaupan. Kauppa on suunniteltu toteutettavaksi viimeistään vuoden 2018 alussa. Myynti mahdollistaa Eepeen jatkossa keskittyvän entistä enemmän kuluttajaliiketoimintaan. Yrityskaupalla ei ole vaikutusta kiinteistöjen omistukseen, vaan Eepee Agri Oy jatkaa Eepee-Kiinteistöt Oy:n vuokralaisena.

 


Seinäjoella, 3. päivänä elokuuta 2017
ETELÄ-POHJANMAAN OSUUSKAUPPA
Hallitus

Liitteet: