Eepeen toimintakatsaus 1.1.-30.6.2021


3.8.2021

Eepee-konserni
Seinäjoki 3.8.2021

YLEISTÄ ALKUVUODESTA

Suomen talouskasvu vahvistui alkuvuoden aikana koronapandemian helpotettua rokotusten ansiosta ja koronarajoitusten purkamisen käynnistyttyä. Maailmantalouden virkistyminen on vahvistanut myös suomalaisten vientiyritysten tavaroiden ja palveluiden kysyntää. Talouden positiivista virettä ja epävarmuuden väistymistä kuvaa kuluttajien luottamuksen parantuminen selvästi vahvemmalle tasolle kuin koronapandemian alkuvaiheessa vuosi sitten.

Tilastokeskuksen tuottaman kaupan pikaennakon mukaan työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa vähittäiskaupassa 6,4 %. Koko Suomen päivittäistavaramarkkinan kasvu oli alkuvuonna maltillista edellisen vuoden ennätyskasvuun verrattuna. Päivittäistavarakaupan kokonaismyynti kasvoi kesäkuun loppuun mennessä 3,9 prosenttia. Korona kuitenkin koettelee edelleen vahvasti matkailu- ja ravitsemisalaa, jossa mahdolliset uudet koronapandemian aallot aiheuttavat jatkuvaa epävarmuutta.

Eepeen myynti kasvoi 244,1 miljoonaan euroon (=milj. €) eli 7,5 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Päivittäistavarakauppa kasvoi 4,5 % ja käyttötavarakauppa 6,0 %. Hyvää kasvua syntyi myös Eepeen polttonestekaupassa, jonka euromääräinen myynti kasvoi 23,9 % edellisvuodesta. Kasvuun vaikutti liikenteen palautuminen edellisen vuoden koronapandemian aiheuttaman liikenteen vähentymisen vuoksi sekä polttonesteiden maailmanmarkkinahinnan nousu. Myydyt bensiinilitrat kasvoivat 7,6 % ja diesellitrat 14,8 %.

Koronapandemian vaikutus näkyy yhä selvästi Eepeen liikennemyymäläkaupassa sekä matkailu- ja ravitsemiskaupassa. Liikennemyymälöiden sisäkauppa on hiljalleen palautumassa, mutta on yhä noin 20 % vuoden 2019 myyntiä jäljessä. Matkailu- ja ravitsemiskaupan myynti on noin puolittunut vuoteen 2019 verrattuna vaikkakin kesällä on ollut nähtävissä piristymistä.

Autokaupassa uusien autojen myynti ja jälkimarkkinointi kasvoivat, mutta vaihtoautokauppa kävi aiempaa vuotta heikommin.

Eepee uudisti ajanjaksolla voimakkaasti verkostoaan ja konsernin investoinnit ajanjaksolla kasvoivat 8,7 miljoonaan euroon edellisvuoden 7,7 miljoonasta eurosta. Alkuvuoden aikana toteutettiin useita marketkaupan myymäläuudistuksia sekä uudistettiin Seinäjoen Amarillo.

Eepeen operatiivinen tulos ajanjaksolla oli 2,6 milj. € (edv. 2,5 milj. €). Rahoitusasema jatkui vahvana ja omavaraisuusaste oli 76,6 %. Asiakasomistajien määrä oli kesäkuun lopussa 91 560 henkilöä. Eepee maksoi heinäkuussa tilikauden 2020 tuloksestaan ylijäämän palautusta 1,4 milj. €.

EEPEEN MYYNNIN KEHITYS

Eepee-konsernin kokonaismyynti oli 244,1 milj. € ja kasvoi 17,0 milj. € eli 7,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Marketkaupan verollinen myynti oli 196,4 milj. €. Toimialan myynti kasvoi 11,4 milj. € eli 6,2 % viime vuodesta. Kasvua toivat koronakriisin alusta lähtien kasvanut ruokakauppa sekä kylmäasemien parantunut polttonestemyynti. Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi 4,5 % ja käyttötavarakaupan 6,0 %. Huhtikuussa 2020 käynnistetty ruoan verkkokauppa on jatkanut hyvää kehitystä edelleen vuoden 2021 aikana. Käyttötavarakaupan kysyntäalueista kasvoivat erityisesti rakentaminen ja remontointi, piha ja puutarha, sekä urheiluvälineet ja pukeutuminen.

Liikennemyymäläkaupan myynti oli 36,0 milj. €, missä kasvua viime vuoteen on 6,6 milj. € eli 22,3 %. Toimintaan vaikutti edelleen erityisesti ravitsemisliikkeiden rajoitukset, mutta lievemmin kuin vuotta aikaisemmin. Toimialalle ei kohdistunut koronasta johtuvia sulkupäätöksiä. ABC Markettien myynti kasvoi noin 19 % ja ABC Ravintolamyynti noin 30 % edellisvuoteen verrattuna. Kun sisäkaupan kokonaismyyntiä verrataan vuoteen 2019, voidaan todeta myynnin olevan kuitenkin noin 20 % pienempi. Eepeen myymät polttonestelitrat kasvoivat selvästi; bensiini + 7,6 % ja diesel +14,8 %. Volyymikehityksen taustalla on liikenteenpalautuminen edellisen vuoden koronapandemian aiheuttaman liikenteen vähentymisen vuoksi. Vuoden 2019 volyymeistä ollaan jäljessä noin 5 %. Tämän lisäksi polttonesteiden maailmanmarkkinahinnat nousivat ajanjaksolla ja euromääräisesti Eepeen polttonestekaupan myynti kasvoi 23,9 %.

Matkailu- ja ravitsemiskaupan myynti oli katsauskaudella 5,1 milj. €, mikä on 0,6 milj. € eli 11 % edellisvuotta heikompi. Majoitusmyynti laski 9,4 %. ja ravintolamyynti noin 11,8 % edellisvuodesta. Toimialalla näkyivät edelleen vahvasti koronasta johtuvat rajoitustoimet sekä työ- ja vapaa-ajan matkustuksen vähentyminen ja tämän seurauksena majoitus- ja ravintolapalveluiden kysynnän lasku. Heikkoja kehityslukuja selittää osittain vuoden 2020 hyvät kuukaudet ennen koronaa. Kesäkaudella 2021 niin majoitus- kuin ravintolamyynnissä oli kuitenkin nähtävissä parannusta vuotta aiempaan ja kesäkuun myynti kasvoi noin neljänneksen. Toimialan myynti vastaavana aikana vuonna 2019 oli 10,5 milj. € eli noin 5,4 milj. € enemmän kuin tänä vuonna, mikä kuvaa koronapandemian merkittävää vaikutusta toimialaan.

Ajanjaksolla matkailu- ja ravitsemiskaupan toimipaikoista olivat suljettuina vuoden alusta toukokuun lopulle saakka Original Sokos Hotel Lakeus ja sen ravintolat Marador ja Wilson. Iltaravintola Karma pysyi suljettuna koko alkuvuoden. Amarillo suljettiin tammikuussa uudistuksen ajaksi ja avattiin helmikuussa.

Autokaupan myynti oli 5,5 milj. €, mikä on 0,2 milj. € eli 3,3 % edellistä vuotta heikompi. Automyynnissä uusien autojen kauppa hieman kasvoi viime vuoteen verrattuna, mutta vaihtoautojen laski. Vaihtoautokaupassa on nähtävissä kova kysyntä hyvistä vaihtoautoista, mutta toisaalta niiden heikko saatavuus. Myös jälkimarkkinointi kasvatti myyntiään ja siihen vaikutti niin varaosakaupan kuin huoltopalveluiden kasvanut kysyntä.

EEPEEN LIIKEVAIHDON JA TULOKSEN KEHITYS

Eepee-konsernin liikevaihto 1.1.-30.6.2021 oli 201,2 milj. € eli 13,6 milj. € (7,3 %) edellisvuotta enemmän. Liiketoiminnan kiinteät kulut olivat 36,3 milj. € eli 18,0 % liikevaihdosta (edv. 17,5 %). Suunnitelman mukaiset poistot olivat 5,9 milj. € ja kasvoivat noin 0,3 milj. € edellisvuoteen verrattuna.

Konsernin liiketulokseksi muodostui 2,5 milj. €, jossa on kasvua 0,1 milj. € edellisvuoteen verrattuna. Konsernin operatiivinen tulos oli 2,6 milj. € eli 0,1 milj. € edellistä vuotta enemmän. Nettorahoitustuotot ajanjaksolla olivat viimevuotisella tasolla ja olivat 60 tuhatta euroa.

Ylijäämä ennen veroja oli 2,6 milj. € mikä on 0,1 milj. € edellisvuotta enemmän. Nettotulos katsauskaudelle kohdistettujen 0,6 milj. € verojen jälkeen oli 2,0 milj. €.

Konsernin omavaraisuusaste oli kesäkuun taseen mukaan 76,6 prosenttia ja laski hieman viime vuoden vastaavasta luvusta (78,7 prosenttia).

Oheisessa taulukossa on esitetty toimialojen liikevaihdon ja liiketuloksen kehitys 1-6 2021 edellisvuoteen verrattuna. Toimialojen liiketulokset on laskettu Eepee-konsernin sisäisillä palveluveloituksilla sekä tytäryhtiön Eepee-Kiinteistöt Oy:n veloittamilla liiketilojen hoito- ja pääomavuokrilla. Lakisääteiset henkilösivukulut on kohdistettu toimialoille kiinteällä prosentilla.

EEPEEN ASIAKASOMISTAJAT

Eepeen bonusmyynti asiakasomistajille oli katsauskaudella 164,7 milj. €, mikä on edellisvuotta 11,8 milj. € enemmän. Eepeen asiakasomistajille maksettu Bonus ja maksutapaetu olivat yhteensä 7,2 milj. €. Bonusmyynnin osuus oli 68 % Eepeen kokonaismyynnistä. Eepeen jäsenmäärä oli kesäkuun lopussa 91 560, jossa vähennystä vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan on 701 jäsentä. Eepeen toimialueella Eepeen asiakasomistajatalouksien määrä oli 73,9 % kaikista talouksista ja se kasvoi 166 talouden verran.

Osuusmaksujen kertymä oli katsauskauden lopussa 9 milj. €, jossa on 0,1 milj. €, vähennystä viime vuoteen. Eepee maksoi asiakasomistajilleen kesäkuussa vuoden 2020 tuloksestaan ylijäämänpalautusta 1,4 miljoonaa euroa (0,5 prosenttia) heidän viime vuonna Eepeen toimipaikoista tekemistään bonusostoista.

EEPEEN HENKILÖSTÖ

Eepee -konsernissa oli katsauskauden päättyessä työsuhteessa 1 512 henkilöä, joka on 161 henkilöä enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Kokonaismäärästä vakituisessa työsuhteessa oli 64 % eli 965 henkilöä. Vakinaisista työsuhteista kokoaikaisia oli 30 %. Eepee työllistää noin 750 kesätyöntekijää ja kesäharjoittelijaa kuluvana kesäkautena, lähinnä opiskelijoita ja koululaisia. Kesätyöntekijä- ja harjoittelijamäärät ovat palanneet lähelle edellisvuosien tasoa poikkeuksellisen kesän 2020 jälkeen. Eepeellä ei ole enää kevään jälkeen ollut työntekijöitä lomautettuna.

Henkilöstömäärä jakaantui toimialoittain seuraavasti, suluissa muutos 30.6.2020 tilanteesta:
Marketkauppa                                                  996   910 (86)
Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa  285    227 (58)
Matkailu- ja ravitsemiskauppa                   176    163 (13)
Auto- ja autotarvikekauppa                         24       24 (-)
Muu henkilöstö                                              31        27 (4)

INVESTOINNIT

Eepee-konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen olivat ajanjaksolla 8,7 milj. €, kun ne edellisenä vuonna olivat 7,7 milj. €. Kevään ja kesän aikana valmistuivat S-marketuudistukset Ilmajoella, Jalasjärvellä, Kurikassa ja Vimpelissä. Teuvalla uuden S-marketin rakentamisen 1. vaihe valmistui kesäkuussa, kun myymälä muutti uusiin tiloihin. Hankkeen 2. vaihe eli myymälän laajennus valmistuu joulukauppaan. Seinäjoella Törnävän S-marketin uudistus käynnistyi toukokuussa ja valmistuu vuoden loppuun mennessä. Seinäjoen Amarillo uudistettiin tammikuun aikana kokonaisvaltaisesti ja uuden liikeidean mukainen ravintola avattiin asiakkaille helmikuussa.

KONSERNIRAKENNE

Eepee-konsernin tuloslaskelmaan ja taseeseen on tilinpäätöksessä yhdistelty emo-osuuskunta Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan lisäksi tytäryhtiö Eepee-Kiinteistöt Oy, josta Eepeen omistusosuus on 100 prosenttia. Konserniyhtiön tilikausi on kalenterivuosi samoin kuin emo-osuuskunnallakin.

HALLITUKSEN ARVIO ALKUVUODEN KEHITYKSESTÄ JA NÄKYMISTÄ LOPPUVUODELLE

Ennusteiden mukaan Suomen talous jatkaa kasvua loppuvuoden aikana koronapandemian helpottaessa. Maailmantalouden kasvu vauhdittaa Suomen yritysten vientiä ja kotitalouksien kulutus nähdään jatkuvan vahvana. Koko vuoden bruttokansantuotteen kasvuksi Suomen Pankki ennustaa 2,9 %. Riskiarvioissa kuitenkin tunnistetaan, että pandemian jatkuminen toisi merkittävän riskin ennustetun talouskasvun toteutumiselle.

Loppuvuoden aikana Eepee jatkaa edelleen merkittäviä investointeja verkostoonsa ja palveluiden kehittämiseen. Käynnissä olevan S-market Teuvan uudistamisen lisäksi suurimmat investoinnit tehdään Ähtärissä, Närpiössä ja Ess Autotaloon Seinäjoella. Ähtärin S-market/ABC -kauppakeskuksessa toteutetaan sekä myymäläuudistukset että kiinteistötekniikan uusiminen. Uudistus tuo myös Hesburgerin ABC Ähtärin palvelutarjontaan. Närpiössä S-market uudistetaan uuden ketjukonseptin mukaiseksi sekä rakennetaan kiinteistöön vuokratila ulkopuolista vuokralaista varten. Ess Autotalossa käynnistyy mittava kiinteistöuudistus, jonka yhteydessä jälkimarkkinoinnin tilat ja kalusto uusitaan. Hanke käynnistyy elokuussa ja tulee jatkumaan keväälle 2022. Lisäksi Eepee laajentaa palveluverkostoaan käynnistämällä rakennustyöt keväällä Seinäjoen kaupungilta ostetulla liiketontilla Seinäjoen Simunassa. Tontille tulee vuoden loppuun mennessä valmistumaan ABC-mittarikenttä ja vuoden 2022 aikana uusi S-market.

Eepeen myynti on kehittynyt kesän aikana positiivisesti vuotta aiempaan verrattuna. Näkymät loppuvuodesta jatkuvat kuitenkin epävarmoina ja riippuvat koronapandemian kehittymisestä ja uusista rajoitustoimista. Eepeen taloudellinen asema jatkuu kuitenkin vankalla pohjalla ja tuloksen odotetaan parantuvan viime vuodesta.

Toimintakatsaus 1.1.-30.6.2021 pdf-muodossa | Taulukko-osa pdf-muodossa

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kimmo Simberg puh. 0500 369 717 ja talousjohtaja Tuomo Långnabba puh. 050 311 7694.