Eepeen ennakkotiedote vuodesta 2017


9.2.2018

Eepee-konsernin kokonaismyynti nousi 541,7 miljoonaan euroon. Kasvua edellisvuoteen tuli 5,9 M euroa. Konsernin operatiivinen tulos oli 10,5 M € edellisvuoden tapaan. Ylijäämä ennen veroja laski 3,1 M € ollen 7,4 M €.

Euromääräisen myynnin kasvu syntyi erityisesti marketkaupasta ja sai tukea kohonneista polttonesteiden hinnoista. Majoitus- ja ravintolakaupan myynnissä koettiin selvä lasku, joka johtui edellisvuotta hiljaisemmasta tapahtumavuodesta Seinäjoella sekä käynnissä olevasta hotelliuudistuksesta. Konsernin tuloksen laskuun vaikuttivat erityisesti Eepee Agri Oy:n liiketoiminnan tappiollisuus ja yhtiön myyntiin liittyvät kertaluonteiset alaskirjaukset.


Marketkaupan myynti oli 340,8 milj. euroa, joka on 8,6 milj. euroa eli 2,6 % edellisvuotta enemmän. Päivittäistavarakaupassa kasvu oli 1,8 % ja käyttötavarakaupassa 0,2 %. Erityisesti joulukauppa osoittautui selvästi viime vuotta paremmaksi. Eepee arvioi markkinaosuutensa sekä päivittäis- että käyttötavarakaupassa vahvistuneen hieman viime vuoteen verrattuna.

Liikennemyymälöiden myynti oli 76,8 milj. euroa, joka on 2,1 % edellisvuotta enemmän. Kasvaneeseen myyntiin vaikuttivat polttonesteiden kohonnut hintataso sekä uuden ABC-CarWash -yksikön myynnillinen menestys Seinäjoen Hyllykalliolla. ABC-Markettien myynnin kehitys jatkoi negatiivisena, johtuen aukioloaikojen vapautumisen aiheuttamasta muutoksesta kilpailutilanteessa.

Matkailu- ja ravitsemiskaupan myynti oli 21,6 milj. euroa, jossa on laskua edelliseen vuoteen verrattuna 8,7 %. Majoitusmyynti laski edelliseen vuoteen verrattuna 10,3 % ja ravintolakaupan myynti 8 %. Myynnin laskuun vaikuttivat etenkin Original Sokos Hotel Vaakunan laaja kiinteistöuudistus sekä tapahtuma-, kokous- ja kongressikaupan heikko vuosi. Myös Seinäjoen Keskustorin käynnissä olleiden rakennustöiden vaikutus näkyi ravintolakaupassa.

Maatalous- rautakaupan myynti Eepee Agri Oy:ssä oli 90,4 M €, jossa on laskua edelliseen vuoteen 3,8 %. Kulunut vuosi oli toimialalle erittäin haasteellinen, markkinoiden supistuessa ja hintojen laskiessa. Erityisesti lannoite-, kasvinsuojelu- ja rautakauppa kävivät aiempaa heikommin. Toimialan laskeneeseen myyntiin vaikutti myös Agri Ylistaron lopettaminen maaliskuussa. Eepee Agri Oy:n tilikauden operatiivinen tappio oli -2,7 M €. Lisäksi tilikaudella kirjattiin kertaluonteisia arvonalennuksia 1,4 M €.

Autokaupan myynti oli 10,6 milj. euroa, joka kasvoi 15 % edellisvuodesta. Uusien autojen myynnin kasvu oli markkinakasvua parempaa ja tämä näkyi myös varaosakaupan parantuneessa myynnissä. Sen sijaan vaihtoautokaupan kehitys oli vaatimatonta ja jälkimarkkinoinnissa myynnin kehitys oli lievästi negatiivinen.

 

Eepeen asiakasomistajuus

Asiakasomistajien määrä oli vuoden lopussa 89 963 (+6 169). Talouspeitto nousi toimialueemme talouksista yli 73 prosenttiin. Bonusmyynnin osuus Eepeen kokonaismyynnistä oli 66,9 % eli 362,4 milj. euroa.  Asiakasomistajat saivat bonusta 14,0 milj. euroa ja maksutapaetua 0,3 milj. euroa vuoden 2017 ostoistaan. Lisäksi asiakasomistajille maksettiin osuuspääoman korkoa 1,6 milj. euroa. Eepee palkitsi asiakasomistajansa keskimäärin 183 €/ asiakasomistajatalous.

 

Eepeen henkilöstö

Vuoden vaihtuessa eepeeläisten lukumäärä oli 1225 henkilöä, missä on vähennystä 26 henkilöä edellisvuoteen. Henkilöstöstä naisia oli 79 % (967) ja miehiä 21 % (258). Kokonaismäärästä vakituisessa työsuhteessa oli 935 henkilöä (76 %). Vakituisista työsuhteista kokoaikaisia oli 36 %.  Kesäkautena 2017 Eepee työllisti 610 kausityöntekijää sekä 248 kesäharjoittelijaa.

 

Investoinnit olivat 10,0 miljoonaa euroa
Eepeen vuoden 2017 suurin investointihanke oli Original Sokos Hotel Vaakunan uudistus- ja peruskorjaushanke, jonka ensimmäinen vaihe valmistui kesällä 2017. Kokonaisuudessaan uudistus on valmis kesään 2018 mennessä. S-market Kauhajoella toteutettiin laaja kalustouudistus ja hankkeessa kiinnitettiin erityistä huomiota energiatehokkuuteen. Seinäjoen Hyllykalliolle avautui alkuvuonna uusi ABC-CarWash -pesukatu. Lisäksi vuoden aikana toteutettiin monia pienempiä perusparannuksia ja kalustohankintoja. Useissa kiinteistöissä tehtiin myös energiatehokkuustoimia myymälävalaistusta ja rakennusautomaatiota uudistamalla.

Eepee Agri Oy myytiin Hankkija Oy:lle
Eepee ja Hankkija Oy allekirjoittivat 24.4.2017 kauppakirjan, jonka mukaisesti Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa myi koko Eepee Agri Oy:n osakekannan Hankkija Oy:lle. Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi yrityskaupan 19.6.2017 ja kaupan täytäntöönpano tapahtui 11.1.2018.

Myynnin jälkeen Eepee kykenee entistä enemmän keskittymään ydinliiketoimintaansa eli kuluttajaliiketoimintaan ja suuntaamaan investoinnit ja kehittämisresurssit toimialojen kilpailukyvyn ja palvelutason parantamiseksi. Eepee Agri Oy:stä luopumisen jälkeenkin Eepee jatkaa polttoöljymyyntiä sekä panostaa puutarhatuotteiden myyntiin myös Seinäjoen Hyllykallion alueella ensi keväänä.

Konsernin tulos
Eepee-konsernin liikevaihto oli 444,6 milj. euroa, mikä on 5,9 milj. euroa edellistä vuotta enemmän. Liiketoiminnan kiinteät kulut olivat 73,8 milj. euroa eli noin 16,6 % liikevaihdosta (ed.v. 16,8 %). Operatiivinen tulos pysyi ennallaan ollen 10,5 milj. euroa. Liiketoiminnan tulos ennen veroja oli 7,4 milj. euroa ja ylijäämä verojen jälkeen 4,7 milj. euroa. Liiketoiminnan tulosta rasittivat Eepee Agri Oy:n tilikauden tappio sekä osakkeista ja osuuksista kirjatut kertaluonteiset arvonalennukset. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 7,2 % ja omavaraisuusaste 66,7 %.

Näkymät vuodelle 2018
Suomen taloudessa on kuluneen vuoden aikana nähty selviä merkkejä taloustilanteen parantumisesta ja ennusteiden mukaan vuodelle 2018 ajoittuu lähiaikojen kasvuhuippu. Kaupan liiton ennusteen mukaan vähittäiskauppa kasvaa vuonna 2018 samaa vauhtia kuin edellisenä vuonna, jolloin kasvu oli noin kaksi prosenttia. Kasvun arvioidaan kuitenkin hidastuvan jo vuonna 2019. Valtiovarainministeriön ennusteiden mukaan inflaatio on nopeutumassa, joka tulee hidastamaan kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvua.

 

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Kimmo Simberg puh. 0500 369 717 ja
talousjohtaja Tuomo Långnabba puh. 050 311 7694.
 

Liitteet: