Eepee uudisti verkostoaan ja palveluitaan alkuvuoden aikana voimakkaasti


4.8.2020

TOIMINTAKATSAUS AJALTA 1.1.-30.6.2020

YLEISTÄ ALKUVUODESTA

Suomen talouden näkymät heikentyivät keväällä koronapandemian takia äkillisesti ja merkittävästi. Suomen Pankki arvioi BKT:n supistuvan vuonna 2020 noin 7 %, kun se vuonna 2019 kasvoi 1,1 %. Supistumiseen vaikuttaa alkuvuonna tapahtunut vientikysynnän romahtaminen. Kuluttajien luottamusta kuvaavat indikaattorit laskivat laajasti keväällä koronan leviämisen myötä, mutta ovat huhtikuun pohjalukemien jälkeen parantuneet.

Koronapandemia ja sen rajoitustoimet iskivät Suomessa erityisen rajusti matkailu- ja ravintola-alaan, jossa kysyntä romahti nopeasti maaliskuun puolivälissä. Myös erikoiskauppa koki selvän laskun. Toisaalta verkkokauppa sai kevään aikana nopeasti uusia käyttäjiä palveluiden kysynnän kasvettua. Päivittäistavarakaupassa nähtiin maaliskuussa jopa voimakasta hamstraamista, joka tasaantui kevään aikana. Tilastokeskuksen tuottaman kaupan pikaennakon mukaan työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa vähittäiskaupassa 3,3 % ja päivittäistavarakaupassa 6,9 %.

Eepeen myynti laski viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 1,8 % ja oli 227,1 miljoonaa euroa (= milj.€). Hyvää kasvua tapahtui erityisesti päivittäistavarakaupassa, jonka myynti kasvoi 10,2 %. Liikennemyymäläkaupan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan myynti laski voimakkaasti. Suurin osa Eepeen ravintoloista ja ABC-liikennemyymälöistä oli rajoitustoimista johtuen suljettuna maaliskuun lopulta kesäkuuhun saakka, jonka jälkeen toimintaa päästiin käynnistämään rajoitusten sallimissa puitteissa. Lomautusten piirissä oli 371 Eepeen työntekijää, josta suurelle osalle kyettiin löytämään työtehtäviä Eepeen sisältä yli toimialarajojen.

Koronapandemiasta huolimatta Eepee uudisti verkostoaan ja palveluitaan alkuvuoden aikana voimakkaasti. Huhtikuussa avattiin Hyllykallion Prismaan ruoan verkkokauppapalvelu. Lisäksi huhtikuussa S-market ja Sale-verkostossa käynnistyi ruoan keräily- ja kotiintoimituspalvelu yhteistyössä Keskustaksi Oy:n kanssa. Toukokuussa Seinäjoen keskustassa avattiin S-market Megakeskus. Kesäkuussa valmistuivat myymäläuudistukset Isojoella ja Soinissa. Heinäkuussa saatiin valmiiksi mittava uudistus Lapualla, jossa uudistettiin S-market /ABC -kauppakeskus.

Eepeen operatiivinen tulos ajanjaksolla oli 2,5 milj. € (edv. 4,7 milj. €). Eepeen rahoitusasema jatkui vahvana ja omavaraisuusaste oli 78,7 %. Asiakasomistajien määrä kasvoi 92 261 henkilöön. Eepee maksoi heinäkuussa tilikauden 2019 tuloksestaan ylijäämän palautusta 1,4 milj. €.

EEPEEN MYYNNIN KEHITYS

Eepee-konsernin kokonaismyynti oli 227,1 milj. € ja laski 4,2 milj. € eli 1,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Marketkaupan verollinen myynti oli 184,9 milj. €. Toimialan myynti kasvoi 9,0 milj. € eli 5,1 % viime vuodesta. Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi 10,2 % ja käyttötavarakaupan 1,6 %. Ruoan verkkokauppa Hyllykallion Prismassa käynnistyi koronapandemian synnyttämän kysyntäpiikin kannalta hyvään aikaan ja palvelu on otettu asiakkaiden toimesta hyvin vastaan. Käyttötavarakaupassa erityisesti rakentaminen ja remontointi sekä piha- ja puutarhakauppa ovat käyneet hyvin.

Liikennemyymäläkaupan myynti oli 29,4 milj. €, missä laskua viime vuoteen on 8,0 milj. € eli 21,5 %. ABC Markettien myynti laski noin 33 % ja ABC Ravintolamyynti noin 39 %. ABC-liikennemyymälät Alajärvellä, Alavudella, Ähtärissä, Jalasjärvellä, Kauhajoella, Ilmajoella, Kauhavalla, Lapualla ja Teuvalla päätettiin sulkea 28.3.-31.5. väliseksi ajaksi, jonka jälkeen toiminta käynnistettiin rajoitusten sallimissa puitteissa. ABC Seinäjoki ja Kristiinankaupunki supistivat aukioloaikojaan 28.3. alkaen ja sulkivat ravintolansa toukokuun loppuun saakka Hesburgerin take-away -myyntiä lukuun ottamatta. Pesukaduista ABC Carwash Teuva ja Kauhajoki suljettiin 28.3.-31.5. väliseksi ajaksi ja ABC Carwash Hyllykallio jatkoi toimintaansa läpi poikkeusajan. Myös polttoneste- ja polttoöljymyynti jatkoi toimintaansa poikkeusaikana normaalisti. Myydyt polttonestelitrat laskivat 14 % edellisvuodesta.

Matkailu- ja ravitsemiskaupan myynti oli katsauskaudella 5,8 milj. €, mikä on 4,8 milj. € eli 45,3 % edellisvuotta heikompi. Majoitusmyynti laski noin 41 %. ja ravintolamyynti noin 47 %. Original Sokos Hotel Lakeus oli kiinni 20.3. – 30.6. välisen ajan. Ravintoloista Matador oli kiinni 20.3.-30.6., Pub Wilson 20.3.-31.5. sekä Rosso, Fafa’s ja Talriikki 28.3.- 31.5. välisen ajan. Ravintola Karman terassi avattiin 2.6. ja yökerhoa lukuun ottamatta ravintolan muut tilat 24.7. Kauppatorin Aalto ja Ruokapirssi Ulpu avautuivat asiakkaille 1.6. Take-away -myyntiä poikkeusaikana tehneiden Ravintolamaailma Prisman ja Amarillon asiakaspaikat otettiin käyttöön 1.6. alkaen.

Autokaupan myynti oli 5,7 milj. €, mikä on 0,3 milj. € eli 4,4 % edellistä vuotta heikompi. Niin uusien kuin vaihtoautojen kaupankäynti hidastui viime vuoteen verrattuna, jälkimarkkinoinnin myynti sen sijaan kasvoi hieman. Uusien henkilöautojen rekisteröintimäärät Suomessa jatkuivat laskuaan.

EEPEEN LIIKEVAIHDON JA TULOKSEN KEHITYS

Eepee-konsernin liikevaihto 1.1.-30.6.2020 oli 187,6 milj. € eli 3,0 milj. € (1,6 %) edellisvuotta vähemmän. Liiketoiminnan kiinteät kulut olivat 32,8 milj. € eli 17,5 % liikevaihdosta (edv. 18,3 %). Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat noin 0,5 milj. € edellisvuoteen verrattuna ja olivat 5,6 milj. €.

Konsernin liiketulokseksi muodostui 2,4 milj. €, jossa on laskua 1,1 milj. € edellisvuoteen verrattuna. Konsernin operatiivinen tulos oli 2,5 milj. € eli 2,3 milj. € edellistä vuotta vähemmän. Nettorahoitustuotot ajanjaksolla olivat noin 57 tuhatta euroa, kun ne edellisvuonna olivat 1,2 milj. € enemmän. Rahoitustuottojen laskuun on vaikuttanut SOK:n osuuskunnan kokouksen 23.4.2020 tekemä päätös jättää osuuspääoman korko toistaiseksi maksamatta johtuen koronapandemian aiheuttamista heikentyneistä tulosennusteista.

Ylijäämä ennen veroja oli 2,5 milj. € mikä on 2,3 milj. € edellisvuotta vähemmän. Nettotulos katsauskaudelle kohdistettujen 0,6 milj. € verojen jälkeen oli 1,9 milj. €.

Edellisten 12 kuukauden toteutuneiden lukujen perusteella keskimääräiselle sijoitetulle pääomalle laskettu sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 6,2 prosenttia, kun se vuosi sitten oli 9,2 prosenttia. Konsernin omavaraisuusaste nousi kesäkuun taseen mukaan 78,7 prosenttiin viime vuoden 74,6 prosentista.

Oheisessa taulukossa on esitetty toimialojen liikevaihdon ja liiketuloksen kehitys 1-6 2020 edellisvuoteen verrattuna. Toimialojen liiketulokset on laskettu Eepee-konsernin sisäisillä palveluveloituksilla sekä tytäryhtiön Eepee-Kiinteistöt Oy:n veloittamilla liiketilojen hoito- ja pääomavuokrilla. Lakisääteiset henkilösivukulut on kohdistettu toimialoille kiinteällä prosentilla.

EEPEEN ASIAKASOMISTAJAT

Eepeen bonusmyynti asiakasomistajille oli katsauskaudella 152,9 milj. €, mikä on edellisvuotta 2,5 milj. € vähemmän. Eepeen asiakasomistajille maksettu Bonus ja maksutapaetu olivat yhteensä 5,5 milj. €. Bonusmyynnin osuus oli 68 % Eepeen kokonaismyynnistä. Eepeen jäsenmäärä oli kesäkuun lopussa 92 261, jossa lisäystä vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan on 302 jäsentä. Asiakasomistajatalouksien määrä oli 74,1 % Eepeen toimialueen kaikista talouksista.

Osuusmaksujen kertymä oli katsauskauden lopussa 9,1 milj. €, joka on sama kuin edellisvuonna. Eepee maksoi asiakasomistajilleen heinäkuussa vuoden 2019 tuloksestaan ylijäämänpalautusta 1,4 miljoonaa euroa (0,5 prosenttia) heidän viime vuonna Eepeestä tekemistään bonusostoista.

EEPEEN HENKILÖSTÖ

Eepee-konsernissa oli katsauskauden päättyessä työsuhteessa 1351 henkilöä, joka on 39 henkilöä vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Kokonaismäärästä vakituisessa työsuhteessa oli 64 prosenttia eli 929 henkilöä. Vakinaisista työsuhteista kokoaikaisia oli 31 prosenttia. Henkilöstömäärä jakaantui toimialoittain seuraavasti (suluissa muutos 30.6.2019 tilanteeseen):

  • Marketkauppa 910 (+67)
  • Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 227 (-39)
  • Matkailu- ja ravitsemiskauppa 163 (-64)
  • Auto- ja autotarvikekauppa 24 (+1)
  • Muu henkilöstö 27 (-4)

Kuluvana kesäkautena Eepee työllistää kausityöntekijöitä noin 360 henkilöä. Aiempina kesinä Eepee on tarjonnut noin 700 kesätyöpaikkaa ja kesäharjoittelupaikkaa. Koronan tuomat rajoitukset majoitus- ja ravitsemisalalla sekä liikennemyymälöissä ovat vaikuttaneet palkattujen kesätyöntekijöiden määrään ja Eepee on pyrkinyt työllistämään omaa lomautuksen piirissä ollutta henkilökuntaansa yli toimialarajojen.

INVESTOINNIT

Eepee-konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen olivat ajanjaksolla 7,7 milj. €, kun ne edellisenä vuonna olivat 7,4 milj. €. Suurin investointi oli heinäkuussa valmistunut uudistus S-market ja ABC Lapuan kauppakeskukseen. Huhtikuussa avattiin Hyllykallion Prismassa ruoan verkkokauppapalvelu sille rakennetussa noin 250 neliön tiloissa. Toukokuussa aloitti toimintansa S-market Megakeskus Seinäjoen keskustassa ja S-market Lehtinen lopetti toimintansa. Kesäkuussa valmistui S-market Isojoen myymäläuudistus ja Sale Soinin muutos S-marketiksi. Helmikuussa Eepee päätti lopettaa myymälätoimintansa Sale Alakylässä Seinäjoella rakennuksessa todetun kosteusvaurion seurauksena. Rakennus on purettu, uuden myymälärakennuksen rakentaminen on käynnissä ja tavoitteena on avata uusi myymälä vuoden loppuun 2020 mennessä.

KONSERNIRAKENNE

Eepee-konsernin tuloslaskelmaan ja taseeseen on tilinpäätöksessä yhdistelty emo-osuuskunta Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan lisäksi tytäryhtiö Eepee-Kiinteistöt Oy, josta Eepeen omistusosuus on 100 prosenttia. Konserniyhtiön tilikausi on kalenterivuosi samoin kuin emo-osuuskunnallakin.

HALLITUKSEN ARVIO ALKUVUODEN KEHITYKSESTÄ JA NÄKYMISTÄ LOPPUVUODELLE

Epävarmuus koronapandemian toisesta aallosta ja sen vaikutuksesta Suomen talouteen tekee loppuvuoden näkymistä erittäin hankalia ennustaa. Kesäkuun alusta aloitettu rajoitusten purkaminen on tuoreiden tutkimusten mukaan piristänyt taloudellista toimeliaisuutta ja kuluttajien luottamus sekä omaan että Suomen talouteen ovat selvästi vahvistuneet kesän aikana. Kulutuksen kehitystä varjostaa kuitenkin uusien koronatartuntojen mahdollinen kasvu ja heikot työllisyysnäkymät. Vientikysynnän elpymistä odotellaan tapahtuvaksi loppuvuoden aikana mikäli rajoitusten asteittainen purkaminen etenee Suomen kauppakumppanimaissa.

Lähiaikojen epävarmuudesta huolimatta Eepee jatkaa panostuksia verkostonsa ja palvelujensa parantamiseen. Loppuvuoden aikana Seinäjoen Alakylään valmistuu uusi S-market, Jalasjärven ja Ilmajoen S-marketit uudistetaan ja uuden S-marketin rakentaminen Teuvalle käynnistyy. Eepeen rahoitusasema jatkaa vankalla pohjalla vaikka vuoden tuloksen odotetaan selvästi laskevan edellisvuodesta.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kimmo Simberg puh. 0500 369 717 ja talousjohtaja Tuomo Långnabba puh. 050 311 7694.