Eepeen edustajistoon valitut 2017


24.3.2017

Äänestäneiden kesken arvotun Fiat 500 –auton voitti Leif Berglund Övermarkista

 

Jäsenalue 1 Jäsenalue 2 Jäsenalue 3
    Väinö Kreko
Katja Pasto Mikael Luotola Hans Källström
Risto Mattila Anna Mäki-Paavola Raija Hakola
Riitta Koivukoski Harry Wallin Kaj Erlands
Raija Autio Pirjo Aittoniemi Markku Hydén
Marjatta Seppä-Lassila Timo Tuuri Roger Björknäs
Katriina Hyvölä Esa Perttu Nina Lauhaluoma
Matias Peltonen Ahti Ranto Kirsi Rantatalo
Seppo Palomäki Seppo Perkiö Aira Rantanen
Antti-Kalle Levijoki Heikki Lintala Veli Hautaniemi
Virpi Lahtinen Teea Takala Johnny Grandell
Riitta Ampiala Pekka Koskela Lassi Niemistö
Kari Nirha Kaisu Kupari Kirsi Kandolin
Heli Niemistö Juho Raumanni Hannu Laulaja
Turo Kalliomaa Jukka Vihriälä  
Kirsti Hautanen Esa Hirvilammi  
Mari Koskinen Johanna Reinilä  
  Sirkku Hietanen  
  Kari Homi  
  Ilmari Ylä-Autio  
  Kalle Lähdesmäki  

 

Ääntenlaskennan tulos

Asiakasomistajat osallistuivat aktiivisesti Eepeen edustajiston vaaleihin.
Vaaleissa annettiin ääniä yhteensä 24 440 kpl. Äänestysprosentiksi muodostui 30,2 %, joka oli 0,9 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisissä vaaleissa 2013. Äänioikeutettuja tämän vuoden vaaleissa oli 81 000, joka on 12 552 enemmän kuin 2013 vuoden vaaleissa.

Eepeen edustajisto uudistui lähes puolella, sillä valitusta 50 edustajasta 24 ovat uusia. Naisia edustajistoon valittiin 21 kpl (42 %) ja miehiä 29 kpl (58 %). Miesten suhteellinen osuus edustajistossa kasvoi 20 prosenttiyksikköä (+10 henkilöä).

Edustajiston rooli osuuskaupan päätöksenteossa on tärkeä – onhan osuuskauppa jäsentensä omistama yritys. Edustajiston päätösvaltaan kuuluvista asioista voidaan mainita esimerkiksi tilinpäätöksen vahvistaminen ja hallintoneuvoston valinta. Muodollisen roolinsa lisäksi edustajisto toimii näköalapaikkana osuuskaupan toimintaan sekä muodostaa tärkeän keskustelufoorumin osuuskaupan johdon ja asiakasomistajien välille.

Osuuskaupan edustajiston vaaleissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Edustajisto käyttää jäsenten päätösvaltaa osuuskaupassa. Edustajisto valitaan vaalilla osuuskaupan jäsenistä eli asiakasomistajista joka neljäs vuosi. Vaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki ennen vaalivuoden alkua jäseniksi hyväksytyt ja 15 vuotta täyttäneet osuuskaupan jäsenet.

Liitteessä on edustajiston varsinaisiksi jäseniksi valitut.

Edustajiston jäsenet saavat kokouspalkkion ja muutoin samat edut kuin muutkin asiakasomistajat.

Äänestäneiden kesken arvotun Fiat 500 –auton voitti Leif Berglund Övermarkista.

Linkit

> Valitut vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä jäsenalueittain 2017

> Eepeen edustajistoon varalla