Eepeen edustajiston vaalit 2017


24.3.2017

Äänestäneiden kesken arvotun Fiat 500 –auton voitti Leif Berglund Övermarkista.

Ääntenlaskennan tulos

Asiakasomistajat osallistuivat aktiivisesti Eepeen edustajiston vaaleihin.
Vaaleissa annettiin ääniä yhteensä 24 440 kpl. Äänestysprosentiksi muodostui 30,2 %, joka oli 0,9 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisissä vaaleissa 2013. Äänioikeutettuja tämän vuoden vaaleissa oli 81 000, joka on 12 552 enemmän kuin 2013 vuoden vaaleissa.

Eepeen edustajisto uudistui lähes puolella, sillä valitusta 50 edustajasta 24 ovat uusia. Naisia edustajistoon valittiin 21 kpl (42 %) ja miehiä 29 kpl (58 %). Miesten suhteellinen osuus edustajistossa kasvoi 20 prosenttiyksikköä (+10 henkilöä).

Edustajiston rooli osuuskaupan päätöksenteossa on tärkeä – onhan osuuskauppa jäsentensä omistama yritys. Edustajiston päätösvaltaan kuuluvista asioista voidaan mainita esimerkiksi tilinpäätöksen vahvistaminen ja hallintoneuvoston valinta. Muodollisen roolinsa lisäksi edustajisto toimii näköalapaikkana osuuskaupan toimintaan sekä muodostaa tärkeän keskustelufoorumin osuuskaupan johdon ja asiakasomistajien välille.

Osuuskaupan edustajiston vaaleissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Edustajisto käyttää jäsenten päätösvaltaa osuuskaupassa. Edustajisto valitaan vaalilla osuuskaupan jäsenistä eli asiakasomistajista joka neljäs vuosi. Vaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki ennen vaalivuoden alkua jäseniksi hyväksytyt ja 15 vuotta täyttäneet osuuskaupan jäsenet.

Liitteessä on edustajiston varsinaisiksi jäseniksi valitut.

Edustajiston jäsenet saavat kokouspalkkion ja muutoin samat edut kuin muutkin asiakasomistajat.

Äänestäneiden kesken arvotun Fiat 500 –auton voitti Leif Berglund Övermarkista.

Kaikkien ehdokkaiden saamat äänimäärät ja vertailuluvut ovat luettavissa Eepeen nettisivuilla www.eepee.fi ja www.osuuskauppavaalit.fi/eepee
 

 

edustajia

ääniä

naisia

miehiä

uusia

äänest. %

Jäsenalue 1

16

8 156

10

6

9

32,6

Jäsenalue 2

20

9 322

6

14

6

30,7

Jäsenalue 3

14

6 962

5

9

9

32,7

 


Lisätietoja:
Tuula Rajala puh. 010 764 9222
asiakkuuspäällikkö
tuula.rajala@sok.fi

Tuomo Långnabba puh. 010 764 6207,
talousjohtaja 
tuomo.langnabba@sok.fi

 

Linkit

> Valitut vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä jäsenalueittain 2017

> Eepeen edustajistoon varalla