Voit asiakasomistajana vaikuttaa siihen, mitkä lasten ja nuorten urheiluseurat saavat Eepeeltä euroja. Kannustajien kautta jaettava potti määräytyy sen mukaan, mitä urheiluseuroja asiakasomistajat ovat äänestäneet.

Asiakkuusjohtaja Tuula Rajala kertoo, että S-ryhmän Kannustajat-ohjelma on saanut hyvän vastaanoton Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan alueella. Lukuisat urheiluseurat hakivat syksyn aikana mukaan Kannustaja-seuraksi.
– Mukaan hakevien seurojen piti täyttää tietyt kriteerit. Saadun tuen tulee esimerkiksi ohjautua vähintään 50 lapselle tai nuorelle. Haluamme näin varmistaa, että jaettavasta tukisummasta on iloa mahdollisimman monelle harrastajalle. Huomioimme valinnassa myös alueellisen kattavuuden, se on meille Eepeelle tärkeä arvo, Rajala korostaa.

Ensi vuonna vietettävän Eepeen 120-juhlavuoden kunniaksi Kannustajien kautta jaettava potti on 100 000 euron suuruinen. Tukemalla urheiluseuroja taloudellisesti Eepee toivoo madaltavansa lasten ja nuorten kynnystä hyvien harrastusten pariin.
– On tärkeää, että lapsi saa kokea onnistumisen ja yhteenkuuluvuuden tunteita, ja urheiluseuroilla on tässä merkittävä rooli. Näinä taloudellisesti tiukkoina aikoina on myös upeaa olla mukana helpottamassa seurojen ja perheiden arkea jakamalla resursseja lasten ja nuorten liikuntaharrastuksiin, Rajala toteaa.

Anna äänesi S-käyttäjätilillä

Eepeen alueen Kannustajat-ohjelmaan mukaan valitut seurat tulevat julki 2.1.2023 S-käyttäjätilillä. Sen jälkeen asiakasomistajilla on tuhansien eurojen paikka vaikuttaa.
– Kannustajat-mallissa on hienoa se, että asiakasomistajamme pääsevät mukaan päättämään, kenelle tukea annetaan. Tukijaksi liittyminen tehdään S-käyttäjätilillä valitsemalla siellä nimetyistä vaihtoehdoista itselleen läheisin ja mieluisin Kannustajat-seura, Rajala kertoo.
S-käyttäjätili on uusi tapa tunnistautua S-ryhmän digitaalisiin palveluihin. Sinne voi kirjautua sähköpostiosoitteella tai puhelinnumerolla. Sen jälkeen saat sähköpostitse tai tekstiviestillä koodin, jonka avulla kirjaudut sisään.

Eepeen myöntämä tuki seuran junioritoimintaan määräytyy laskemalla kaikkien seuran Kannustajien kalenterivuoden aikana kerryttämät Bonukset yhteen. Kannustaminen on asiakkaille ilmaista eikä vähennä Bonuksien määrää.
Eepeen tuki antaa mahdollisuuden myös uudenlaiselle näkyvyydelle. Aktiiviset yhteistyöseurat voivat nyt näyttää toiminnallaan, miten vaikuttavaa työtä niissä tehdään.
– Seuraamme mielenkiinnolla, millaisia tempauksia Kannustaja-seurat tekevät ensi vuoden aikana. Ties millaisia uusia yhteistyökuvioita tästä vielä kehkeytyykään, Rajala sanoo.

 

Kannustaja-tuki on osa Eepeen vastuullisuutta

Eepee tukee vuodesta 2023 lähtien alueensa lasten ja nuorten liikkumista Kannustajat-tukimallilla. Toimialueellamme lasten ja nuorten liikunta- ja urheilutoimintaa järjestävät seurat voivat hakea tuen piiriin vuosittain järjestettävässä keskitetyssä haussa. Eepee päättää vuosittain Kannustajat-tukeen käytettävän tukisumman, 120-vuotisjuhlavuonna 2023 se on 100 000 euroa.

S-ryhmän Kannustajat-toiminnassa osuuskauppa ja seura sopivat erillisellä sopimuksella yhteistyöstä. Seurat ovat sitoutuneet käyttämään saamansa tuen junioritoimintaansa. Tukirahaa käytetään esimerkiksi valmentajien koulutukseen, harjoittelupaikkojen vuokriin sekä välineiden hankintaan.

Asiakasomistajat pääsevät mukaan päättämään, kenelle tukea annetaan. Seuran kaikkien Kannustajien eli asiakasomistajien kalenterivuoden aikana kerryttämät Bonukset lasketaan yhteen, ja tämän perusteella määräytyy seuran saama Kannustajat-tuki.

 

Teksti: Outi Myllymäki
Kuva: Samu Lehtinen

Tulevaisuusvalmennus tarjoaa maatilayrittäjille eväitä tulevaisuuteen.

ProAgrian yhdessä S-ryhmän, alueosuuskauppojen ja LähiTapiolan kanssa järjestämä Tulevaisuusvalmennus alkaa ensimmäistä kertaa Etelä-Pohjanmaalla. Etelä-Suomessa valmennuspäiviä on jo kertaalleen ehditty pilottina järjestää.
– Valmennuksessa on kolme pääteemaa: johtaminen ja strategia, ilmasto- ja hiiliasiat sekä megatrendit ja kuluttajan ostokäyttäytyminen, tulevaisuusvalmentaja Perttu Perälä ProAgria Etelä-Pohjanmaalta toteaa.
Valmennuksessa tulee olemaan kouluttajia ProAgrian lisäksi S-ryhmästä, LähiTapiolasta kuin muista alan tuntevista asiantuntijaorganisaatioista.

Eepeen toimitusjohtaja Henrik Karvonen pitää valmennusta merkittävänä keskusteluyhteytenä S-ryhmän, osuuskauppojen ja tuottajien välillä.
– Tämä on tärkeä osa meidän roolistamme elintarvikeketjussa.

Kuluttajakäyttäytymistä jalkautetaan tiloille

Niin Perälä kuin tulevaisuusvalmentajana toimiva Tuomas Pennala korostavat kaupan merkitystä maatilayrittäjän arjen päätöksissä.
– Niin kaupalla kuin vakuutuspuolella on valtava tieto omilta aloiltaan, mitä voidaan maatiloilla hyödyntää, Pennala sanoo.
– Kun tuo tietotaito esimerkiksi kuluttajien käyttäytymisestä jalkautetaan tiloille, pystytään tulevaisuuden strategioita tekemään entistä tarkemmin, Perälä lisää.
Vakuutuspuoli taas tietää riskienhallinnan lisäksi keinoista vahinkojen ja tapaturmien välttämiseen.
Kun ympärillä tapahtuu paljon, nousevat myös johtaminen ja strategia entistä tärkeämpään osaan.
– Olkoon johtaminen sitten itsensä johtamista perhetilalla tai työntekijöiden johtamista isommilla tiloilla, Pennala täsmentää.

Oman alueen tarpeet huomioidaan

Etelä-Pohjanmaan Tulevaisuusvalmennuksen ohjelma räätälöidään vastaamaan maakunnan tarpeita. Pennala ja Perälä vastaavat koulutuksen ilmasto- ja hiiliasioista.
– Hiiltä pystytään sitomaan pelto- ja metsämaahan, se tiedetään. Myös meri pystyy sitomaan hiiltä, mutta keinoja sen toteuttamiseksi ei vielä tiedetä, Perälä toteaa.
Ilmastonmuutosta pystyttäisiin merkittävästi hidastamaan, jos Ranskan ilmastosopimuksen tavoitteena oleva neljä promillea vuosittaisista päästöistä saataisiin sidottua peltomaahan.
– Realistinen tavoite on, että hiilidioksidia saataisiin sidottua ilmastosopimuksen mukainen määrä, noin 600 kiloa hehtaaria kohti.
Ilmastoasioiden lisäksi tuottajia kurittaa tällä hetkellä kustannusten nousu.
– Tulevaisuusvalmennus antaa mahdollisuuksia maan kasvukunnon parantamiseksi ja edelleen satotasojen nostamiseksi, samalla kun viljelyn panoskäyttöä viilataan tarpeenmukaiseksi, Pennala vakuuttaa.
Miehet tietävät Tulevaisuusvalmennuksen tarjoavan monipuolista tietotaitoa ja konkreettisia toimenpiteitä.
– Valmennuksista saa monipuolisesti eväitä oman tilan toiminnan kehittämisen tueksi, Pennala lisää.

 

TULEVAISUUSVALMENNUS

• Käynnistyy tammikuussa Etelä-Pohjanmaalla, Etelä-Savossa, Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa.
• Valmennuksessa on kolme teemaa: johtaminen ja strategia, ilmasto- ja hiiliasiat, megatrendit ja kuluttajan ostoskäyttäytyminen.
• Valmentajia ProAgriasta, S-ryhmästä, LähiTapiolasta ja muista alan tuntevista asiantuntijaorganisaatioista.
• ProAgria Etelä-Pohjanmaalta valmentajina ovat asiantuntijat Perttu Perälä, Tuomas Pennala, Sari Morri, Timo Pajula ja Terhi Välisalo.
• Valmennukset järjestetään tapaamisina kasvokkain ja paikasta riippumattomina webinaareina.
• Tavoitteena on parantaa vuorovaikutusta kaupan ja viljelijöiden välillä.

Lue lisää: proagria.fi/tulevaisuusvalmennus

 

Positiivinen keskustelu lisääntynyt

Laihialainen Perttu Perälä ja jalasjärveläinen Tuomas Pennala ovat ProAgrian kasvintuotannon asiantuntijoita, mutta myös maatilayrittäjiä. Molemmilla tuotantosuuntana on kasvinviljely.
– Väittäisin, että viime vuosina kahvipöytäkeskusteluja on käyty entistä enemmän suomalaisesta maataloudesta – ja positiiviseen sävyyn, Perälä sanoo.
Myös Pennala on saman asian huomannut.
– Kotimainen tuotanto halutaan säilyttää. Ruokaturva on kivijalka, johon voidaan nojata.
Molemmat saavat työnsä kautta eväitä myös oman tilan pyörittämiseen ja uskovat pohtivansa omien tilojensa tulevaisuutta keskimääräistä enemmän.
– Keskusteluja ja pohdintoja käydään niin työkavereiden kuin tuottajakollegoiden kanssa, miehet toteavat.
Omilla tiloilla Pennala ja Perälä ovat panostaneet muun muassa uusiutuviin lämmönlähteisiin ja karjanlannan hyödyntämiseen. Myös viljelykiertoa ja kerääjäkasvien käyttöä on tehostettu.
– Niin pitää yrittää tehdä, kuin saarnaa. Kehittämistä on toki aina, Perälä toteaa.
He haluavat pitää suomalaisen ruoantuotannon elossa ja kannattavana.

Palaute rohkaisevaa

Etelä-Suomessa pilottina järjestetyn Tulevaisuusvalmennuksen jälkeen saatu palaute rohkaisi ja evästi järjestäjiä jatkoon.
Osallistujat kokivat saaneensa vinkkejä käytännön toimintaan, ja valmennus vahvisti omaa liikeideaa tai selkeytti sitä tarjoten työkaluja jatkoon.
Kokonaisuutta pidettiin hyvin asiakaslähtöisenä. Valmennus osoitti, että yrityksen analysointiin ja suunnitteluun olisi hyvä käyttää enemmän aikaa.
Osallistujat pystyivät muodostamaan kuvan pienten yrittäjien ongelmakohdista ja viestin viemisestä eteenpäin asiakaskunnille eli S-ryhmälle ja lopulta kuluttajille.
Myös verkostoitumisen ja vertaistuen merkitys tuli hyvin esille.
Tulevaisuusvalmennuksen osallistujat saivat palautteen mukaan vahvistusta liikeideoilleen, osa koki ympäristöasioiden esiintuomista hyvänä. Myös oman yritystarinan kertomisesta innostuttiin.

 

Teksti ja kuva: Hannele Norja

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa ottaa käyttöönsä S-ryhmän Kannustajat -ohjelman alueensa urheiluseurojen tukemiseen. Urheiluseurat voivat hakea Kannustaja-seuraksi marraskuun 2022 loppuun mennessä.

Kannustajien kautta jaettava 100 000 euroa on osa ensi vuoden 120-vuotisen historiamme juhlintaa. Haluamme tällä tuella olla mahdollistamassa mahdollisemman monelle lapselle ja nuorelle harrastusmahdollisuuksia, kertoo toimitusjohtaja Henrik Karvonen.

Kannustajat-mallissa hienoa on se, että asiakasomistajamme pääsevät mukaan päättämään kenelle tukea annetaan. Näinä taloudellisesti tiukkoina aikoina on myös upeaa olla mukana helpottamassa seurojen ja perheiden arkea jakamalla resursseja lasten ja nuorten liikuntaharrastukseen, iloitsee Eepeen asiakkuusjohtaja Tuula Rajala.

Asiakasomistajat voivat liittyä tukemaan ensi vuoden alusta Kannustajat-seuroja. Tukijaksi liittyminen tehdään Omalla S-kanavalla valitsemalla oma Kannustajat-seura. Eepeen alueen seurat näkyvät sivulla 2.1.2023 lähtien.
Asiakasomistajalle Kannustaminen on ilmaista eikä vähennä Bonuksien määrää. Tuki seuran junioritoimintaan määräytyy laskemalla kaikkien seuran Kannustajien kalenterivuoden aikana kerryttämät Bonukset yhteen.

Kannustajat-mallilla tuetaan lasten ja nuorten liikunta- ja urheilutoimintaa Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan toimialueella. Ensi vuonna tukeen on varattu 100 000 euroa. Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan Kannustajat-tukea voivat hakea kaikki urheiluseurat, jotka täyttävät alla näkyvät vähimmäiskriteerit

Sähköinen hakemus Kannustajat-seuraksi löytyy osoitteesta https://eepee.fi/kannustajathakemus/ Hakemus tulee lähettää 30.11.2022 mennessä.

Kannustajat-malliin hakevan seuran tulee täyttää vähintään seuraavat kriteerit:

• Seuran kotipaikan tulee olla Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan toimialueella.
• Seuran toiminta tukee alle 16-vuotiaiden liikunta- ja urheilutoimintaa.
• Saatu Kannustajat-tuki ohjautuu vähintään 50 lapselle / nuorelle. Hakemukseen seuran selvitys junioritoiminnan laajuudesta, kuten juniorien määrä ja toiminnan monimuotoisuus.
• Seuran toiminnan tulee olla jatkuvaa ja pysyvällä pohjalla.
• Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa näkyy seuran lasten ja nuorten liikunnassa esim. peliasuissa, laitamainoksissa, netissä. Hakemukseen seuran ehdotukset näkyvyydestä.

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa päättää määräaikaan mennessä hakemuksen palauttaneiden seurojen joukosta Kannustajat-tukimallin piiriin pääsevät seurat. Huomioimme valinnassa seurojen ilmoittamien seikkojen lisäksi myös alueellisen kattavuuden. Ilmoitamme kaikille määräaikaan hakeneille päätöksestä sähköpostitse. Kun Kannustajat-malliin pääsevät seurat on valittu, lähetämme seurojen yhteyshenkilöille materiaalia, jonka avulla seura viestii jäsenilleen Kannustajat-mallista.

 

Lisätietoja seurahausta antavat:
Tuula Rajala, asiakkuusjohtaja p. 010 764 9222, tuula.rajala@sok.fi
Henrik Karvonen, toimitusjohtaja p. 040 057 2172, henrik.karvonen@sok.fi

Sähköpulaan varautuminen

Eepeessä ja koko S-ryhmässä varaudutaan mahdolliseen sähköpulaan ja kantaverkon ylläpitämiseksi mahdollisesti toteutettaviin suunnitelmallisiin kiertäviin sähkökatkoihin. Kantaverkkoyhtiö Fingrid on kertonut sähköpulan olevan epätodennäköinen, mutta mahdollinen tulevana talvena. Mahdolliset suunnitelmalliset sähkökatkot tarkoittaisivat noin 2 tunnin alueellisia kiertäviä sähkökatkoja.

Olemme tehneet pitkäjänteisesti työtä energiasäästöjen eteen

Olemme Eepeessä jo vuosien ajan tehneet toimipaikkoihin energiasäästötoimenpiteitä ja jatkamme niitä määrätietoisesti. Olemme esimerkiksi uusineet sisä- ja ulkovalaistusta led-valaistukseen, uusineet myymälöiden kylmäkalusteita ovellisiin tai kannellisiin kalusteisiin, tehneet investointeja hyödyntääksemme kylmälaitteiden lauhdelämpöä lämmitykseen, panostaneet etäohjattavaan kiinteistötekniikkaan sekä tuoneet aurinkopaneeleita kiinteistöjen katoille. Lisäksi Eepee on osallistunut S-Voima Oy:n kautta tuulivoimapuistohankkeisiin ja esimerkiksi alkuvuonna kokonaiskulutuksestamme lähes 80 % tuotettiin tuulivoimalla.

Olemme mukana S-ryhmätasoisissa toimenpiteissä sähköpulaan varautumisessa ennaltaehkäisevästi

S-ryhmätasoisesti on etsitty keinoja vaikuttaa erityisesti sähkönkulutuspiikkeihin (päivittäin klo 8-10 ja klo 17-19) eli sellaisia keinoja, joilla ehkäistä sähkökatkojen toteutumista leikkaamalla kulutusta silloin kun se on tavallisesti suurimmillaan alkavalla lämmityskaudella.  Keinot tähän ovat sisälämpötilan laskeminen 1 asteella, ilmanvaihtokoneiden ilmamäärien ohjaaminen osateholle sekä sisä- ja ulkovalaistuksen tehon laskeminen.  SOK Kiinteistöässä tekee parhaillaan toimipaikkakohtaisesti läpikäyntiä miten nämä toimet Eepeessä olisi toteutettavissa parhaiten kiinteistötoimien kautta. Toimenpiteiden soveltamisessa huomioidaan tilojen käyttötarkoitus, kiinteistön tekninen kyky (mm. etäohjattavuus) sekä työ- ja asiakasturvallisuus. Lähtökohtaisesti hotellit ja ravintolat jätetään toimenpiteiden ulkopuolelle.

 

Lisätietoja:
Talousjohtaja Långnabba Tuomo puh. 010 76 46207

Paikalliset tuotteet ovat tärkeässä roolissa Eepeen valikoimissa ja on ollut hienoa, että niiden määrä kasvaa aktiivisesti.

Esimerkiksi lapualaisen Mallaskuun Panimon oluet ovat nousseet suosituiksi Eepeen yksiköissä, kun niiden tarjontaa on laajennettu aiempaa useampiin marketeihin. S-market Lapuan marketpäällikkö Marika Lintula kertoo, että oman paikkakunnan pienpanimon valikoimasta löytyy oluita moneen makuun. Heillä on jo myynnissä yli kymmenen Mallaskuun Panimon olutmakua.

Lapualaiset oluet ovat aitoja maakunnan makuja, sillä yritys suosii tuotannossa paikallisia toimittajia.
– Olen huomannut, että erikoisoluita ostetaan usein maisteltavaksi yhtä pulloa eri makuja. Oluista on tullut vähän kuin viinejä, joiden makuvivahteisiin halutaan tutustua. Oma suosikkini on hunajaolut, siinä on pehmeyttä ja lupaus kesästä, Lintula kertoo.

S-market Isojoen marketpäällikkö Tuula Kiviniemi vinkkaa, että kannattaa maistaa Rantakallion Juustolan tuotteita. Paikkakunnan juustolan herkkuja löytyy Isojoen S-marketin valikoimista perinteinen leipäjuusto ja mausteinen yrttijuusto.
– Suosikkini on Rantakallion Juustolan leipäjuusto, tapaan lämmittää sitä vähän mikrossa ja pistää päälle ripauksen suolaa. Yrttijuusto sopii nautittavaksi sellaisenaan.

Kiviniemen mukaan asiakkaat arvostavat sitä, että kaupassa on tarjolla lähellä tuotettua ruokaa. Yhteistyö Rantakallion Juustolan kanssa on toiminut erinomaisesti.

Paikallisuus myy myös kananmunissa

S-kaupparyhmä luopuu virikehäkkikanojen munista vaiheittain vuoden 2026 loppuun mennessä. Ruokakaupoissa muutos näkyy jo vuoden 2023 lopussa, jolloin myynnistä poistuu Kotimaista-virikehäkkimunat.

S-market Kauhajoen marketpäällikkö Tero Piirto kertoo, että heillä asiakkaat suosivat paikallisen Mäkisen maatilan kananmunia.
Kauhajoen Harjankylässä sijaitsevassa lattiakanalassa kanat saavat liikkua vapaasti.

Mäkisen maatilan kananmunat myyvät Kauhajoen S-marketissa niin hyvin, että välillä munalaatikko on hetken tyhjillään. Paikallinen munatuottaja tuo kananmunat suoraan tilalta S-marketiin, näin tarjolla on todella tuoretta lähiruokaa.
– Kauhajokiset ostavat mielellään lähiruokaa, olen sen huomannut muistakin tuotteista. Tämä on hieno juttu, Piirto kehuu.

 

Teksti: Outi Myllymäki, BSTR

Sota Ukrainassa on järkyttänyt meitä kaikkia. Me Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupassa päätimme lahjoittaa kymmenen euroa jokaista henkilöstömme jäsentä kohti, eli 13 000 euroa, Suomen Punaisen Ristin ja S-ryhmän yhteiseen keräykseen.

Tuemme näin hädän keskellä olevia ukrainalaisia.

 

Myös sinä voit halutessasi auttaa ja lahjoittaa yhteiseen keräykseen. Tuellasi Punainen Risti toimittaa vettä, ruokaa, suojaa ja terveyspalveluita Ukrainan kriisialueelle.

SPR:n ja S-ryhmän keräys: www.punainenristi.fi/lahjoita/s-ryhma

 

Kerättävät varat ohjataan SPR:n katastrofirahaston kautta Ukrainaan. Avulla turvataan ihmisten perustarpeita. Avustusjärjestöt ovat toivoneet kriisin tässä vaiheessa erityisesti rahallista tukea, sillä avun koordinointi alueelle yhtenäisesti on helpompaa kuin tavaralahjoitusten varastointi ja toimittaminen.

Tiedote 23.2.2022

 

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa rakentaa toimialueelleen useita sähköautojen latauspisteitä tulevien vuosien aikana. ABC-latausverkosto rakennetaan ABC-liikenneasemien, Prisman, S-marketien, Salejen ja Sokos Hotellien yhteyteen lähelle arjen asiointia. Eepeen ensimmäinen ABC-lataus otettiin Ähtärissä käyttöön 23.2. Latauspisteiden sähkö on uusiutuvaa energiaa.

Ladattavien autojen määrä on voimakkaassa kasvussa. ABC-ketjun arvion mukaan sähköautoja tai ladattavia hybridejä arvioidaan olevan Suomessa vuonna 2030 yli 500 000. Kasvava ladattava sähköautokanta edellyttää huomattavasti nykyistä laajempaa ja saavutettavampaa latausverkostoa.

– Rakennamme useita sähköautojen latauspisteitä tulevina vuosina. Tuomme sähkölatauspisteet sinne, missä asiakkaat muutenkin asioivat. Lisäksi toimipaikkojen yhteydessä jo olemassa olevat yhteistyökumppaneiden latauspisteet palvelevat kuten ennenkin.  ABC-lataus Ähtärissä on kaksi suurteho- ja kaksi peruslatauspistettä. Kaikilla latauspisteillä voidaan ladata kahta autoa, joten yhteensä kahdeksan auton lataus onnistuu kerralla, kertoo toimialajohtaja Juhamatti Aronen.

Kaikki uudet sähkölatauspisteet toimivat saman ABC-lataus-brändin alla riippumatta siitä, minkä toimipaikan yhteydessä ne ovat.

Markkinoiden helpoin ja luotettavin lataus

ABC-latauksen tavoitteena on olla asiakaskokemuksen ja luotettavuuden näkökulmasta markkinoiden johtava latauspalvelun tarjoaja. Tavoitteeseen päästään markkinoiden parhailla laitteilla, helpolla ja nopealla asioinnilla sekä kilpailukykyisellä hinnalla, jonka päälle kertyy Bonusta.

Asiointi ja maksaminen tapahtuu ABC-mobiililla, jota käyttää jo sadattuhannet tyytyväiset asiakkaat. Vaihe vaiheelta ABC-mobiilista on kehitetty sovellus, jossa on kaikki autoilijan tarvitsemat palvelut.

Sähkö uusiutuvaa tuulivoimaa, laitteet Suomesta

Latauspisteiden sähkö on S-ryhmän itse tuottamaa uusiutuvaa tuulivoimaa. S-ryhmässä on investoitu jo vuosia omaan tuulivoimaan sekä aurinkosähköön.

Laitteistot toimittaa kotimainen sähkölatauslaitteiden edelläkävijä kotimainen Kempower, jonka laitteistoista asiakkaat ovat antaneet tyytyväistä palautetta. Kempowerin laitteistot rakennetaan Lahdessa.

S-ryhmä sähköistämässä koko Suomen

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan latauspisteverkoston laajentaminen on osa S-ryhmä-tasoista hanketta. S-ryhmän tavoitteena on rakentaa vuosien 2022–2024 aikana koko maan kattava sähköautojen latauspisteverkosto ABC-asemien, markettien ja hotellien yhteyteen. Laajan sähkölatausverkoston kehittämisen ohella kehitetään myös muita liikenteen energiamuotoja.

 

Lisätietoja:
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan toimialajohtaja Juhamatti Aronen, puh. 050 388 3506,  juhamatti.aronen@sok.fi

Tiedote 22.2.2022

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, on laajentanut Seinäjoella polttonesteiden tarjontaa avaamalla rakenteilla olevan S-market Simunan pihaan uuden mittarikentän.

Uusi ABC S-market Simuna on järjestyksessä toinen Eepeen polttonesteasema, jossa myydään ABC-ketjun uutta, täysin uusiutuvaa Nero Dieseliä. Nero Diesel vähentää koko elinkaarensa aikana kasvihuonekaasupäästöjä jopa yli 90 prosenttia fossiiliseen dieseliin verrattuna. Sitä voidaan tankata kaikkiin dieselautoihin.

Uusiutuva Nero Diesel on erinomainen ratkaisu paikalliseen ilmanlaadun parantamiseen ja oman henkilökohtaisen hiilijalanjäljen pienentämiseen. Nero Diesel valmistetaan suurimmaksi osaksi jäte- ja tähdepohjaisista raaka-aineista, mikä vähentää osaltaan kasvihuonekaasupäästöjen määrää.

– Nero Diesel on monella tavalla erittäin hyvä tuote. Sen lisäksi, että se vähentää olennaisesti hiilidioksidipäästöjä, siinä on esimerkiksi paremmat palamisominaisuudet ja erinomaiset kylmäominaisuudet, ABC-ketjun kehitysjohtaja Tiina Viksten kertoo.

Uusiutuva Nero Diesel on kemialliselta rakenteeltaan fossiilisen dieselin kaltaista. Nero Dieseliä ja muita diesellaatuja voi tankata sekaisin eikä sillä ole vaikutusta auton toimintaan. Toki uusiutuvan polttoaineen hyödyt autolle, autoilijalle ja ilmastolle korostuvat erityisesti silloin, kun sitä käytetään sellaisenaan.

ABC:n tavoitteena on mahdollistaa, että suomalaiset voivat ajaa vastuullisemmin käyttövoimasta riippumatta. Suomalaisessa liikenteessä tullaan pitkään käyttämään kaikkia energiamuotoja, ja siksi niiden kaikkien on oltava hyviä, vastuullisia ja kehittyviä.

– Kehitämme nestemäisten tuotteiden valikoimaa ABC-ketjussa tuomalla autoilun päästöjä vähentävän tuotteen, Nero Dieselin. Samaan aikaan olemme aloittaneet myös valtakunnallisen ABC-lataus-verkoston rakentamisen. On tärkeää, että etsimme kustannustehokkaita ja teknisesti toimivia ratkaisuja vähentämään liikenteen fossiilisia päästöjä nyt ja tulevaisuudessa, ABC-ketjujohtaja Harri Tuomaala sanoo.

ABC S-market Simuna sijaitsee Seinäjoen sisääntulotien varrella osoitteessa Bullerintie 2, 60200 Seinäjoki. Maksuvälineinä ABC S-market Simunassa toimivat maksukortit sekä ABC-mobiili.

Rakenteilla olevan uuden S-market Simunan arvioidaan avautuvan joulukuussa 2022.

 

Lue lisää Nero Dieselistä >>

 

Lisätietoja:
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan toimialajohtaja Juhamatti Aronen, puh. 050 388 3506,  juhamatti.aronen@sok.fi
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan toimialapäällikkö Heli Back, puh. 010 764 9301, heli.back@sok.fi

Pidä huolta -kampanja keräsi yli miljoona euroa nuorten mielenterveystyöhön – tukea myös Etelä-Pohjanmaan nuorille

Pidä huolta -hyväntekeväisyyshaasteella kerättiin 1 027 156 euroa nuorten auttamiseen ja tukemiseen. Kampanjan tuotto tullaan käyttämään lyhentämättöminä nuorille kriisiapua tarjoavaan Sekasin-chattiin ja nuorten mielenterveystaitojen vahvistamiseen.

MIELI ry:n ja Toivon Kärki ry:n yhteisen Pidä Huolta -hyväntekeväisyyshaasteen avulla kerättiin rahaa nuorten mielenterveystyöhön yli 70 suomalaisen artistin voimin. Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa ja LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa osallistuivat kampanjaan yhteensä 30 000 euron lahjoituksella osana LähiTapiolan ja S-ryhmän yhteistä puolen miljoonan euron tukea.

Nuorten hätä on näkynyt erityisesti matalan kynnyksen kriisipalveluissa. Keräyksen lahjoitukset ohjataan MIELI ry:n valtakunnallisesti toimivaan Sekasin-chattiin, jonka toimintaa voidaan lahjoitusten myötä laajentaa. Akuutin tuen lisäksi voidaan tehdä nuorten mielenterveyttä vahvistavaa työtä ennaltaehkäisevästi sekä lisätä myös aikuisten osaamista tukea nuorten mielenterveyttä päivittäin.

”Kampanjan huikea tulos kertoo mielestäni ennen kaikkea siitä, kuinka laajasti yhteiskunnassa ja lahjoittajien keskuudessa on nyt tunnistettu nuorten ahdinko: Pidä huolta -kampanja haastaa myös julkisen puolen kantamaan vahvemmin vastuuta nuorista, kommentoi MIELI ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi.

”Keräys osoittaa, että Suomessa osataan lyödä hynttyyt yhteen eri tahojen kesken, kun asia koetaan tärkeäksi. Turvaamalla matalan kynnyksen avunsaannin Etelä-Pohjanmaan alueen nuoret saavat keinoja kohti parempaa oloa. Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan ja LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan toimipaikat ovat olleet sydämellä mukana viemässä Pidä huolta -viestiä eteenpäin”, sanovat asiakkuusjohtaja Tuula Rajala Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa ja markkinointi- ja viestintäjohtaja Sirpa Hakala-Ostensen LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa.

 

Kampanjan tuotto ohjataan käytännössä näin:

Sekasin-chat:

Kahdessa vuodessa:

Nuorten mielenterveyttä vahvistava työ:

 

pidahuolta.fi #pidähuolta #pidahuolta

 

Lisätiedot:

Tuula Rajala, asiakkuusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, puh. 010 764 9222, s-posti tuula.rajala@sok.fi
Sirpa Hakala-Ostensen, markkinointi- ja viestintäjohtaja, LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa, puh. 050 304 2040, s-posti sirpa.hakala-ostensen@lahitapiola.fi

 


Sekasin-chat

Sekasin-chat on valtakunnallinen laajasti avoinna oleva (ma-pe 9-24, la-su 15-24) 12-29 -vuotiaille tarkoitettu keskustelupalvelu, joka tukee mielen hyvinvointia ja mielenterveyden ongelmista selviytymistä. Palvelu on ilmainen, anonyymi ja luottamuksellinen. Diagnooseja tai lähetteitä ei tarvita – nuoren oma arvio avun tarpeesta riittää. Sekasin-chattia koordinoi Sekasin Kollektiivi, joka on lukuisten toimijoiden yhteenliittymä, jonka yhteinen missio on, ettei kukaan nuori jää pahan olonsa kanssa yksin. Tuemme nuoria verkossa eri tavoin, kehitämme jatkuvasti olemassa olevia tukimuotoja ja kokeilemme uusia. Kohtaamme nuoria Sekasin-chatissa, ryhmä-chatissa ja Discord-yhteisössä. Toiminnassa on mukana sosiaali-, terveys- ja nuorisoalan ammattilaisten lisäksi suuri joukko vapaaehtoistoimijoita. Sekasin Kollektiivin koordinaatiosta vastaa MIELI Suomen Mielenterveys ry, Suomen Punainen Risti, Setlementtiliitto sekä SOS-Lapsikylä. www.sekasin.fi

 

Pidä huolta -hyväntekeväisyyshaaste

Taavi Niemi, Sofia Peltonen ja Elmeri Nygård kertovat, miltä kesäpesti maistui viime vuonna Amarillossa, S-market Kurikassa ja ABC Alajärvellä.

Amarillon keittiöstä Eepeetä kesän katsellut Taavi Niemi toteaa, että isossa konsernissa kaikki asiat on hoidettu kuntoon.
– Asiat toimivat hyvin ja aina saa jostain apua, jos tarvitsee, hän vakuuttaa.
Samaa mieltä on myös kolmannen kesän S-market Kurikassa työskennellyt Sofia Peltonen.
– Eepee on kunnollinen ja järkevä yritys, jossa asiat hoidetaan hyvin.

Tradenomiksi Jyväskylässä opiskeleva Elmeri Nygård on ollut jo kaksi kesää ABC Alajärvellä. Hänelle ura Eepeellä aukeni tammikuussa 2020, kun hän armeijan jälkeen haki sinne töihin.
– Eepee huolehtii työntekijöistään. Kun ABC-liikennemyymälöiden ravintolat suljettiin koronan takia keväällä 2020, minulle tarjottiin työvuoroja Alajärven ja Vimpelin S-marketeista. Tästä työkokemuksesta on minulle hyötyä myös tulevaisuudessa, jos haen töihin S-ryhmään.

Kesäpestistä tuli välivuoden työ

Sofian työura Eepeellä alkoi jo lukioaikana, jolloin hän toimi tarvittaessa töihin kutsuttavana apuvoimana. Nyt Sofia pitää välivuoden ja jatkaa töitä tutussa tiimissä miettien, mihin hakisi opiskelemaan.
– Sain ensimmäisenä kesänä kassakoulutuksen ja pääsin sen jälkeen tekemään kaikkia vuoroja. Viime kesänä opin enemmän ja syvällisemmin juuri kassatoimintoja. Veikkauspiste oli ollut kesään saakka vähän hepreaa, nyt hallitsen myös sen.

Pitkään ravintola-alan töitä tehnyt Taavi on koulutukseltaan kokki ja restonomi. Hän kertoo, että kesätyöpesti toi hänelle lisää itsevarmuutta.
– Rohkeus on kokille tärkeä ominaisuus. Amarillon keittiössä näkyy, että ravintola kuuluu ketjuun. Ruoan valmistus on järjestelmällisempää sekä listat ja ruokakomponentit on mietitty valmiiksi.

Nuoret kertovat, että työtehtäviin perehdyttäminen toimii hyvin Eepeellä.
– Esimiehen lisäksi samassa vuorossa olevat työkaverit opettivat eri työtehtäviä. Sain rauhassa katsella ensin vierestä ja sitten tehdä asioita itse heidän ohjauksessaan, Elmeri sanoo.

Tärkeä panos työtiimiin

Entäpä mitä uutta toivat nämä nuoret työyhteisöön?
– Olen työskennellyt ravintola-alalla 14-vuotiaasta asti eli yli kymmenen vuotta. Toin varmaan työyhteisöön osaamista, kokemusta ja varmuutta, Taavi toteaa.
– Olen hyvin oma-aloitteinen. Kun päätän tehdä jotain, niin hoidan asian aina kunnolla loppuun saakka, Sofia kertoo.
– Rauhallisuutta ja paineensietokykyä. Työkaverit ovat kehuneet, että minun kanssani työt sujuvat ilman paniikin tunnetta. Asiat tapahtuvat, mutta ilman turhaa stressiä. Meillä oli tosi hyvä yhteishenki ja meno päällä, tuntuu kuin olisimme kaveriporukka eikä työtiimi, Elmeri pohtii.

Kesätyön palkka meni Taavilla ja Elmerillä elämiseen. Välivuodeksi S-market Kurikkaan töihin jäänyt Sofia laittaa tietyn prosentin palkastaan asuntosäästötilille ja osan säästötilille tulevaisuutta varten.

 

Teksti: Outi Myllymäki, BSTR