Eepeen lähiruokakisan säännöt

 • Kilpailuun voivat osallistua kaikki Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan (Eepee) alueella tai lähistöllä sijaitsevat yritykset, jotka täyttävät Tilastokeskuksen riippumattoman PK-yrityksen määritelmän:
  Pienet ja keskisuuret yritykset (PK-yritykset) määritellään yrityksiksi, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa (40 miljoonaa euroa ennen vuotta 2003) tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa (27 miljoonaa euroa ennen vuotta 2003) euroa ja jotka täyttävät alla määritellyn perusteen riippumattomuudesta.
  Riippumattomia yrityksiä ovat ne yritykset, joiden pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista 25 prosenttia tai enemmän ei ole yhden sellaisen yrityksen omistuksessa tai sellaisten yritysten yhteisomistuksessa, joihin ei voida soveltaa tilanteen mukaan joko PK-yrityksen tai pienen yrityksen määritelmää.
 • Hakuaika on: 15.2. – 5.3.2023
 • Kilpailuun osallistuvan tuoteidean/ tuotteen tulee olla sillä tavoin uusi, ettei sitä ole laajemmin myyty tai markkinoitu ennen kilpailuun osallistumista. Tuotteesta on voitu tehdä koe-eriä ja sillä on voinut olla pienimuotoista myyntiä, mutta ensisijaisesti kilpailuun etsitään uusia tuotteita/ ideoita.
 • Kilpailuun ilmoittaudutaan osoitteessa eepee.fi/lahiruokakisa. Yhteys on suojattu ja hakemustiedot näkyvät vain Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan ja Foodwestin hakuvaiheeseen osallistuville henkilöille. Se, joka ilmoittaa yrityksen kilpailuun varmistaa ennakkoon, että sillä on siihen tarvittavat suostumukset yritykseltä tai sen henkilökunnalta, ja oikeus hyväksyä nämä kilpailuehdot yrityksen puolesta.
 • Hakuajan jälkeen käynnistyy esikarsinta, jossa raati valitsee kilpailijat semifinaalivaiheeseen. Tieto jatkoon pääsemisestä lähetetään kaikille kisaan mukaan hakeneille 15.3.2023 mennessä.
 • Semifinaalissa mukaan kutsutut kisaajat esittelevät tuoteideaansa kisan raadille. Semifinaalivaihe toteutetaan 30.3.2023 Seinäjoella. Valinnan semifinaaliin ja jatkoon pääsystä tekee Eepeen ja Foodwestin asiantuntijoista koostuva raati.
 • Semifinaalissa hakijat esittelevät tuoteideansa lyhyesti ja mahdollisuuksien mukaan maistattavat tuotteitaan. Koska tuotteita on tarkoitus kehittää kisan aikana vielä eteenpäin, emme odota maistatusvaiheeseen valmiita tuotteita.
 • Semifinaalin pohjalta valitaan jatkoon kisan finalistit. Jokainen finaaliin päässyt yritys voittaa Eepeen tarjoaman 8 000 € (alv 0) tuotekehityspaketin Foodwestiltä, ja saa samalla kiihdytyskaistan kaupan valikoimiin. Foodwestin asiantuntijapalveluita voi hyödyntää esimerkiksi konseptin hiomiseen, tuotekehitykseen, pakkauskehitykseen, lainsäädäntöasioihin tai kuluttajatutkimukseen.
 • Päätös kisan finaaliin pääsystä lähetetään heti semifinaalin jälkeen, 31.3.2023 semifinalisteille.
 • Kisan puitteissa järjestetään syyskuun alussa kuluttajatapahtuma, jossa finalistit pääsevät maistattamaan tuotteitaan Eepeen asiakkaille. Yritysten tulee valmistaa tapahtumaa varten näytteitä tuotteestaan arviolta joitakin satoja maistoannoksia.
 • Kisan finaali järjestetään loppuvuodesta 2023.
 • Kilpailun voittava tuote pääsee Eepeen valikoimiin. Myös muille finalistituotteille annetaan mahdollisuus valikoimiin pääsylle. Kaikilla kilpailun kautta myyntiin tuotaville tuotteilla on oikeus käyttää tuotteessaan ja sen markkinoinnissa lähiruokakisan tunnusta.
 • Osallistuva yritys voi saada tuotteensa laajasti Eepeen alueen kauppojen valikoimiin. Laaja kauppapeitto ei ole kuitenkaan edellytys kilpailuun osallistumiselle, mikäli yrityksen kapasiteetti ei sitä mahdollista. Valikoimaratkaisut keskustellaan jokaisen finalistiyrityksen kanssa erikseen.
 • Osallistuja vastaa siitä, ettei sen kilpailutuote, tavaramerkki, tuotteen osa tai pakkaus jne. miltään osin loukkaa toisen oikeuksia (mukaan lukien immateriaalioikeuksia) tai liikesalaisuutta.
 • Osallistuja antaa Eepeelle vastikkeettoman luvan käyttää tuotettaan markkinoinnissa, Eepeen valitsemalla tavalla ja laajuudessa.
 • Finalistit sitoutuvat siihen, että tuotteen lanseeraus tapahtuu Eepeen myymäläverkoston kautta.