Eepeen ennakkotiedote vuodesta 2016


10.2.2017

Tiedote 10.2.2017

Eepeen asiakasomistajien määrässä ennätyskasvu

–     Marketkaupan asiakasmäärä lisääntyi yli miljoonalla

Eepee-konsernin vuoden 2016 kokonaismyynti nousi 535,8 miljoonaan euroon kasvaen kahdella miljoonalla eurolla edellisvuodesta. Operatiivinen tulos kasvoi 0,4 miljoonalla eurolla ollen 10,5 miljoonaa euroa.

Myynnin kasvun taustalla vaikuttaa myymälöiden alkuvuodesta tapahtunut aukioloaikojen vapautuinen, jonka myötä asiakasmäärät erityisesti marketkaupassamme ovat merkittävästi lisääntyneet. Myös järjestelmällisesti jatkuneilla ruokakaupan hinnanalennuksilla on ollut positiivinen vaikutus asiakasmäärien kehitykseen. Seinäjoen seudulla asiakasmääriä kasvatti lisäksi erityisen vilkas tapahtumakesä. Hintojen alentaminen ei ole vaikuttanut negatiivisesti tulokseen, kun toiminta on samalla parantuneen kiertonopeuden ja alentuneen hävikin ansiosta edelleen tehostunut. Tulosparannusta ovat edistäneet myös omassa toiminnassa, erityisesti markkinointi- ja kiinteistökuluissa, aikaansaadut säästöt.

MARKETKAUPAN myynti oli 332,2 miljoonaa euroa, joka on 13,7 miljoonaa euroa eli 4,3 prosenttia edellisvuotta enemmän. Päivittäistavarakaupassa kasvu oli 3,9 % ja käyttötavarakaupassa 8,6 %. Eepee arvioi markkinaosuutensa sekä päivittäis- että käyttötavarakaupassa vahvistuneen kuluneen vuoden aikana. Eepeen kaupoissa kävi kuluneen vuoden aikana yli 13,8 miljoonaa asiakasta, jossa on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna reilu miljoona.

LIIKENNEMYYMÄLÖIDEN myynti oli 75,2 miljoonaa euroa, joka on 7,5 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Suurimpia syitä toimialan myynnin laskuun olivat vapautuneiden aukioloaikojen vaikutus ABC Markettien myyntiin sekä polttonesteiden hintataso. Toimialalla vastattiin kuluneen vuoden aikana toimintaympäristömuutoksiin uusilla Lähi ABC! -yksiköillä, joiden palvelut ja aukioloajat on räätälöity paikkakuntakohtaisen kysynnän mukaan. Uusia Lähi ABC! -yksiköitä on Eepeen verkostossa kuusi kappaletta, ABC-liikennemyymälöinä jatkaa neljä yksikköä.

MATKAILU- JA RAVITSEMISKAUPAN myynti oli 23,6 miljoonaa euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 5,0 prosenttia. Majoitusmyynti kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 16,2 prosenttia, ravintolakaupan myynti kasvoi 0,6 prosenttia. Erityisesti majoitusmyynnin kasvua vauhditti Seinäjoen tapahtumien superkesä, joka ylitti odotukset. Eepeen hotellien käyttöaste oli heinäkuussa koko maan Sokos Hotellien paras.

MAATALOUS-RAUTAKAUPAN myynti oli 94,0 miljoonaa euroa, jossa on laskua edelliseen vuoteen verrattuna 5,6 prosenttia. Kulunut vuosi oli toimialalle erittäin haasteellinen, markkinat supistuivat ja hinnat laskivat. Erityisesti työkone- ja viljakauppa kävi aiempaa heikommin. Positiivista kehitystä nähtiin keväällä puutarhakaupassa lämpimän toukokuun ansiosta. Asiakkaat ovat ottaneet hyvin vastaan myös toukokuussa käynnistyneen öljymyynnin verkkopalvelun. Marraskuun alussa Eepeen maatalous-, vilja-, rauta- ja puutarhakauppa yhtiöitettiin uudeksi tytäryhtiöksi, Eepee Agri Oy:ksi.

AUTOKAUPAN myynti oli 9,2 miljoonaa euroa ja laski 10,6 prosenttia edellisvuodesta. Keväällä aloitettu katsastustoiminta on otettu hyvin vastaan ja jälkimarkkinoinnissa tapahtui pientä kasvua. Uusien autojen kaupassa näkyi vaimeutena suurempien mallistopäivitysten puuttuminen.

 

Eepeen asiakasomistajuus

Asiakasomistajien määrä oli vuoden lopussa 83 794 (+4 293). Talouspeitto nousi toimialueemme talouksista yli 72 prosenttiin. Bonusmyynnin osuus Eepeen kokonaismyynnistä oli 65 prosenttia eli 345,2 miljoonaa euroa.  Asiakasomistajat saivat Bonusta 14,9 miljoonaa euroa ja maksutapaetua 0,2 miljoonaa euroa vuoden 2016 ostoistaan. Asiakasomistajille maksetut Bonukset kasvoivat 0,6 miljoonaa euroa edellisvuodesta (+4 %). Lisäksi asiakasomistajille maksettiin osuuspääoman korkoa 1,5 miljoonaa euroa. Eepee palkitsi asiakasomistajansa keskimäärin 204 eurolla/ asiakasomistajatalous (2015: 206 €).

 

Eepeen henkilöstö

Vuoden vaihtuessa eepeeläisten lukumäärä oli 1251 henkilöä. Henkilöstöstä naisia oli 75 prosenttia (1096) ja miehiä 25 prosenttia (297). Kokonaismäärästä vakituisessa työsuhteessa oli 1064 henkilöä (75 %). Vakituisista työsuhteista kokoaikaisia oli 35 prosenttia.  Kesäkautena 2016 Eepee työllisti 600 kausityöntekijää sekä 236 kesäharjoittelijaa.

 

Investoinnit 6,8 miljoonaa euroa

Eepeen vuoden 2016 suurin investointi oli marraskuussa valmistunut Seinäjoen S-market Kivistön laajennus- ja uudistustyö. Ess Autotalon tontille Hyllykalliolle rakennettiin loppuvuodesta uusi ABC CarWash -pesukatu, jonka yhteyteen avataan pieniä korjauspalveluita tarjoava Fixaushalli. Kiinteistöihin ja kalustoihin investoitiin yhteensä 4,8 miljoonaa euroa, maatalous-rautakaupan toimialan kassa- ja tietojärjestelmään 0,3 miljoonaa sekä osakkeisiin ja osuuksiin yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. Lisäksi tehtiin monia pienempiä perusparannuksia ja kalustohankintoja.

 

Konsernin tulos

Eepee-konsernin liikevaihto oli 438,7 miljoonaa euroa, mikä on 1,5 miljoonaa euroa edellistä vuotta enemmän. Liiketoiminnan kiinteät kulut olivat 75,2 miljoonaa euroa eli noin 17,1 prosenttia liikevaihdosta. Operatiivinen tulos parani 0,4 miljoonalla eurolla 10,5 miljoonaan euroon. Liiketoiminnan tulos ennen veroja oli 10,5 miljoonaa euroa ja ylijäämä verojen jälkeen 8,5 miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 7,1 ja omavaraisuusaste 65,0 prosenttia.

 

Näkymät vuodelle 2017

Tuoreissa tilastoissa on alkanut näkyä merkkejä Suomen taloustilanteen parantumisesta. Rakennusinvestoinnit kasvoivat vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä reippaasti, työttömyysaste on vähentynyt ja kuluttajien luottamus sekä omaan talouteen että Suomen talouskehitykseen on vahvistunut merkittävästi. Sen sijaan tavaraviennissä ulkomaille odotetaan vielä merkkejä parannuksesta.

Kaupan liiton mukaan vähittäiskaupan liikevaihdon määrä kasvoi viime vuonna lähes kahdella prosentilla. Ensi vuotta koskevan ennusteen mukaan liikevaihdon kasvuvauhdin arvioidaan hivenen hiipuvan, mutta pysyttelevän noin puolessatoista prosentissa. Ostovoiman kasvua tukevat kasvava työllisyys ja hallituksen toteuttama ansiotuloverotuksen kevennys. Eepee hakee vuodelle 2017 hienoista myynnin kasvua. Kasvun ennustetaan tulevan pääasiassa marketkaupan toimialalta.  

 

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Kimmo Simberg, p. 0500 369 717
talousjohtaja Tuomo Långnabba, p. 050 311 7694

Liitteet: