För medier

För medier

Fråga mer om handelslagsvalet!

Om du har frågor om handelslagvalen inom S-gruppen rent allmänt kan du gärna kontakta Marjaana Saarikoski, SOK Kommunikation och samhällsrelationer, marjaana.saarikoski@sok.fi, 010 76 81207

Om du har frågor av juridisk natur om handelslagsvalen på riksomfattande nivå kan du kontakta Mika Haapanen-Suojala, jurist, SOK Juridiska ärenden, mika.haapanen-suojala@sok.fi, 010 76 82452

 

Mer information om Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas val:

Kundrelationschef Tuula Rajala tfn 010 764 9222, e-post tuula.rajala@sok.fi ja
ekonomidirektör Tuomo Långnabba tfn 010 764 6207, e-post tuomo.langnabba@sok.fi